De skal forbedre Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet skal fornyes og forbedres til beste for folk flest på tvers av landegrensene.

barentssamarbeidet

Folkevalgte fra Russland, Sverige, Finland, Sapmi og Norge er samla for å stake ut det framtidige Barentssamarbeidet.

Foto: Nils Mehren / NRK

Folkevalgte fra Russland, Sverige, Finland, Sapmi og Norge er samla for å stake ut det framtidige Barentssamarbeidet.

Samarbeidet feirer 20 år i år, og ifølge stortingspresident Dag Terje Andresen skal konferansen i Harstad komme med innspill til en ny Kirkeneserklæring.

Skal levere en felles erklæring

I morgen skal de folkevalgte på konferansen i Harstad levere en felles erklæring om Barentssamarbeidet.

Der vil det være meninger om en felles transportplan for regionen, ungt entreprenørskap og fremtidens samarbeid.

– Det er først og fremst fokuset på menneskene og det menneskelige fellesskapet gjennom folk-til-folk-samarbeidet, som har vært det mest sentrale i barentssamarbeidet, sier stortingspresident Dag Terje Andersen.

(Artikkelen fortsetter under)

stortingspresident taler

Stortingspresident Dag Terje Andersen mener fokuset på menneskene er viktig i samarbeidet.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Har skapt mange viktige resultater

Andersen pekte spesielt på målet om å nå visumfrie grensepasseringer til nabolandene for folk bosatt i Barentsregioenen.

– Barentssamarbeidet har skapt mange viktige resultater. Ikke bare har det bidratt til å normalisere naboforholdene i regionen. Vi har fått grenseboerbeviset som har bedret mobiliteten over landegrensene, og ikke minst delelinjeavtalen som har definert klare grenser til sjøs mellom Norge og Russland, sier stortingspresidenten.

– Det er imponerende

Også Othmar Karas, visepresident i Europaparlamentet deltar på møtet. Han sier det er imponerende hva Barentsregionen har fått til av samarbeid og utvikling på mellomfolkelig nivå.

Den lokale forankringen har hele tiden vært en del av kjernen i samarbeidet, noe den.

– Det må den også være i fremtiden, sier stortingspresident Andersen.

Han mener det viktigste på konferansen i Harstad blir å stake ut veien videre for samarbeidet.

– Det er de som bor og arbeider i regionen som er best egnet til å peke ut kursen for den videre utviklingen, sier Dag Terje Andersen.

(Artikkelen fortsetter under)

stortingspresident

– Den lokale forankringen har hele tiden vært en del av kjernen i samarbeidet, mener Andersen.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Viktig å ta med urfolket

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo ba forsamlinga av politikere om løfte fram urfolks rettigheter i det framtidige Barentssamarbeidet og at de får nødvendig representasjon i de organer som arbeider for samarbeid i nord.

– Det er viktig for oss at vi som urfolk ikke bare er objekter for samarbeidet, men er i stand til å være deltakere og partnere både for hverandre og for de statene og regionene vi bor i. Vi er tre urfolk som har Barents-regionen som vårt hjem. Vi samer her i Norge, Sverige, Finland og Russland, og på russisk side også vepsere og nenetser, sier Keskitalo.

– For oss er det viktig å kunne representere oss selv som folk, med våre egne stemmer, ut fra det vi selv ønsker av dagen og morgendagen. I vårt perspektiv er det en stor svakhet at vi ikke kan det i Barentssamarbeidet i dag, og vi håper at dere ser det urimelige i dette, og bidrar til å rette opp denne svakheten når vi nå skal fornye Barentssamarbeidet.

Skal ende i en anbefaling

En rekke sentrale parlamentarikere fra de nordiske landene, den russiske statsdumaen ved blant andre Nikolay Kharitonov og Valentina Pivnenko, føderasjonsrådet og de regionale dumaene deltar.

Europaparlamentet vil være representert ved visepresident Othmar Karas. I tillegg deltar den nyvalgte lederen for de russiske urfolkenes paraplyorganisasjon Raipon, representanter for interesseorganisasjoner og næringslivet - samt forskere fra regionen.

Målet for konferansen er et sluttdokument med anbefalinger til regjeringene i regionen.