Hopp til innhold

Satt 119 dager for lenge i fengsel

En fange politianmelder nå Kriminalomsorgen etter at han ved en feiltagelse ble sittende 119 dager for lenge i fengsel.

Vadsø fengsel

Her i Vadsø fengsel satt en mann i 20-årene 119 dager for lenge.

Foto: Bård Eirik Buljo / Vadsø fengsel

Vadsø fengsel kommer nå med en beklagelse til en mann i 20-årene som ble holdt igjen på soning 119 dager lenger enn han skulle.

– Dette er ganske alvorlig. Å sone 119 dager for lenge skal ikke skje, sier mannens advokat, Vidar Zahl Arntzen, til NRK.

Overså fellesdom

Feilen skjedde da mannen, som allerede sonet en dom på seks måneder i fengselet, fikk en ny dom, også den på seks måneder.

Vadsø fengsel oppfattet imidlertid ikke at den nye dommen var en såkalt fellesdom for begge forholdene mannen var dømt for.

Advokat Vidar Zahl Arntzen

Advokat Vidar Zahl Arntzen er forsvarer for mannen som ble sittende 119 dager for lenge i Vadsø fengsel.

Foto: Anne Storaunet

Han skulle derfor ikke sone noe lenger enn de seks månedene han var i gang med.

– Foruten å bli veldig overrasket over at det går an å gjøre en slik feil, så har han bedt meg om å lage en politianmeldelse. Han ønsker å anmelde Kriminalomsorgen for ulovlig frihetsberøvelse. I tillegg ønsker han å kreve erstatning for det som har skjedd, sier Zahl Arntzen.

Innrømmer feilen

Arntzen forteller at hans klient har problemer med å skjønne hvordan Vadsø fengsel kunne gjøre denne feilen.

I fengselet innrømmer de nå at de har gjort en feil.

– Vi oppdaget i august at vi hadde en innsatt som har oversonet med 119 dager. Da ble han selvfølgelig løslatt umiddelbart, forteller fengselssjef Bård Eirik Buljo.

Se TV-saken:

Fengslet for lenge

Reagerte ikke selv

Fengselssjef Bård Eirik Buljo

Fengselssjef Bård Eirik Buljo beklager at en mann ble sittende for lenge i fengsel.

Foto: Arnstein Jensen

Den domfelte oppfattet heller ikke selv at han hadde sonet lenger enn det han skulle. Men hans advokat er likevel tydelig på at ansvaret ligger hos fengslet.

– De som åpenbart har ansvaret for at dette ikke skulle skje var fengselet. Og han har grunn til å stole på fengselet når de sier hvor lenge han skal sone, sier Arntzen.

Kommenterer ikke beløp

Advokaten vil ikke gå inn på hvor stort et erstatningskrav kan bli. Fengselet vil foreløpig heller ikke si så mye om politianmeldelsen og erstatningskravet.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som kommer ut av dette, sier fengselssjef Bård Eirik Buljo.