Hopp til innhold

Sivilombudet er bekymret for rettssikkerheten til forvaringsdømte

En rekke forvaringsdømte får ikke hjelpen de har krav på, viser Sivilombudets undersøkelser. Det kan bryte med menneskerettighetene.

Eiksmarka 20210221. Ila fengsel i tåkehavet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Forvaringsdømte kan ikke bli løslatt fra fengsel hvis de ikke kan dokumentere at de har blitt rehabilitert.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Det eksisterer ikke noe system i dag som sikrer at det alternative soningstilbudet den forvaringsdømte får i ordinært fengsel er godt nok, sier sivilombud Hanne Harlem.

I dag soner 149 personer forvaringsdommer i Norge. Samtidig finnes det bare 121 egnede soningsplasser.

En rekke forvaringsdømte må derfor sone i ordinære fengsler mens de venter i kø på tilbudet de har krav på.

Sivilombudet er bekymret for forvaringsdømtes rettssikkerhet, og frykter at enkelte kan bli utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Les også Forvaringsdømte «Thomas» (27): – Uten behandling, kan jeg ikke bli løslatt

En mann med rutete skjorte ser ut av vinduet på besøksrommet i Halden fengsel.

I en fersk uttalelse skriver ombudet at deres undersøkelser av dagens praksis har avdekket et mangelfullt system.

– Kriminalomsorgen er forpliktet til å legge forholdene til rette for at forvaringsdømte gis mulighet til å endre sin adferd under soningen. Dette er avgjørende for at løslatelse skal kunne skje, sier Harlem til NRK.

Sivilombud Hanne Harlem

Sivilombud Hanne Harlem.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

– Avgjørende for løslatelse

Forvaring er en tidsubestemt straff som kan gis til personer som har begått alvorlig kriminalitet.

Siden straffen kan forlenges så lenge retten mener det er nødvendig, skal forvaringsdømte få en mer tilrettelagt soning enn andre straffedømte.

Halden fengsel

Det er for få soningsplasser for forvaringsdømte i Norge.

Foto: Håkon Hov Martinsen

Ifølge Sivilombudet var det 33 forvaringsdømte som ventet på forvaringsplass i april i fjor.

Nesten halvparten hadde ventet i mer enn to år på en egnet soningsplass.

– Det var en klar forutsetning fra lovgiver for innføringen av forvaringsstraffen at den skulle ha et annet innhold og være mer individuelt tilrettelagt enn ordinær fengselsstraff.

Les også Begikk nettovergrep mens han sonet voldtektsdom

Et rektangulært bygg med tre-overflater.

Anbefaler en rekke tiltak

Sivilombudet har kommet med en rekke konkrete anbefalinger til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å bedre situasjonen.

Innen 1. september må KDI orientere Sivilombudet om hvordan anbefalingene blir fulgt opp.

– Direktoratet kommenterer ikke saken nærmere før orienteringen til ombudet er gitt, men kan likevel opplyse at det fra i år er opprettet syv nye forvaringsplasser ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver Atle Syvertsen i en e-post til NRK.

– Det vil bidra til å ta unna noe av køen av forvaringsdømte som venter på forvaringsplass. Dette er gjort innenfor kriminalomsorgens eget budsjett, i en økonomisk situasjon som er svært krevende for etaten, skriver Syvertsen.