Hopp til innhold

Russland hyller Norges grep mot «russofobi»

Samtidig som forholdet mellom Russland og Vesten er iskaldt, berømmer nå den russiske ambassadøren måten norske myndigheter følger opp russere i Norge. Russlandseksperter er overrasket over uttalelsene, men tror ikke de er tilfeldige.

Tejmuraz O. Ramisjvili, Russian Ambassador to Norway, under Kirkeneskonferansen 2022

Den russiske ambassadøren Teimuraz Ramishvili fremstod nøktern da han omtalte Norge, mener statsviter.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

Under et intervju med den russiske TV-kanalen Russland 24 var Russlands ambassadør til Norge, Teimuraz Ramishvili, full av lovord om hvordan norske myndigheter har stått opp for russere innenfor Norges egne grenser.

Dette til tross for at han tidligere har vært svært hard i klypa når han uttaler seg om Norge, spesielt når det gjelder Norges rolle i Nato.

– All ære til norske myndigheter. De har gjentatte ganger, både statsministeren, utenriksministeren, justisministeren og politiet, tatt til orde for å hindre «russofobi», sa ambassadøren.

Ambassadøren er klar på at det har vært tilfeller hvor det har vært enkeltsaker med «russofobi», som for eksempel da russiske barn ble hetset på skolen.

Den russiske ambassadøren fortalte også at utvisningen av de tre russiske diplomatene fra Norge vil påvirke det økonomiske og politiske forholdet mellom landene.

Selvfølgelig vil dette bli møtt av et passende tilsvar fra oss. Moskva har allerede saken oppe til vurdering. Tiltakene blir naturligvis også merkbare for nordmennene, sa han.

Ramishvili droppet å delta på Kirkeneskonferansen tidligere i år da krigen i Ukraina brøyt ut.

Se hele intervjuet med Teimuraz Ramishvili her:

Kilde: Russland 24

Tror den dempede stilen er beordret fra Moskva

Forsker Jakub M. Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Nupi i over 20 år. Han er svært overrasket over hva som kom ut av Ramishvilis munn.

Dette hadde jeg nok ikke forventet fra ambassadøren. Tidligere har han vært ute med mange krasse uttalelser mot Norge, nå framstår han balansert, sier han.

Jakub M. Godzimirski forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Jakub M. Godzimirski ved Nupi tror Ramishvili har flere tanker i hodet når han uttaler seg positivt om Norge.

Foto: Christopher Olssøn

Godzimirski tror Ramishvili først og fremst henvender seg til det russiske publikum, men også tenker på hvordan dette vil oppfattes i Norge.

Jeg tolker ham dit hen at han forsøker å holde en kommunikasjonskanal åpen. Han vet at statsminister Jonas Gahr Støre kjenner Russland godt, og ser nok på ham som en det er viktig å holde kontakt med på vestlig side, sier forskeren.

Og Godzimirski får støtte fra direktøren ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og statsviter Iver B. Neumann.

– Han var adskillig mer dempet enn det han har vært tidligere i stilen. Det peker også på at det har kommet en generell ordre fra Moskva om man skal holde en forholdsvis lav profil på akkurat dette punktet, sier han.

Forventet mer kritikk

Neumann sier han forventet en heftigere argumentasjon fra den russiske diplomaten. Han tror noe av grunnen er at Ramishvili tenker på tiden etter krigen i Ukraina.

– På et eller annet tidspunkt må man tilbake til en ny normal. Jeg synes det er interessant i dette intervjuet at det tydelig er det som signaliseres, at det kommer en dag i morgen hvor denne krisen er over og hvor man må prøve å finne en måte å forholde seg til hverandre til på, sier forskeren.

Iver B. Neumann, Fridtjof Nansens institutt

Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt tror russerne ikke ser noe poeng i å hausse stemning opp ytterligere.

Foto: Jan Dalsgaard Sørensen

Den moderate stemmen fra ambassadøren ligner ikke på den enorme mobiliseringen mot vesten man tidligere har sett fra Russland, mener Neumann.

– Så mye desinformasjon og feilkampanjer som Russland har sendt ut når det gjelder situasjonen i Ukraina, kunne man godt ha tenkt seg at han hadde sendt en sur melding til russisk publikum om at russere ble angrepet overalt i Europa overalt. Det velger han ikke å gjøre, og det er kjempeinteressant, sier han.

Direktøren synes det var spesielt interessant at Ramishvili heller snakket om de praktiske problemene ved Russlands Swift-nekt enn å si noe om hvorfor de ble innført.

– Der hadde det vært lett for en russisk ambassadør å stille Norge og vesten til veggs for å for å bryte de økonomiske reglene for samkvem som vesten selv har laget og utestenger Russland fra en ordning som er laget for alle, sier Neumann.

Nyheter fra Troms og Finnmark