Hopp til innhold

Fiskeridirektoratet: Kveite skal slippes tilbake i sjøen under fredning

Kveita er fredet på vinterhalvåret, men Fiskeridirektoratet får meldinger om at regelverket i fredningstiden er for strengt.

Kveite fanget på line under det åpne fisket etter kveite.

Det er ikke lov til å fangste kveite i perioden 20. desember til 31. mars.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Vi mottar en rekke henvendelser fra fiskere og organisasjoner om at bifangstbestemmelsene er strenge, og kan være vanskelig å overholde ved fiske etter andre fiskeslag, sier seksjonssjef Trond Ottemo fra seksjon fiskeriregulering i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet opplyser at all levedyktig fangst av kveite i fredningsperioden skal slippes på sjøen igjen. Dette er ett av flere tiltak som skal sikre ansvarlig forvaltning av bestanden.

Fra og med 20. desember til og med 31. mars er kveita fredet, og det er forbudt å fiske etter kveite i hele landet.

– Dette er en gytefredning som skal beskytte kveite i en periode hvor den er spesielt sårbar for beskatning, og gjelder både for fritidsfiskere og yrkesfiskere, sier Ottemo.

Det er ikke snakk om blåkveite, som det er egne fangsttider på.

Les også Auke i turistfisket etter kveite: – Fare for lokalt overfiske

Kveite fra Loppa

Svak bestand i sør

Kveitebestanden har hatt en positiv utvikling med god rekruttering i nord, men grunnet økt fangstinnsats i fisket ble det innført nye reguleringer å blant annet unngå lokal utfisking.

– I sør har bestandssituasjonen vært svak over lang tid, noe som innebærer at det her er behov for gjenoppbygging, sier Ottemo.

Totalfredningen av kveite innebærer at det ikke er tillatt å fiske kveite med stang eller håndsnøre i fredningsperioden.

Kveiter fisket under fritids- og turistfisket i Finnmark.

Det er ikke lov til å fiske etter kveite med stang eller håndsnøre i fredningstiden.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Ved fiske med garn og line er det i fredningsperioden tillatt å ha inntil 1 prosent bifangst av kveite regnet i rund vekt per uke, men ikke mer enn 0,5 prosent bifangst av kveite i rund vekt samlet sett i hele perioden.

Ved fiske med andre redskaper er det ikke tillatt å ha bifangst av kveite i fredningsperioden.

Gode erfaringer med gjenutsetting

Merkeforsøk viser at kveite generelt har god overlevelse etter gjenutsetting.

Gjenutsatt kveite teller ikke som en del av bifangsten.

Dersom bifangst av død eller døende kveite overstiger tillatt bifangst, gjelder ilandføringsplikten.

– Det er også slik at en må vurdere feltskifte, om du i noen områder opplever høyere bifangst enn tillatt, sier Ottemo i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Foruten gytefredningen er det hele året slik at eventuell fangst av kveite over 2 meter straks skal slippes på sjøen igjen, uavhengig av om den er levedyktig, død eller døende.

– Slik kveite skal ikke landes eller omsettes grunnet risiko for at forbrukere får i seg miljøgifter, sier Ottemo.

Les også – Enkeltbåter kan tjene 1 million på kveita

Kveitefiske

Satte ny rekord før jul

Omsetningen av fersk kveite i uke 50 i 2023 utgjorde 219 tonn. Den hadde en verdi på 12,6 millioner.

Kvantumet på den uka medførte til at Norges Råfisklag passerte den gamle rekorduka på 192 tonn med god margin.

– Det hittil største kvantumet med fersk kveite levert i løpet av en uke i råfisklaget er dermed 219 tonn, skrev Norges Råfisklag i sin ukesrapport før jul.

Les også Jakten på monsterkveita

Bård Tufte Johansen og Lars Lenth med fiskestenger foran en fjord i Finnmark.

Les også Her får ikke fisketuristene dra på havet uten skipper

Britisk fisketurist i Norge.

Stinne av storbyselvtillit ankommer Bård og Lars Sørøya. Hvor vanskelig kan det egentlig være å fange en hundrekilos kveite - på stang?

Stinne av storbyselvtillit ankommer Bård og Lars Sørøya. Hvor vanskelig kan det egentlig være å fange en hundrekilos kveite – på stang?