Hopp til innhold

Her ønsker man å beholde dagens storfylke

Kampen mot de nye storfylkene kan bli årets store valgkampsak, men for Alta kan det eneste rette være at storfylket Troms og Finnmark består.

Nordlyskatedralen i Alta

Hvis Troms og Finnmark blir oppløst, hvilket fylke bør Alta kommune velge? Dette dilemmaet har skapt mye debatt i Finnmarks mest folkerike kommune.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Motstanden mot sammenslåing har vært og er stor, både i Troms og Finnmark.

Nå har debatten om oppløsning av fylkene dratt seg til i forbindelse med valgkampen, og Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt går til valg på å splitte Troms og Finnmark og Viken fylke.

I Alta har man derimot kommet fram til et annet svar.

– Man må bygge videre på et sammenslått Troms og Finnmark og gi det en mulighet til å bygge en region som intensjonen var fra starten av, sier Oddvar Konst, kommunalleder for samfunnsutvikling i Alta kommune.

Dette er hovedbudskapet i en rapport altapolitikerne i dag får fra han og resten av kommunens administrasjon.

Rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen, har spart 10 millioner på mindre reising under koronapandemien. Han tror trenden med mindre reiser i stor grad vil fortsette.

Rådmann Bjørn Atle Hansen og kommunens administrasjon har brukt flere måneder på å forberede en utredning som drøfter konsekvenser for Alta om kommunen vil gå over til Troms.

Foto: ASTRID KROGH / ASTRID KROGH

Innbyggerne er splittet

Debatten har vært betent, også rundt hva Alta bør gjøre hvis fylkene blir splittet.

Her er folk i Finnmarks mest folkerike kommune splittet. Bør Alta bli i Finnmark eller gå til Troms?

– Det må jo være en forventning om at det gir oss mer enn å bli en del av Finnmark. Men det har ikke vi klart å konkludere med, sier rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen.

I dag skal Altas politikere få rapporten og diskutere hva som vil være best for kommunens framtid: Bli i Finnmark, flytte til Troms, eller rett og slett beholde storfylket?

Her taler mange punkt for at Alta i alle fall bør bli i Finnmark ved en splittelse:

  • Alta kommune kan miste 90 millioner kroner i Nord-Norge-tilskuddet. Rapporten beskriver det som et omfattende tap.
  • Samferdselstilbudet i kommunen kan bli dårligere, og da spesielt via båt og ferge.
  • Videregående skole i Alta kan også tape på å bli en del av Troms. Omtrent 200 elever vil måtte søke andre steder. Det vil også bety færre ansatte.

– Det er ikke en utredning med to streker under ett svar, men en utredning som kan åpne for debatt og refleksjon, sier Oddvar Konst, leder for samfunnsutvikling i Alta kommune.

Felles fylkesting i Troms og Finnmark

Under det første samarbeidsmøtet mellom fylkestingspolitikerne i hhv. Troms og Finnmark i 2017, viste det seg at de ikke ble enige om så mye annet enn at de ikke ville være sammen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vil gi storfylket mer tid

Allerede ved første møte mellom fylkestingspolitikerne i Troms og Finnmark i 2017 var alle enige om kun én ting på sakslista: de ville ikke være sammen.

Og selv om flere punkt i rapporten peker på at Alta bør bli i Finnmark ved en splittelse, så er administrasjonen i Alta kommune derimot sikker på at det store fylket er best for kommunen

Konst viser til ulike undersøkelser som ble gjort før reformen trådte i kraft, som viste at større kommuner og regioner gir bedre tjenestetilbud for befolkningen.

Derfor mener han at man bør gi litt mer tid til det store fylket.

– Troms og Finnmark har egentlig ikke fått lov til å virke sånn som det var tenkt eller forutsatt at det skulle gjøre.

Oddvar Konst, Alta kommune

Oddvar Konst, kommunalleder for samfunnsutvikling, mener at Alta kommune vil vinne mest om Troms og Finnmark består.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tviler på slike konsekvenser

Frps Odd Erling Mikalsen mener at den beste løsningen for Alta og Finnmark er å akseptere de nye fylkene.

– Vi har jo hatt en sammenslått region i over ett år nå, og det har gått fint. De færreste av fylkene sine innbyggere har merket noe som helst til den endringen. Så å starte med en reversering etter valget – det syns vi ikke noe om.

Odd Erling Mikalsen

Odd Erling Mikalsen, representant fra Frp i kommunestyret, tror på en god og fordomsfri diskusjon i formannskapet på hva som er best for Alta kommune.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Frp i Alta har imidlertid tidligere tatt til orde for at ved en eventuell reversering av regionreformen så ønsker de at Alta heller blir en del av Troms enn gamle Finnmark.

Hvis Nord-Norge-tilskuddet blir halvert ved en flytting til Troms, vil saken bli en annen.

– Hvis det stemmer så er det bare å glemme hele overgangen til Troms. For det vil vi ikke ha økonomi til å takle i Alta.

Utredningen omfatter ikke alt

Ordfører Monica Nielsen (Ap) har gjort seg kjent med rapporten før dagens møte.

– Utredningen er fin, men den omfatter ikke alle aspekter ved oppløsningen, som stortingsmandater og FeFo, sier ordføreren.

Hun har vært blant dem som har luftet muligheten for at Alta skulle se mot Troms. Men nå ønsker hun ikke å ta stilling til en av de sidene.

– Vi skal ha et partimøte neste mandag. Der skal vi diskutere rapporten og bestemme på noe. Men saken skal uansett til kommunestyremøtet, sier Nielsen.

Monica Nielsen

Ordfører Monica Nielsen (Ap) ser flere fordeler med at Alta kommune er en del av storfylket Troms og Finnmark.

Foto: Mads Suhr Pettersen

Altaværingene er for Finnmark

Den siste meningsmålingen viser at en skilsmisse mellom Troms og Finnmark ikke blir noen lykkelig løsning for altaværingene. Bare et knapt flertall er sikre på at de vil tilhøre Finnmark.

Meningsmålingen ble gjennomført i mai i år.

Spørsmålet ved den var: Dersom Troms og Finnmark fylke splittes opp, bør Alta forbli i Finnmark?

  • 51,6 prosent svarte ja.
  • 40,6 prosent svarte nei.
  • 7,8 prosent svarte «vet ikke».

22. juni skal kommunestyret i Alta behandle saken om hvilket fylke kommunen vil bli med, ved en eventuell reversering av regionreformen.

LES MER: