Hopp til innhold

Fiskere i nord presses på land: – Noe er galt når det koker med fisk i havet

De kraftige kuttene i torskekvotene begynner nå å få store konsekvenser for kystsamfunn i Finnmark. Kommuneledelsen i Vardø krever strakstiltak.

Fiskebåter til kai i Vardø.

I Vardø ligger de fleste fiskefartøy ved kaia. Kvotekuttene de to siste årene har ført til at en rekke fiskere har mer enn nok med å betale lån og drivstoff.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Jeg forventer at storsamfunnet, spesielt fiskeriministeren, viser handlekraft og fordeler mer torsk til den minste flåten som en kortsiktig løsning, sier ordfører Tor-Erik Labahå (Sp).

For fire uker siden valgte bedriften Insula å si opp 15 ansatte ved mottaksanlegget i Vardø. Da hadde fiskerne tatt opp sine kvoter, det vil si det de har lov å fiske.

Dermed var det stopp i råstoffleveransene til lokalsamfunnet i Øst-Finnmark.

– Jeg klandrer ikke bedriften, men noe er galt når det koker med torsk rett ute i havet ved Vardø, og så får man ikke lov å fiske på den, sier Labahå.

Krisen for fiskerne betyr at mange har fått utfordringer med å betale avdragene på kommunale lån.

Dette har ført til at Vardø kommune har valgt å la fiskerne slippe å betale renter og avdrag i to år. Totalt har kommunen utestående rundt 3 millioner kroner knyttet til lån gitt til 15 fiskere.

I begynnelsen av mars bestilte Vardø kommune en forstudie for å kartlegge potensielle konsekvenser av en langvarig nedgang i torskekvotene. Rapporten ble utarbeidet av BedriftsPartner Vardø.

Ordfører Tor Erik Labahå i Vardø er bekymret for Finnmarkskysten etter kutt i torskekvotene.

– Den økonomiske nedgangen som Vardø står foran kan det ta lang tid å komme ut av, sier ordfører Tor-Erik Labahå (Sp).

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– En fisker i Vardø genererer i praksis tre til fem arbeidsplasser på land. Med årets kvoter har vi sett en inntektsreduksjon på 67 prosent sammenlignet med 2023. Det er dramatisk, understreker Labahå.

Les også Lerøy permitterer ansatte i Berlevåg: – Kvotesituasjonen vil skape utfordringer

Berlevåg havn, Lerøy og nytt industribygg. Lerøy Berlevåg.

Frykter langsiktige konsekvenser

Kvotenedgangen rammer ikke bare Vardø. I slutten av februar sendte Lerøy ut permitteringsvarsel til de ansatte ved fabrikken i Berlevåg.

I forrige uke valgte Myre Fiskemottak å permittere ansatte ved mottakene i Havøysund i Måsøy kommune, samt Storbukt og Kamøyvær i Nordkapp kommune.

Erik Jenssen, journalist Kyst og Fjord

Erik Jenssen er nyhetsredaktør i nettavisen Kyst og Fjord.

Foto: Luca Nicolai Jenssen / Privat

Nyhetsredaktør i nettavisen Kyst og Fjord, Erik Jenssen, mener kvotekuttene på torsk merkes ekstra godt i 2024. Årsaken er at kvotene for kongekrabbe ble betydelig redusert i forkant av årets sesong. Denne arten har i en årrekke vært bonusinntekt for fiskere i Finnmark.

– Forskerne har konkludert med at det er mindre fisk i havet enn før, og da må det strammes inn. Samtidig har vi en handlingsregel med Russland som gjør at kvotene kan kuttes med maksimum 20 prosent hvert år, noe som har vært tilfelle de to siste årene, sier han.

Torskefiske

Vardø kommune har gjennomført en forstudie som viser at én fisker genererer 3–5 arbeidsplasser på land.

Foto: NRK

I Vardø frykter ordføreren de langsiktige konsekvensene.

– I en liten kommune som Vardø blir vi svært sårbare, og den økonomiske nedgangen som vi står foran kan det ta lang tid å komme ut av, sier Tor-Erik Labahå.

Les også Torskekvotane blir mindre, men fiskarane tener minst like godt som før

Svein Lyder, Jurij Gensaft og Arne Hansen på kaia i Dyfjord

Permitteringer i mai

I Akkarfjord på Sørøya i Vest-Finnmark mener daglig leder Ann-Kristin Kvalsvik ved Johan Kvalsvik AS at det er sannsynlig at også de må permittere, men ikke før i mai.

Ved fiskebruket er det åtte faste ansatte.

– Normalt har vi produksjon også i mai, men på grunn av kvotekuttene har fiskerne ikke torsk å levere når vi kommer dit, sier hun.

Kvotemelding er rett rundt hjørnet

I neste uke presenteres kvotemeldinga. Leder i Stortingets næringskomité, Senterpartiets Willfred Nordlund, sier han har forståelse for ønskene fra Vardø, men:

– Vi har problemer med å finne tilgjengelig fisk, fordi kvoten er disponert for inneværende år. Med mindre vi får tilfeller der noen ikke fisker opp sin tildelte kvote, eller at vi får tilbake kvoter fra andre land som vi har bytteavtaler med, er det lite vi kan gjøre, sier Nordlund.

Fylkesråd for samferdsel, nestleder – Willfred Nordlund (Sp)

Leder i Stortingets næringskomité, Willfred Nordlund (Sp), kan ikke lover Vardø eller andre fiskerisamfunn i Finnmark en kortsiktig løsning på utfordringene i næringen i dag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Han understreker likevel at i arbeidet med kvotemeldingen, er nettopp fiskerisamfunn med stort innslag av de minste fartøyene et tema.

– Det ligger på bordet, for å si det slik. Vardø har jo en stor flåte med de minste fartøyene, så får vi se hvordan det munner ut i forhold til kvotefordeling når vi nærmer oss slutten av arbeidet, sier Nordlund.

Les også Fiskar opprørt over kommentarfelt: – Folk går litt frå konsepta

Marius Nikolassi Magnusson

Les også Erling kan miste julefeiringa fordi han må på havet for å fiske

Leder i Bugøynes Fiskarlag, Erling Haugan, foran sjarken "Bugøyjenta".

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne har nylig besøkt fiskerikommunen Vardø i Øst-Finnmark.

Hansson forstå frustrasjonen til fiskerne i Finnmark.

– Det er oppsiktsvekkende lite av den fisken som finnes utenfor landsdelen, som blir fisket av landsdelens fiskere og som blir landet i landsdelen, sier miljøpolitikeren.

Rasmus Hansson på besøk i Vardø.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne mener det er opplagt at mer av fisken i nord må komme lokalsamfunnene til gode.

Foto: Christer Karlsen

Han mener det er et opplagt krav at mer av fisken som befinner seg i havet utenfor finnmarkskysten, kommer lokale fiskere til gode.

– Det er slett ikke sånn at det skal være Finnmark for finnmarkinger i fiskeripolitikken. Men det må være sånn at landsdelen får en rimelig andel ut av sine egne ressurser, sier Hansson.

Særlig mener han dette er rimelig med tanke på at landsdelen har de største utfordringene knyttet til befolkningsutvikling, arbeidsplasser og i forhold til sikkerhetspolitikken.

Hansson og MDG er for en politikk som flytter mer fisk fra havflåten til kystfiskerne, og særlig til åpen gruppe.

– Dette har vist seg vanskelig, hvorfor?

– Det er jo det gode gamle uttrykket «makta rår», som gir seg utslag også i fiskeripolitikken, sier han.

Hansson forteller at på sitt besøk i Vardø snakket han med politikere fra alle fløyer, som er enig i at fisketrålerne, som før hadde plikt til å levere i Nord-Norge, må få den plikten tilbake.

Målet må være å skape bærekraftige og trygge lokalsamfunn, påpeker han.

– Så er det å håpe at Arbeiderpartiet og Senterpartiet lytter til sine egne i nord.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark