Hopp til innhold

– Jeg er forbannet. Vi overkjøres av useriøst flyktningarbeid fra UDI

Porsanger satset og la til rette for 2 asylmottak i kommunen. Nå legges disse mottakene ned. UDI kutter 7000 mottaksplasser over hele landet.

Ordfører i Porsanger Aina Borch og Børselv asylmottak

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, må nå bygge ned tilbudet kommunen har lagt til rette for ved Børselv Mottak.

Foto: Piera Balto, Kenneth Strømsvåg / NRK

Ordfører Aina Borch i Porsanger er forbannet etter beskjeden om at begge asylmottakene, som hennes kommune nylig har lagt til rette for, skal legges ned.

Før sommeren varslet Utlendingsdirektoratet, UDI, at det ville bli aktuelt å legge ned mange asylmottak denne høsten dersom antallet asylsøkere til Norge ikke økte.

I går kom nyheten om at 7000 mottaksplasser legges ned. Klokken 14.00 i dag legger UDI fram listen over berørte mottak over hele landet. Bare i Nord-Norge legger UDI ned 1273 mottaksplasser.

  • HER ER HELE LISTA: UDI

– Jeg forstår ikke hva UDI og staten holder på med. Dette er rein overkjøring av oss som kommune, sier Borch.

Inngangsdør med UDI-logi

Utenriksdirektoratet legger ned 7000 mottaksplasser som en følge av færre asylsøkere enn antatt.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Snudde på femøringen for å legge til rette

Porsanger kommune i Finnmark har investert og lagt til rette for to asylmottak. Et mottak for enslige mindreårige, og et ordinært mottak, som begge driftes av Nord-Norsk mottakssenter.

Nylig etablerte kommunen skole i Børselv, i samdrift med asylmottaket der. Ordføreren kaller prosjektet unikt.

– Vi er en liten kommune og har knapt med ressurser. Vi sto nærmest på hodet og snudde på femøringen for å legge til rette, sier Borch.

– Useriøst flyktningarbeid

Nå må kommunen bygge ned tilbudet de nettopp er ferdig med å bygge opp.

– Vi hadde ikke noe valg. Det var ingen som spurte om Porsanger kommune var klar til dette eller om vi hadde ressurser til å drift. Jeg vet ikke hva som skjer videre med mottakene. For meg er dette en helt useriøs måte å drive integrerings- og flyktningarbeid på av UDI. Jeg er forbannet, sier Borch.

Flere ordførere er misfornøyde med UDI i forbindelse opprettelsene av asylmottak.

Ordførerkollega Rune Rafaelsen og Sør-Varanger saksøker Utlendingsdirektoratet på grunn av uenighet om oppgjøret for leien av Fjellhallen i Kirkenes.

Asylsøkere på Storskog grensestasjon

5.445 asylsøkere kom over den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark i fjor. Totalt søkte 31145 om beskyttelse i Norge i 2015. I år har asylstrømmen avtatt betraktelig.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regiondirektør i UDI, Bjørn Alf Fridfeldt, sier han har forståelse for at Borch og andre ordførere reagerer.

Bjørn Fridfeldt, UDI region nord på Senjehesten statlige mottak.

Regiondirektør i UDI, region Nord, Bjørn Alf Fridfeldt, sier asylankomstene har vært lav det siste halve året.

Foto: Håvard Lior / NRK

Likevel kan ikke UDI gi en forutsigbarhet til kommunene rundt opprettelse og drift av mottaksplasser.

– Vi er styrt av ankomster inn til Norge. Vi er også styrt av hvor mange som strømmer ut av mottak. Nå har det vært en ganske solid strøm ut fra mottak, både gjennom bosetting og avslag på asylsøknader. Mange har dessuten reist frivillig, sier Fridfeldt.

Må legge ned over 1200 mottaksplasser i nord

I region Nord må UDI nå legge ned 1073 ordinære mottaksplasser og nesten 200 mottaksplasser for enslige mindreårige.

De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse med sluttdato 1. desember.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører ansatte, lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare en så stor ledighet økonomisk, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Etter at de aktuelle driftsoperatørene og vertskommunene er varslet, vil listen over berørte mottak bli offentliggjort fredag klokka 14.

Disse Hero-mottakene legges ned i denne omgang

REGION NORD:

Tromsøbyen EM: 40 plasser - 16 årsverk

Andøy: 150 plasser - 6,5 årsverk

Sulitjelma: 160 plasser - 6,8 årsverk

Alta: 160 plasser - 6,2 årsverk

Vågsfjord: 150 plasser - 6,5 årsverk

Nordreise: 150 plasser- 6,5 årsverk

INDRE ØST:

Etnedal: 150 plasser- 6,0 årsverk

Stange EM: 30 plasser - 13,5 årsverk

VEST:

Førde EM: 30 plasser - 15,1 årsverk

Øygarden: 150 plasser - 6,5 årsverk

Karmøy: 150 plasser - 6,5 årsverk

Husnes: 150 plasser - 6,5 årsverk

MIDT:

Jarlen EM: 30 plasser - 13 årsverk

Holtålen EM: 40 plasser - 16 årsverk

Halsa EM: 35 plasser - 14,5 årsverk

Kristiansund: 150 plasser - 6,5 årsverk

Verdal: 150 plasser - 6,5 årsverk

ABRI VEKST:

Forus Transittmottak - 1000 plasser

Her kan du se hele lista.