Nå skal Norge øve på en ny Storskog-krise

Det er sider ved det som skjedde på Storskog som kunne vært håndtert bedre, sier Justis- og beredskapsdepartementet. Nå planlegger Norge en «asyl-øvelse» for Storskog.

Storskog

5.445 asylsøkere kom over den norsk-russiske grensen på Storskog i fjor. Norske myndigheter skal nå trene sammen for å være bedre koordinert på ulike migrasjonscenarier fra Russland.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I løpet av noen hektiske høstmåneder 2015 kom 5.445 asylsøkere over grensa fra Russland og søkte asyl i Norge.

Thor Arne Aass

Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Antallet personer som tok den arktiske fluktruten gjennom Russland til Storskog økte gjennom høsten og på et tidspunkt kom det nesten 200 asylsøkere daglig til Kirkenes.

– Den situasjonen som vi opplevde i fjor høst var helt spesiell, og vi hadde ikke opplevd noe lignende noen gang tidligere, sier Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

Frustrasjon over departementets håndtering

I Finnmark hadde norske myndigheter store problem med å håndtere situasjonen, noe som blant annet kom fram i politiets egen internrapport:

  • Det var frustrasjon over Justis- og beredskapsdepartementets håndtering av asylsituasjonen.
  • Det var utilstrekkelig kunnskap fra sentralt hold om lokale forhold i Øst-Finnmark
  • Det tok for lang tid før Politidirektoratet forstod alvoret i situasjonen.
Storskog grensekontrollsted

Storskog grensekontrollsted i Sør-Varanger.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Neste uke møter Aass kolleger fra Forsvars- og Utenriksdepartementet.

Sammen skal de forberede en såkalt table top-øvelse, der ulike scenarioer for nye asylstrømmer over Storskog skal testes.

– Det er sider ved det man gjorde i fjor som kunne vært gjort bedre. Slik er det alltid. Vi er generelt opptatt over at vi skal trene og øve, slik at vi er best mulig skodd for å møte de overraskende situasjonene.

– Kan Norge oppleve en ny asylstrøm over Storskog?

– Det er det umulig å spekulere på. Vi må være forberedt på ulike situasjoner. Det som skjedde i fjor var overraskende og vi måtte håndtere det. Vi må også håndtere tilsvarende situasjoner i framtiden, sier Aass.

Erna Solberg på Storskog

Erna Solberg er her på besøk på Storskog i november. Regjeringen beskyldes for å ha reagert for sent på asylkaoset på grensa til Russland.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ikke kjent med øvelsen

  • «Som et ledd i arbeidet med å håndtere en mulig ny tilstrømming av migranter over russisk territorium til den norske grensen ved Storskog Grensekontrollstasjon i Finnmark, er det hensiktsmessig å gjennomføre en table top-øvelse for de operative enheter som har ansvar for kontroll og overvåkning av Norges landegrense mot Russland», heter det i brevet som gikk fra Justis- og beredskapsdepartementet til Forsvar- og Utenriksdepartementet i slutten av juni.

Aass sier den videre planleggingen vil klargjøre hvilke ulike myndighetsinstanser som blir med på øvelsen.

– Det er naturlig at aktører som politiet, UDI, grensekommissariatet og generalkonsulatet i Murmansk er med på en slik øvelse.

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) er ikke kjent med neste ukes møte.

– Jeg må ta forbehold om at det er kommet en invitasjon som vi har oversett eller som ikke er journalført. Men jeg kjenner ikke til dette møtet. Og jeg må si at det er ganske bemerkelsesverdig at det skal holdes en slik øvelse uten å inkludere kommunen.

Rune Rafaelsen

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen har ikke hørt om planlegging av Storskog-øvelsen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Burde dere vært kalt inn?

– Om det var noen som tok ansvar under krisen i fjor, var det oss. Det er vi som sitter med erfaringer. Men om departementet ikke trenger hjelp fra oss er dette noe vi må ta til etterretning, sier Rafaelsen.

Mener Norge er bedre rustet

Aass i Justis- og beredskapsdepartementet sier det er mye å lære ved å gå gjennom det som skjedde på Storskog høsten 2015:

– Som en del av oppfølgingsarbeidet fra i fjor har de ulike virksomhetene gått gjennom sine planer for hvordan de kan håndtere dette. Nå er det på tide å trene på disse planene.

– Er Norge i dag bedre forberedt til å takle en ny asylstrøm fra Russland enn i fjor?

– Ja, svarer Aass.