Hopp til innhold

Vold og trusler i skolen: – Alvorlig situasjon

Steinkasting, episoder med kniv, rasisme og dødstrusler mot både elever og ansatte. Utviklingen i skolen bekymrer flere. Samtidig kurses lærere i å håndtere vold og trusler.

HARSTAD. Ordfører Kari-Anne Opsal. Skolesjef Chris Tandy til høyre. Kommunedirektør Børge Toft til venstre (høyest)

ALVORLIG: Situasjonen i skolene i Harstad beskrives som alvorlig, og har ført til at ordfører Kari-Anne Opsal har fått litt av hvert å tenke på. Her med kommunedirektør Børge Toft (t.v.) og skolesjef Chris Tandy (t.h.).

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Økning i antall avvik knyttet til elever som har utagerende eller uønsket atferd har blitt et stadig større problem i flere norske kommuner.

– Vi opplever at dette medfører en merbelastning for både elever og skolen, så vi ser på det som alvorlig.

Det sier skolesjef i Harstad kommune i Troms, Chris Tandy, til NRK.

HARSTAD. Skolesjef Chris Tandy.

ALVORLIG: Skolesjef Chris Tandy beskriver situasjonen som alvorlig.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Sammenlignet med andre sysselsatte, har ansatte i grunnskolen 3,6 ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler. Det viser en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

I 2022 ble ansatte i skolene i Norges 20 største kommuner utsatt for over 100 hendelser knyttet til vold, trusler eller krenkelser hver dag. Totalt ble det rapportert inn 20.914 hendelser i fjor, viser tall Utdanningsnytt har fått.

Les også Utsettes for vold og trusler: – Et problem alle lærere kjenner på kroppen

Elever i klasserom

Oppleves forferdelig

I Harstad har politiet ved flere tilfeller den siste tiden rykket ut til skolene i byen.

Dette er en utvikling som nå bekymrer flere, inkludert lærerne.

Den siste tids utvikling, med blant annet flere politiutrykninger, bekymrer en rekke personer, inkludert lærerne.

– Det oppleves ikke greit. Det oppleves forferdelig at sånt skal skje på våre skoler, sier hovedtillitsvalgt Torunn Stene Jonassen i Utdanningsforbundet.

Samtidig mener enkelte at politikerne allerede i mai kunne ha avverget noen av hendelsene.

HARSTAD Torunn Stene Jonassen.

FORFERDELIG: Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Torunn Stene Jonassen, forteller at lærerne opplever situasjonen som belastende.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Bekymret

Den siste tiden har politiet flere ganger rykket ut til skoler i Harstad etter blant annet verbale trusler og fysisk utagering.

Disse føyer seg inn i rekken av flere alvorlige hendelser. Deriblant en alvorlig hendelse i september, hvor en person ble observert med en våpenlignende gjenstand, samt angivelig skal ha fremsatt trusler. Hendelsen resulterte i at politiet fant to luftpistoler.

– Vi får tilbakemeldinger på at det er merbelastninger. De (lærerne, journ.anm.) opplever at de ikke har god nok tid til enkeltelever. Det er en større emosjonell belastning, og vi ser også at det overarbeider lærere og ledelsen, og det kan også føre til sykmeldinger, sier Jonassen.

Skjermbilde Harstad kommune.

FRYKT OG UTRYGGHET: Harstad kommunes avviksrapport for 2022, som ble behandlet tidligere i år.

Faksimile: Avviksrapport 2022

I avviksrapporten for 1. halvår i 2023, som legges frem for politikerne tirsdag, viser de en negativ utvikling. Av de 216 avvikene som var i grunnskolen i 1. halvår, betegnes 9 av disse som «svært alvorlig», mens 116 betegnes som «alvorlig». Resten betegnes som «mindre alvorlig».

– Det er ei utvikling jeg ser som jeg ikke liker, og det er bekymringsfullt. For i utgangspunktet så skal ikke politiet være på skolen, selv det av og til er en nødvendighet, dessverre.

Det sier Frps fylkesleder og gruppeleder i Harstad, Eivind Stene.

Nrkvalg23 Harstad Eivind Stene FrP , Nrkvalg23 Harstad Eivind Stene FrP

BEKYMRET: Frps Eivind Stene er bekymret for utviklingen vi nå ser i Harstad.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Han er bekymret for utviklingen vi nå ser i Harstad, men en økning fra 325 og 360 avvik de to foregående årene, til 216 avvik bare i 1. halvår i år.

– Dette er ikke noe vi ønsker å ha i norsk skole eller i Harstad. Vold, trusler, mobbing og utagering er ikke noe som skal være i en skole i utgangspunktet. Da må vi ta tak i det på en måte så vi får bukt med det.

Tallene omfatter også avvik som ikke er volds- og trusselrelatert.

Les også Kvinneyrker taper i lønnskampen: 40 år til likelønn mellom kvinner og menn

Marit Kristine Dagsvik og Julie Nygård

Steinkasting og dødstrusler

I kommunens avviksrapport for 2022, som ble behandlet i vår, framkom det allerede der en økning i omfang og alvorlighetsgrad i utfordringer med vold og trusler i skolene.

«Det er meldinger om slag, spark, steinkasting, kvelertak, episoder med kniv, rasisme og dødstrusler for både ansatte og elever. Det meldes også om et hardere språkbruk blant elevene», het det i kommunens avviksrapport.

Frps fylkesleder la som følge av dette blant annet frem forslag om å utrede muligheten for å utstyre lærerne med trygghetsalarmer. Et forslag som ble nedstemt av kommunestyret.

– Det blir en spekulasjon, men det at vi ba kommunedirektøren om å gå i gang med arbeid, og se på litt planer, retningslinjer og andre rutiner for hvordan man kan håndtere disse tingene i dag.

– Det er kanskje grunn til å si at, ja, det kanskje kunne vært annerledes, uten å være for bastant.

Les også Arnhild frykter eldre kan bli mer isolert

Arnhild Hegge, leder i pensjonistforeningen i Finnmark frykter fatale konsekvenser hvis en sjøfarmangel går utover drosjetilbudet i distriktene.

Flere tiltak

I flere av landets kommuner blir ansatte i skolen nå kurset i hvordan de skal beskytte seg selv, samt lære å håndtere vold og trusler.

En rekke selskaper, deriblant private selskaper, leies nå inn av kommunene for å kurse de ansatte, blant annet i Stavanger og Bærum.

Som NRK fortalte i november, opplever enkelte selskaper at de har mer å gjøre enn noensinne.

Skolesjef Tandy i Harstad innrømmer at dagens situasjon nå er så alvorlig at de vurderer tiltak, blant annet kompetanseutvikling og styrking av skolen.

Les også Ansatte i skolen trener på å håndtere voldelige barn

Ansatte fra grunnskolen i Bærum på selvforsvarskurs

Alvorlig situasjon

Tandy har selv pratet med rektorer på skolene i Harstad om situasjonen.

– De forteller oss at vi har en økende grad av uønsket adferd i skolene, og at vi må jobbe i lag.

– Vi må bygge det gode laget rundt våre elever, og dette er en jobb som skolene ikke kan gjøre alene, og derfor kobler vi inn andre instanser, som politi og barnevernstjenesten.

Jonassen er klar på hva lærerne ønsker seg:

– Det er flere rundt elevene, at vi er rigget for å ivareta elevene, sånn at de kan bruke sin tid på å undervise.

Kvinne som dusjer

Seks år igjen med «urettferdige» strømpriser