Nye bevis når ankesaken i Sjøvegan-drapet starter

Mandag starter ankesaken i det såkalte Sjøvegan-drapet, et av norgeshistoriens største drapsmysterier. Både statsadvokaten og den tiltaltes forsvarere tar med seg nye bevis i lagmannsretten.

Torstein Lindquister

NYE BEVIS: Statsadvokat Torstein Lindquister tar med seg ny dokumentasjon når rettssaken i Sjøvegan-drapet starter i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Påtalemyndigheten har svært få bevis som knytter tiltalte til drapet. Etter vår oppfatning har det gjort denne saken til en kamp om troverdighet, sier Alexander Greaker.

Han forsvarer den tidligere asylsøkeren fra Sri Lanka som tidligere i år ble dømt for å ha voldtatt og drept Marie Louise Bendiktsen i 1998, før han satte fyr på huset hennes.

Den tiltalte mannen har hele tiden nektet for at han drepte Bendiktsen. Til tross for at etterforskerne fant sæd fra ham i den drepte kvinnen.

Srilankeren hevder han hadde et forhold til den rundt 40 år eldre kvinnen, og mener det forklarer sædfunnet.

Nord-Troms tingrett mente derimot ikke var tvil om at en tidligere asylsøker var skyldig, og dømte han til 11 år i fengsel.

Mandag starter ankesaken i Hålogaland lagmannsrett, etter at både påtalemyndigheten og mannens forsvarere valgte å anke tingrettens dom.

Spørsmål om alder

Under rettssaken i tingretten la aktor ned påstand om at mannen måtte dømmes til 17 år i fengsel. Men retten måtte ta hensyn til ett viktig spørsmål: Når er den tidligere asylsøkeren født?

Aktor mener srilankeren er født i 1976. Selv hevder mannen å være født i 1980.

Dersom han er født i 1980, var han mindreårig da drapet fant sted. Da kunne han ikke dømmes til mer enn 15 år i fengsel.

Retten var usikker på hva som var riktig alder. Derfor dømte de mannen til 11 år i fengsel. Det mente aktor var feil.

Statsadvokaten har nå fått tak i dokumentasjon som kan vise seg å bli viktig for straffeutmålingen.

– Ifølge dokumentasjonen vi nå har fått, har vi fått bekreftet at det foreligger en ekte fødselsattest fra Sri Lanka som sier at han er født i 1976 og ikke i 1980, sier statsadvokat Torstein Lindquister.

Du kan følge saken her:

Venter til mandag

Når saken nå skal opp i lagmannsretten, hevder den tiltalte mannen fortsatt sin uskyld.

– Selv om tingretten ikke hadde noen tvil, så er vi av den oppfatning at det foreligger rimelig tvil, sier Alexander Greaker, en av de to forsvarerne i saken.

Greaker sier at de vil føre flere av de samme bevisene som de førte i tingretten.

– Men vi har samtidig kommet med nye bevis som vi ønsker ført for lagmannsretten, sier han.

Kan du si noe om hvilke bevis det er snakk om?

– Jeg ønsker ikke gå nærmere inn på bevisførselen før mandagens innledningsforedrag.

I motsetning til aktoratet, vil forsvaret ikke vil legge vekt på aldersspørsmålet.

– Vi har uttalelser fra sakkyndige som styrker tiltaltes forklaring med tanke på alder. Vi kommer ikke til å bruke mye tid på det spørsmålet, da vi ser på dette som et opplagt spørsmål.

Alexander Greaker

USKYLDIG: Alexander Greaker skal overbevise lagmannsretten om at hans klient er uskyldig i saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

Håper på strengere straff

I ankesaken vil de fleste vitneforklaringene fra tingretten bli avspilt i opptak. Dermed slipper blant andre familien til Marie-Louise Bendiktsen å forklare seg på nytt i lagmannsretten.

– Det er en lettelse for mine klienter. Men de vil likevel være til stede i retten, slik at de kan komme med eventuell tilleggsinformasjon, dersom de mener det er behov for det, sier bistandsadvokat Sølvi Wold.

Familien reagerte sterkt på det de mente var en altfor mild dom, da den falt i april.

– Vi håper og tror at den tiltalte vil få en strengere straff i lagmannsretten, sier Wold.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo på Nordnytt

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo