Hopp til innhold

Dømt for gaupedrap: – Umulig å forsvare beitedyr fra angrep

Bonden fra Troms hevder han handlet i nødverge. Han anker dommen.

Gaupe på Langedrag.

Gaupa på bilde har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre. Illustrasjonsfoto.

Foto: Heiko Junge / NTB

En mann i 50-årene fra Troms er dømt til 75 dager i fengsel etter å ha skutt og drept ei gaupe uten å ha fellingstillatelse.

Nord-Troms og Senja tingrett har dømt ham for overtredelse av naturmangfoldloven.

Bonden skjøt gaupa fra eget fjøs. Den skal da ha vært inni innhegninga til sauene flere ganger.

Den dømte har ikke erkjent straffskyld for forholdet, men han har erkjent de faktiske forholdene.

Vil anke saken

Mannen hevdet i retten at han handlet i nødverge. Det gjør han fortsatt.

– Han har en plan om å anke saken. Begrunnelsen er at dommen gjør det umulig for han å forsvare beitedyrene fra angrep fra ville dyr. Den gjør at han føler han ikke ta vare på egen saueflokk når de angripes i eget fjøs, sier mannens forsvarer, Hallvard Østgård.

Hallvard Østgård

Bondens forsvarer, Hallvard Østgård

Foto: Tarjei Abelsen

Bonden forklarte i retten at han forut for fellinga flere ganger hadde sett ei gaupe inne i saueinnhegninga via et viltkamera. Han fant også kadaver av sau på gården. Dette skjedde i mars i fjor.

Mannen søkte etter det Statsforvalteren om fellingstillatelse.

Søknaden var ikke ferdigbehandla da gaupa dukket opp på nytt, og ble skutt.

I dommen går det fram at bonden umiddelbart kontaktet politiet, Statens naturoppsyn og Statsforvalteren. Han ga beskjed om at han hadde skutt gaupa.

Uenighet om nødverge

Retten er uenig i at bonden handlet i nødverge.

– Bevisførselen etterlater etter rettens syn ingen rimelig tvil om at tiltalte på forhånd hadde bestemt seg for å avlive gaupa dersom den skulle komme tilbake til saueinnhegninga. Han var i posisjon til å skyte den, uavhengig av nødssituasjonen og handlingsalternativene, heter det i dommen.

Retten peker også på at gaupa er en sterk truet art og på den såkalte rødlista over dyr som er utrydningstruet.

Nord-Troms og Senja tingrett.

Bonden ble dømt til 75 dagers fengsel i Nord-Troms og Senja tingrett.

Foto: Christian Kråkenes / CHRISTIAN KRAKENES

Forsvareren sier de ønsker å anke dommen fordi den kan få betydning for beitenæringa.

– Det er mange aktører i beitenæringa som må stå å se på at dyrene deres blir tatt av ville dyr, så saken er aktuell for flere, sier Østgård.