Hopp til innhold

Gruvedrift kan koste mer enn det smaker

Det finnes ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at gruvedrift i Kvalsund er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er konklusjonen i en rapport bestilt av Sametinget.

Repparfjord

Innerst i Repparfjorden vil gruveselskapet Nussir anlegge sjødeponi.

Foto: Bente Bjerke / NRK

– Man bør være føre var før man eventuelt setter i gang gruvedrift i Kvalsund, sier Ingeborg Rasmussen.

Hun er daglig leder i analysebyrået Vista Analyse som på oppdrag fra Sametinget har laget en rapport om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av gruvedrift ved Repparfjorden.

Ingeborg Rasmussen

Ingeborg Rasmussen, daglig leder i Vista Analyse.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Miljødirektoratet ga utslippstillatelse til Nussir i desember. Deres konklusjon var at kostnadene ved gruvedriften ble oppveid av de samfunnsøkonomiske gevinstene.

Dette viser imidlertid ikke Vista Analyses undersøkelser.

– Hovedkonklusjonen er at vi ikke ser at det finnes tilstrekkelig grunnlag til å si at gruvedriften er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Rasmussen.

Beltevogn på vei ut fra prøveboring

Beltevogn på vei ut fra prøveboring ved Nussirs prøveboringsområde i Kvalsund kommune.

Foto: Bente Bjercke

– Første rapport som ser alt i sammenheng

Rapporten er en gjennomgang av allerede tilgjengelig informasjon om mulige konsekvenser ved å sette i gang med gruvedrift i Kvalsund.

Selv om konklusjonen er tuftet på allerede innsamlet data og publiserte rapporter, mener analysebyrået at den store usikkerheten rundt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ikke har kommet tydelig nok fram tidligere.

– Den har nok kommet godt nok fram hvis du tar hver enkelt utredning for seg. Men vi har ikke funnet noen andre som har sett alt i sammenheng og gjort en samfunnsøkonomisk avveining av det.

For store kostnader ved gruvedrift

I den drøyt 40 sider lange rapporten pekes det blant annet på stor usikkerhet rundt kobberpriser.

Det stilles spørsmål om de økonomiske ringvirkningen ved arbeidsplasser, og om skatteinntekter og lokale leveranser i for stor grad vil gå på bekostning av både fiskeri og reindrift.

Også helsekostnader ved utslipp av nikkel, krom og kobber presenteres som motvekt mot inntektene.

Riehpevuotne

Natur- og ungdom har varslet aksjoner i forbindelse med Nussirs gruveprosjekt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ordfører kritisk

Men frykten for at rapporten skal skape usikkerhet i prosjektet er ikke framtredende i Kvalsund. Ordfører Terje Wikstrøm er trygg på at det blir et løft for regionen.

– Jeg finner ikke mange nye momenter i den rapporten, sier han.

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune.

Foto: Kvalsund kommune

– Det er helt klart at dette er en rapport som er ment å påvirke de beslutningene som skal tas politisk. Det tror jeg ikke det skal herske noen tvil om.

Ingeborg Rasmussen hos Vista Analyse avviser dette.

– Vi har lagt vekt på å være transparente og etterprøvbare sånn at hvem som helst kan se hvilke data vi har lagt til grunn.

– Jeg tror de aller fleste vil se at vi er et uavhengig selskap, vi lar fakta telle, og vi selger ikke konklusjoner, sier Rasmussen.

NRK har vært i kontakt med direktør Øystein Rushfeldt i Nussir. Han sier selskapet ikke har mottatt rapporten og ønsker derfor ikke å kommentere den.