Hopp til innhold

– Vi står lenket fast når gravemaskinene kommer

Nussir har fått et etterlengtet «ja» til kobberdrift og sjødeponi i Repparfjorden.
Nå varsler Natur og Ungdom aksjoner.

Med lenker, kamprop og plakater skal Natur og Ungdom stoppe gruveplanene i Repparfjord. Lørdag var et 50 talls ungdommer samla for å trene på sivil ulydighet.

Med lenker, kamprop og plakater skal Natur og Ungdom stoppe gruveplanene i Repparfjord. Videoen er fra juni i fjor da et 50 talls ungdommer var samla for å trene på sivil ulydighet i Kvalsund i Finnmark.

Etter at utslippstillatelsen ved gruvedrift i Repparfjord ble offentliggjort av Miljødirektoratet i dag, har det kommet en rekke reaksjoner.

Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen, leder i Finnmark Natur og Ungdom og 1 799 andre står nå klar til å aksjonere mot utslippstillatelsen Nussir ASA i dag fikk av Miljødirektoratet.

Foto: Rino Engdal

Natur og Ungdom sier at de allerede er klare til å aksjonere mot gruveplanene og et sjødeponi.

– Vi kommer til å aksjonere, og på ingen måte gi opp Repparfjorden, sier Ella Marie Hætta Isaksen, leder i Finnmark Natur og Ungdom.

Også Sametinget reagerer sterkt på utslippstillatelsen.

Varsler aksjoner

Natur og ungdom

Natur og Ungdom kom raskt med en reaksjon på utslippstillatelsen gitt av Miljødirektoratet. På Twitter meldte de at de vil aksjonere, gjennom emneknaggen #JegLenkerMeg.

Foto: Skjermdump

Natur- og ungdom har lenge jobbet mot gruvevirksomhet i fjorden og var allerede for et år siden samlet for å øve på å danne lenkegjenger.

– Nå står det 1 800 mennesker på en liste, der de har sagt seg villig til å aksjonere sivilt ulydig for å stoppe gruveplanene, sier Isaksen.

Selv om Miljødirektoratet har satt strenge krav til Nussir i utslippstillatelsen, mener Isaksen dette ikke holder.

– Absolutt ikke. Jeg synes det er feigt av dem å si at de har fått strenge krav, når fakta er at det finnes andre alternativer til å deponere avfallet på.

Repparfjorden

Nussir ASA kontrollerer rettighetene til påvist kobber både på Nussir og Ulveryggen. De har søkt om tillatelse til gruvevirksomhet etter forurensningsloven og etter fire å til behandling fikk de i dag et «ja». Tillatelsen inneholder produksjon av 50 000 tonn kobberkonsentrat per år.

Foto: Allan Klo

Sametinget anker

Sametinget vil sende inn anke på saken.

Silje Karina Muotka

– Vi kommer til å klage på dette, sier sametingsråd Silje Karine Muotka om tillatelsen fra Miljødirektoratet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi kommer til å klage på dette. Det går for de samiske interessene, for miljøet og for at verdiene i nord skal komme Nord-Norge til gode, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Miljødirektoratet har hatt møter med Sametinget og de berørte reinbeitedistriktene. Møtene ble derimot avsluttet på grunn av at de ikke ble enige.

– Det store spørsmålet som Sametinget kommer med, er hvorfor man skal åpne for denne næringen? spør Muotka, som frykter forurensing, og fortrengning av samiske interesser innen havbruk, fiske og reindrift.

Forventer reaksjoner

Boreprøver fra Nussir-feltet

Direktør i Nussir Øystein Rushfeldt har ventet i fire år for å få et svar fra direktoratet. I dag var han lettet over å få et «ja».

Foto: Allan Klo

Både Nussir og Miljødirektoratet forventer at det vil komme reaksjoner på utslippstillatelsen.

– Vi er helt klart åpne for at det kan komme innspill, det er jo slik demokratiet skal være i Norge, sier direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt.

– Jeg tenker vel egentlig at jeg har større sans for at ungdom og andre er engasjerte enn at de ikke er det, så det må vi tåle.

Klager tillatelsen inn til ESA

Miljøvernorganisasjonene har også reagert på avgjørelsen.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken mener utslippstillatelsen er i strid med nasjonal og internasjonal miljølovgivning og påklager nå avgjørelsen til ESA—domstolen.

Foto: Are Føli / SCANPIX

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken trekker frem konsekvenser de har sett i Førdefjorden

– Vi kommer til å klage vedtaket inn for Klima- og miljøministeren. I Førdefjorden er det nå avdekket strømmer som ikke har vært vurdert tidligere. Vi frykter det er lignende strømmer i Repparfjorden og krever derfor en helt ny gjennomgang av disse sakene.

Forbundet påklager nå også avgjørelsen til ESA—domstolen, som overvåker medlemslandenes vannforvaltning.