Samerådet skal skremme investorer vekk fra Nussir

Samerådet kommer til å oppsøke alle investorer til gruveprosjektet Nussir for å hevde at kobbergruva er et brudd på folkeretten.

Áile Jávo

Samerådets president Áile Jávo vil fortsette kampen mot gruveprosjektet Nussir i Kvalsund kommune.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi kommer til å formidle det til eventuelle investorer, og fortelle dem at dette ikke er et bra prosjekt å investere i. Det er en metode vi har benyttet oss av tidligere, og det har vært effektivt, sier Samerådets president Áile Jávo.

Samerådet mener Nussir-gruva i Vest-Finnmark aldri kommer til å bli noe av, og at å satse penger i prosjektet er som å «kaste penger ut av vinduet».

Repparfjorden

Repparfjorden i Kvalsund kommune. Sist uke fikk gruveselskapet Nussir utslippstillatelse til det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden. Gruvedriften oppfattes som en trussel både for miljøet og for reindrifta i området.

Foto: Allan Klo

– Brudd på folkeretten

Samerådet, som er et samarbeidsorgan mellom samiske organisasjoner i Norden og på Kolahalvøya i Russland, reagerer sterkt på Miljødirektoratets tillatelse til Nussir-gruva i Kvalsund kommune.

Sist uke fikk gruveselskapet utslippstillatelse til det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden. Gruvedriften oppfattes som en trussel både for miljøet og for reindrifta i området.

– Dersom denne gruven blir en realitet, så innebærer det at de som driver med reindrift må slutte, fordi det ikke er forenlig med begge deler. Å ta vekk levebrødet og kulturgrunnlaget er helt klart et brudd på beiteretten, sier Jávo.

Provosert LO-leder

LO-sekretær Bjørn Johansen i Finnmark er helt uenig med Jávo. Han synes det er sterkt beklagelig at Samerådet nå vi reise rundt for å forsøke å sverte gruveprosjektet i Kvalsund.

– For det første er dette ikke et åpent brudd, som i Sør-Varanger. Dette er underjordsdrift, og vil derfor ikke ha noen innvirkning for reindriften oppe på fjellet.

Går til streik mot regjeringen

LO-sekretær Bjørn Johansen i Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Samtidig er jeg forundret over strategien man her velger: Nussir har ikke gjort noe galt; selskapet har ventet i fire år på sine tillatelser. At man nå skal skremme vekk investorene, bare fordi dette ikke gikk slik man hadde håpet, er svært beklagelig, sier Johansen, som har planen klar for hva LO kommer til å gjøre framover.

– Vi vil gå ut med fakta om hva dette prosjektet betyr for Kvalsund og områdene rundt. Det er snakk om over 100 arbeidsplasser. Dette vil jo også komme den samiske befolkningen til gode, sier Johansen.

Internasjonal prosess

Samerådet uttaler at de kommer til å bistå reindrifta i en eventuell rettsprosess, og at de er villige til å ta Nussir-gruva hele veien til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg om nødvending.

– Gruveselskapet, den norske stat og norske myndigheter har til nå fullstendig ignorert samenes rettigheter som urfolk i prosessen, noe som også kommer til å vise seg dersom vi blir tvunget til å løfte denne saken til den internasjonale arenaen, sier Jávo.