Ny bok om sløsing av offentlige midler: – Det er kanskje det som samler dette landet best

Store byggeprosjekter, vinflasker til 1.765 kr, dyre middager, millioner i etterlønn og skroting av 31 flatskjermer er eksempler på dårlig forvaltning av skattebetalernes penger i boka til Henning Carr Ekroll.

Skrotet 31 nye TV-er

Den samiske avisen Ságat var først ute med å omtale Porsanger kommunes kassering av 31 flatskjermer. Det er et av eksemplene på dårlig offentlig forvaltning i ei ny bok.

Foto: Skjermdump / Sagat

Journalisten og forfatteren Henning Carr Ekroll har kommet over mange eksempler på dårlig budsjett- og prosjektstyring i det offentlige. Nå har han skrevet boken «Skattepengene som forsvant: Hvordan kaste bort 1,9 milliarder kroner på ingenting – og andre kostbare historier om offentlig sektor i verdens rikeste land».

Her er alle landsdeler godt representert.

Henning Carr Ekroll har gitt ut bok om hva skattepengene har gått til.

Aftenpostens journalist Henning Carr Ekroll avslører i en ny bok hvordan politikere og byråkrater i offentlig sektor har kastet bort milliarder av kroner av fellesskapets midler.

Foto: Stine Friis Hals

– Formålsløs sløsing av offentlige midler er kanskje det som samler dette landet mest, sier forfatteren.

Han har som journalist sett mange eksempler på dårlig og lite effektiv bruk av skattebetalernes penger.

– Det er gjennomgående at de store pengene forsvinner i store offentlige prosjekter. Her er bygge- og IKT-prosjekter en klassiker, sier Carr Ekroll.

Målet med bokutgivelsen er å skape interesse og engasjement rundt bruken av offentlige midler.

På Debatten torsdag kveld på NRK 1 ramset forfatteren opp flere eksempler på sløsing av skattepengene:

Dyr drikke og restaurantbesøk

Tvilsom bruk av offentlige midler over tid er noe forfatteren reagerer sterkest på. Blant annet trekker Carr Ekroll fram Rogaland fylkeskommune som i 1997 opprettet eiendomsselskapet Dale eiendomsutvikling.

Planen var å bygge Nord-Jærens mest attraktive boområde.

Det endte som et pengesluk, og sluttregningen var på over 250 millioner.

– Stavanger Aftenblad har omtalt 180 bar- og restaurant besøk i denne saken. Her ble det brukt 132.000 på alkohol. Ei vinflaske kostet blant annet 1.765 kr, og 1,6 millioner gikk til utenlandsreiser. Hvordan klarer man å legitimere dette, sier forfatteren.

– Lysten til å spise på restaurant og drikke dyre viner er en gjennomgående ting man har sett, legger han til.

Aina Borch

Porsanger-ordfører Aina Borch (Ap) har arvet en del av de økonomiske utfordringene som Ekroll trekker fram i sin nye bok.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Pantsatte rådhuset

Porsanger kommune i Finnmark blir også trukket fram i boka. Saker som at kommunen endte opp med å kassere 31 flatskjermer da de skulle bygge hybelhus og at de pantsatte rådhuset for å få råd til en cruisebåtkai blir omtalt.

Det er eksempler på ting som kommunen ikke bør drive med, mener forfatteren.

Porsanger-ordfører Aina Borch (Ap) arvet både regningen etter hybelhuset og cruisebåthavn-investeringen. Hun innrømmer at kommunen aldri skulle ha tatt på seg ansvaret å bygge hybelhuset.

– Her kjørte man på med et prosjekt uten å avdekke behovene hos dem som skulle bo der, sier hun om flatskjermene som ble kassert. Det etter at kommunen oppdaget at de måtte betale lisens for alle TV-ene i hybelbygget.

I ettertid av denne saken er Borch klar på at kommunene bør være en tilrettelegger, ikke en eiendomsutvikler.

– Det er ønsket om å tilrettelegge for god samfunnsutvikling, og noen ganger strekker man seg langt for å få det til, sier hun om hvorfor det kan gå skeis i offentlige prosjekter.

Seawalk i Porsanger

Ekroll trekker blant annet fram Sea Walken i Porsanger kommune som en investering som ikke kommunen burde stå for.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Neste generasjon må betale regningen

Porsanger-ordføreren mener «sea walk-investeringen», altså cruisebåtkaia, var og er et prosjekt som gir ringvirkninger i kommunen, men at det er må sees i et langsiktig perspektiv.

Borch er uansett klar på at det er viktig at kommuner tar et steg tilbake før de gå inn i nye prosjekter. Henning Carr Ekroll mener det er viktig at politikere og byråkratiet er bevisst på at de forvalter innbyggernes skattekroner.

Det er til syvende og siste innbyggerne som må betale regningen, og ofte er det neste generasjon som må betale gjennom høyere avgifter og skatter.

– De feilene som gjøres, gjøres gang på gang. Det er viktig å lære av feilene til andre og egne. Vær klar over at dette er offentlige midler, sier Carr Ekroll.

Se hele debatten torsdags kveld her, med flere eksempler: