73 millioner kroner skuslet bort på Dale

Fylkespolitikerne i kontroll og kvalitetsutvalget var ikke nådige i karakteristikken av hva som har gått galt for fylkeskommunen i forbindelse med Dale Eiendomsutvikling A/S.

Dale asylmottak

73 millioner er brukt på å utvikle den fylkeskommunale eiendom på Dale til bolig formål, til ingen nytte viser det seg nå.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Fride Solbakken

Fride Solbakken, leder kontroll- og kvalitetsutvalget.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Historien om Dale Eiendomsutvikling er også historien om alt som gikk galt. Mens fylkesmillionene rant ut var det ingen som satte foten ned og sa stopp.

73 millioner er brukt på å utvikle den fylkeskommunale eiendom på Dale til bolig formål, til ingen nytte viser det seg nå. Det var mange spørsmål som ikke ble stilt underveis, mener leder i kontroll- og kvalitetsutvalget, Fride Solbakken.

– Har fylkeskommunen et stoppunkt knyttet til slike store prosjekt? Setter de seg ned og gjør en vurdering om hvor veien går videre? Har rammebetingelsene blitt endret, slik at vi får se på dette på nytt?, spør Solbakken.

Manglende kompetanse

Rogaland Revisjon presenterte rapporten for fylkespolitikerne i kontroll- og kvalitetsutvalget i fylket i dag. De folkevalgte skjønner ikke hvordan dette kunne gå an over flere år.

Her har det vært handlingslammelse og manglende kompetanse, mener Tove Gjerstad fra Høyre.

– Ting oppleves veldig ulikt, og da blir det fort litt samrøre. Alle parter mener de har det beste innspillet, men jeg lurer av og til på om en kunne anstrengt seg litt fra alle involverte parter for å få dette til, sier hun.

Maktkamp

Fylkeskommunen og Sandnes kommune så på Dale som en perle for storstilt boligutbygging. Men det har vært sprikende interessene mellom partene.

I ettertid ser høyrepolitikeren også at det kan ha vært en viss maktkamp mellom Fylket, Sandnes og Dale Eiendomsutviklingsselskap.

– Det er tillat å gjøre seg de tankene, det er mulig andre enn meg også har gjort seg de tankene, sier Gjerstad.

– Handler det om en maktkamp?

– Ja, det kan jo gjerne tolkes slik, sier hun.

At mange har hatt ansvar har mest sannsynlig ført til at situasjonen har blitt som den har blitt.

– Alle aktørene som har vært inne bør sette seg ned og tenke på hva de kunne gjort annerledes, sier Solbakken.