Hopp til innhold

Frykter en vegg av vann

En 45 meter høy vegg av vann kan nå Lyngseidet og Karnes på fire minutter.

Nordnes i Kåfjord

Nordnesfjellet i Kåfjord i Nord-Troms.

Foto: NRK

Det er det verst tenkelige senario hvis steinmassene som er i bevegelse oppe i Nordnesfjellet i Kåfjord i Nord-Troms skulle løsne og falle i havet.

15000 kan rammes

På tre forskjellige folkemøter tirsdag fikk innbyggerne i Kåfjord, Storfjord og Lyngen vite hva som kan skje hvis 11 millioner kubikkmeter steinmasse tar løs. På andre sida av fjorden ligger kommunesenteret Lyngseidet og nabobygda Karnes. Det er disse stedene som vil bli verst rammet.

Tilsammen kan mellom 6000 og 15000 mennesker bli rammet.

45 meter høy flodbølge

Forskere ved Norges Geologiske undersøkelser, NGU har beregnet konsekvensene dersom det verste skulle skje.

På de mest utsatte stedene vil vannveggen bli mellom 25 og 45 meter høy.

Andre steder, som for eksempel i Storfjord blir det ikke så dramatisk. En flodbølge vil bli mindre og tida det tar før den skyller inn over land vil bli 25 minutter.

Se Nett-TV: Frykter flodbølge

Folkemøter

Folkemøte Lyngseidet
Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

De tre folkemøtene tirsdag var godt besøkt. I Olderdalen. Skibotn og på Lyngseidet ble innbyggerne orientert om hva man vet i dag.

I to år har det vært utplassert måleinstrumenter på flere steder på Nordnesfjellet. Dataene viser at fjellet beveger seg med ca tre centimeter i året.

Ingen grunn til panikk

De tre kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord samarbeider om å overvåke Nordnesfjellet. Ordfører Bjørn Inge Mo i Kåfjord var til stede på alle tre folkemøtene.

Han og de andre ordførerne kunne berolige nervøse innbyggere.- Målingene viser at fjellet beveger seg med jevn hastighet, sier han:.

Avdramatiserer

- Ca tre centimeter i året siden vi starta overvåkninga for to - tre år siden. Så lenge det ikke skjer en dramatisk endring kan forskerne forutsi hva som vil hende.

Det er derfor ikke snakk om at et eventuelt ras vil komme overraskende, tror Mo.

-Det må likevel understrekes at vi snakker om en teoretisk mulighet. Sannsynligheten for at det ikke skjer noe som helst er flere tusen ganger større enn at det vil skje en katastrofe.

Tar forholdsregler

Likevel tar de tre kommunene allerede i dag sine forholdsregler. Nye bygninger som for eksempel sykehjem bør ikke plasseres for lavt i terrenget. Ut over slike tiltak bekymrer man seg ikke.

Målingene oppe i Nordnesfjellet skal fortsette og først om to år kan man si mer om utviklinga i fjellet i Kåfjord.

Nyheter fra Troms og Finnmark