Hopp til innhold

Nær 1000 feil på nytt sykehus: – En varslet katastrofe

Det skal bygges en rekke nye sykehus i Norge. Nå advarer leger mot å gjøre de samme tabbene som i Kirkenes.

Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus åpnet 12. oktober 2018 og har hatt store overskridelser og over 700 avvik siden oppstart.

Foto: André Bendixen / NRK

Fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør pågår det nå store byggeprosjekt for nye sykehus.

Helseforetakene i disse områdene må lære av feilene som er gjort i Kirkenes, mener overlege Hilde Wara og intensivsykepleier Hans Christian Johnsen.

De slår fast at trange lokaler og en lang rekke feil og mangler sliter på de ansatte. Akuttmottaket er for lite.

Verken helikopterlandingsplassen eller isolatet er ferdig. Mange avdelinger mangler både pauserom, rom for pårørendesamtaler og oppholdsrom for pasienter. Det mangler også vaktrom for leger på døgnvakt.

Hilde Wara

Anestesioverlege på Kirkenes sykehus, Hilde Wara, mener andre helseforetak må lære av feilene som er gjort ved det nye sykehusbygget i Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK

– Vi får mange signaler om at dette skal være standarden på de nye sykehusene. Det betyr at vi får ordninger som strider mot tariffestede avtaler og arbeidsmiljøloven, eller i alle fall opererer helt i gråsonen, sier Wara.

Hun frykter situasjonen på nye Kirkenes sykehus kan være skadelig for rekruttering av sykepleiere i en tid med en kommende sykepleiermangel.

Siden åpningen har det vært nærmere tusen punkter på det nye sykehusbygget som har hatt, eller som fortsatt har feil.

Snø på innsiden av Kirkenes sykehus

Her ligger snøen og smelter på innsiden av luftsmitteisolatet ved Kirkenes sykehus.

Foto: privat

Snør inn

– Der har vi den berømte døra, sier Kvalsvik, og viser NRK døra til Finnmarks eneste luftsmitteisolat. Langs dørkarmen er det provisorisk teip for å holde døra tett.

Gjennom her skal pasienter med en alvorlig infeksjon som smitter via luftveiene transporteres direkte inn, og ikke gjennom de andre inngangene i sykehuset for å redusere smittefare.

Men til nå har verken døra eller hele isolatrommet kunne brukes – over ett år etter at sykehuset åpnet.

– På vinteren i fjor, da det blåste og snødde, lå det en snøfonn på innsida av døra her. Dette er fortsatt ikke rettet på. Det er lagt ned mye ressurser i isolatet, også mangler vi det lille ekstra for å få det ferdig og ta det i bruk. Det er vanskelig å forstå, sier Kvalsvik.

Avdelingsoverlege Oddvar Kvalsvik

Avdelingsoverlege ved akutt- og intensivavdelingen, Oddvar Kvalsvik.

Foto: André Bendixen / NRK

Kirkenes sykehus var planlagt til 1,46 milliarder, men det har vært store overskridelser. Siste prognose for endelig prislapp er på 1,59 milliarder, men den endelige regninga blir ikke klar før utbyggeren og entreprenøren har vært i rettsforhandlinger.

Sammenlignet med byggekostnadene er det likevel bare småpenger som gjenstår for å fikse det gjenstående, mener avdelingsoverlege Oddvar Kvalsvik. Han er frustrert over at en rekke feil ikke er utbedret.

Enkle rom blir doble

Dobbeltrommene på tradisjonelle sykehus er byttet ut med enkeltrom på hele det nye sykehusbygget i Kirkenes.

Plasstillitsvalgt og sykepleier ved intensivavdelingen, Hans Christian Johnsen, mener det skaper store utfordringer, og sier at enkeltrommene svært ofte må brukes til to pasienter.

– Det blir veldig trangt. Den store frykten er at man har en hjertestans på et slikt rom, der den innerste pasienten får hjertestans.

Hjertestansteamet er på seks personer pluss utstyr. Å drive hjerte-og-lunge-redning når det ligger en pasient i nabosenga på et enkeltrom gjør det mye vanskeligere, mener Johnsen.

– Da må man kanskje ut med den andre senga og rokere. Det tar tid. Livsviktig tid. Det er tid vi ikke har ved en hjertestans.

Johnsen omtaler sykehuset som en varslet katastrofe, og viser til at overlege Helge Søndenå allerede tidlig i prosjekteringen advarte mot å bygge for lite.

Hans Christian Johnsen
Foto: André Bendixen / NRK

–Tar lærdom

Da helseministeren åpnet det nye sykehusbygget i Kirkenes 12. oktober 2018 sa han at det var mye å lære av feilene som ble gjort i byggingen.

– Vi må ta med oss erfaringene her inn i planleggingen av nye sykehus, sa han under åpningen.

Høie ønsker ikke å stille til intervju for NRK i denne saken, og henviser til Helse Nord.

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, vil heller ikke stille til intervju.

På en e-post til NRK skriver kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Anne May Knudsen, at de kontinuerlig tar lærdom av byggeprosjekter, og at erfaringer fra nye Kirkenes sykehus vil komme til nytte også for byggingen av nytt sykehus i Hammerfest.

Erna Solberg og Bent Høie klippet snora

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie åpnet nye Kirkenes sykehus 12. oktober 2018.

Foto: André Bendixen / NRK

Skal få lukket alle avvik

Finnmarkssykehuset opplyser til NRK at de fleste av de nesten tusen punktene for feil og mangler på sykehusbygget er rettet opp i.

Døra på luftsmitteisolatet skal bli rettet opp i løpet av neste uke. Varme- og ventilasjonsanlegg over hele sykehuset skal fungere som normalt før nyttår – for første gang siden åpningen.

– Vi har fått løst veldig mange av de punktene som er meldt inn, og er i tett dialog med senter for drift og eiendom slik at vi skal få lukket alle avvik, de fleste innen nyttår, sier klinikksjef ved Kirkenes sykehus, Rita Jørgensen.

Klinikksjef Rita Jørgensen

Klinikksjef ved Kirkenes sykehus, Rita Jørgensen, sier at de skal få lukket de fleste avvikene på sykehusbygget før nyttår.

Foto: André Bendixen / NRK

På spørsmål om kapasitetsmangel svarer klinikksjefen at de hadde like mange sengeplasser på det gamle sykehuset.

– På det gamle sykehuset hadde vi firesengsrom som var bemannet til tre. Når det var overbelegg kunne vi fylle opp de fire sengene. Den bufferkapasiteten har vi ikke i dag, og det gjør at sykehuset oppleves som trangere og mindre enn det gamle sykehuset.

Sykehuset har også satt inn rutiner for hjerte-og-lunge-redning på enkeltrom der det er to pasienter. Ansatte som ikke er med i hjertestansteamet flytter senga til den andre pasienten, mens hjertestansteamet konsentrer seg om akuttbehandlingen.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark