Hopp til innhold

Møter statsministeren for å diskutere reintallsreduksjon

NRK har avdekket at mange reineiere har latt flokkene sine vokse for å ha mest mulig rein før staten nå setter i verk tvangstiltak.

Erna Solberg, statsminister

Leder for Norske reindriftssamenes landsforbund (NRL) møter i dag statsminister Erna Solberg for å diskutere statens tvangstiltak for å få ned reintallet i Finnmark.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Leder for Norske reindriftssamenes landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, skal i dag møte statsminister Erna Solberg for å diskutere reintallsreduksjonen og statens tvangstiltak.

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) mener hun er på god vei i å få ned reintallet i Vest-Finnmark.

Foto: Nils John Porsanger / NRK
Ellinor Marita Jåma

UENIG: – Forholdsmessig reduksjon er veldig uheldig, sier leder i Norske reindriftssamenes landsforbund Ellinor Jåma.

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

Nå er det 95.838 rein i Vest-Finnmark, og det må reduseres med 18.288 før 1. april neste år. Reduseringen skal foregå ved at staten beregner forholdstall.

Tvangsmulktene varierer mellom 10.000 kr og 140.000 kr per måned. Disse løper helt til eierne har slaktet dyrene.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har vært entydig når hun har forklart hvorfor det varsles tvangstiltak overfor reineierne.

Målet hennes er å få reintallet ned til det som myndighetene har vedtatt:

– Fordi dette egentlig handler om at vi skal sikre reinsdyrene vi har i Norge et godt liv. Vi skal sikre at vi har en økologisk bærekraftig næring der dyrene ikke sulter i hjel, sa hun til NRK.

– Forholdsmessig reduksjon er veldig uheldig, og det er en stor svakhet i reindriftsloven og den slår urettferdig ut, sier Ellinor Jåma i forkant av møtet.

Øker antallet rein

Samtidig har NRK denne uka avdekket at mange reineiere har latt flokkene sine vokse for å ha mest mulig rein før staten nå setter i verk tvangstiltak.

Over lang tid har myndigheter, reindriftsnæringen og reineiere selv meldt fra om det de mener er en posisjonering av flokkene før den statlige reduksjonen.

En gjennomgang av tallmaterialet NRK Sapmi har lagt fram viser dette bildet av den totale situasjonen:

  • De største, reineiere med mellom 1000 og mer enn 2000 rein, økte reintallet sitt med 7506 dyr i perioden.
  • De mellomstore, reineiere med mellom 600 og 1000 dyr, økte reintallet med 4260 dyr.
  • Gruppen med mellom 400 og 600 rein økte reintallet med 348.
  • De minste, reineiere med under 400 rein, reduserte reintallet med 5964 dyr.

Sterke reaksjoner

I etterkant av at NRK valgte å offentliggjøre reintallene, så har det oppstått en stor diskusjon om dette var riktig eller ikke.

Flere mener dette er taushetsbelagt informasjon og en offentlig dyneløfting.

Den norske redaktørforeningen forsvarer NRKs rett til å publisere det de mener er av allmenn interesse.

Debatt om reindriftstall

Mange har engasjert seg i debatten rundt offentliggjøringen av reintallene i Finnmark.

Foto: MÁIJÁ HOLM BALTO/BAKGRUNNSBILDE