Mistenker ILA-smitte ved oppdrettsanlegg i Tranøy

Mattilsynet tror at Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg ved Kvitfloget i Tranøy er smittet med ILA. All laksen i anlegget er blitt slaktet.

Kvitfloget, Tranøy

– Det var ingen synlige indikasjoner på sykdom på lokaliteten. Det var rutinemessige prøver under slakting, som viste ILA-smitte. Nå kjører vi nye analyser av materialet for å få diagnosen bekreftet, sier avdelingssjef for Mattilsynet Troms og Svalbard, Torkjell Andersen.

Torkjell Andersen

Avdelingsleder i Mattilsynet Troms og Svalbard, Torkjell Andersen.

Foto: Robin Mortensen

Ørjan Jensen er daglig leder for Salmar Nord sin avdeling på Senja.

– Foreløpig har ikke dette hatt noen betydning i forhold til slakteplanen. Men dersom det nå blir bekrefta at det var ILA-sykdom på fisken, kan det få økonomiske konsekvenser i form av dyrere logistikk og forsert slakting av anna fisk, sier han til NRK Troms.

Tas flere prøver

Lokaliteten til Salmar Nord på Kvitfloget, ikke så langt fra Vangsvik, har en kapasitet på 5.400 tonn. Videre undersøkelser vil vise omfanget av det eventuelle ILA-utbruddet. Det blir også kartlagt om den berørte laksen kan ha brakt smitten videre til andre anlegg i Solbergfjorden, gjennom slakteriet eller via brønnbåter.

– Det fins to andre lokaliteter i nærheten, og der pågår det nå nedslakting. Også her blir det tatt prøver som vi vil få svar på om få dager. Så blir hele området lagt brakk i en periode, sier Torkjell Andersen i Mattilsynet.

– Blir overrasket

Den ene lokaliteten tilhører også Salmar Nord, mens det er Salaks sin lokalitet Mohamn i Dyrøy som også kan være. Hele denne lokaliteten er tømt for laks. Slaktingen har pågått siden i februar, forteller bedriftsleder Odd Bakkeli.

– Jeg blir svært overrasket om det blir funnet noen ILA-smitte hos oss. Vi har ikke hatt noen indikasjoner på sykdom i anlegget, sier han.

Sju år siden sist

Våren 2009 ble det påvist ILA-smitte ved tre oppdrettsanlegg i området. Ifølge Bekkeli, hadde Salaks også ett utbrudd i 2010. Siden har de vært forskånet fra sykdommen.

Det var Veterinærinstituttet som varslet Mattilsynet 18. mai om positive laboratoriefunn for infeksiøs lakseanemi (ILA). Utfyllende analyseresultater fra Veterinærinstituttet som eventuelt bekrefter ILA-diagnosen kommer om noen dager. Den siste laksen på Kvitfloget i Tranøy ble slaktet ut 16. mai.

Overvåkes nøye

Dersom mistanken blir bekreftet, opprettes et kontrollområde rundt den berørte lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Det kan bli restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet med en utstrekning på 10–20 kilometer fra lokalitet med ILA-diagnose, melder Mattilsynet.

– Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, heter det i nyhetsbrevet som ble publisert lørdag.

ILA er en fiskesykdom og viruset fører bare til sykdom hos laks. Det er ikke farlig for mennesker.

Torsdag åpnet statsminister Erna Solberg Salmar Nord sitt nye settefiskanlegg i Gjøvik i Tranøy.

Nyheter fra Troms og Finnmark