Hopp til innhold

Reiselivet på Svalbard reagerer på Mission: Impossible-nei

Den nyeste Mission: Impossible-filmen skal spilles inn på Svalbard, men har fått avslag på søknad om helikopterlandinger. Det liker det lokale reiselivet dårlig.

Båt ligger til kai i Longyearbyen, skal være Polar X-skipet.

Skipet MV PolarXplorer lå til kai Longyearbyen tirsdag.

Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK

Forberedelsene til innspilling av Tom Cruise-filmen «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two» på Svalbard, har etter det NRK erfarer startet.

Filmarbeidere har ankommet øygruppa, og skip er leid inn til filmingen der superstjernen har hovedrollen.

NRK har fått bekreftet at skipet MV «PolarXplorer» skal brukes til filmingen, og at det er leid ut til Jason Roberts i Longyearbyen og produksjonsselskapet hans PolarX.

Han har tidligere lagt til rette for store filmproduksjoner på Svalbard. Skipet ligger onsdag ved kai i Longyearbyen. Tirsdag var skipet blant annet i Dicksonfjorden.

Skip brukt i forbindelse med Mission: Impossible langs Bykaia i Longyearbyen

Bilder av skipet MV PolarXplorer tatt onsdag langs bykaia i Longyearbyen.

Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK

NRK har spurt Jason Roberts, administrerende direktør i PolarX, om å kommentere filminnspillingen på Svalbard. Det ønsker han ikke.

Søkte om rundt 40 helikopterlandinger

Mandag ble det kjent at produksjonsselskapet PolarX er nektet å lande med helikopter på Svalbard i forbindelse med filminnspillingen.

PolarX har søkt rundt 40 landingstillatelser for filming og luftfilming av mennesker og landskap.

Det var den britiske avisen The Times som først meldte om avslaget. PolarX har anket avslaget.

Anken ligger nå hos Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sier til NRK at de behandler anken, og at saken blir avgjort fredag.

Les også The Times: Tom Cruise nektet helikopterlanding på Svalbard

tom cruise preikestolen

Stiller spørsmål ved avslaget

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, sier det er synd at det kom et avslag på søknaden, som han opplever kan skape fronter lokalt.

Jeg antar Sysselmesteren har sitt på det tørre i forhold til avslaget, men tillater meg likevel å stille spørsmål ved om det er fornuftig og nødvendig å være så kategorisk i tilnærmingen til næringsvirksomhet på øygruppen, sier Brunvoll.

Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard

– Jeg spør meg om det er nødvendig ved hver eneste korsvei når verneinteresser møter næringsinteresser, sier Brunvoll i Visit Svalbard.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Brunvoll viser til ulike reguleringsforslag for Longyearbyen, som han beskriver som støy og uro.

Årsaken er det han kaller fjernstyring fra sentrale myndigheter, og flere avslag fra miljøforvaltningen.

Vi anerkjenner selvfølgelig at vern av sårbar natur har rangen, i tråd med Svalbardmiljøloven. Dette er ikke minst i reiselivets egeninteresse.

Men samtidig skal det være norsk tilstedeværelse og aktivitet på øya, noe reiseliv og annet næringsliv bidrar med i stor grad.

Mener tillatelse vil skape presedens

Sysselmesterens miljøvernsjef Kristin Heggelund sier at avslaget er forankret i svalbardmiljøloven.

Der er formålet å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø. All ferdsel på Svalbard skal foregå uten unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.

Sysselmesteren har i vurderinga vektlagt formålet med helikopterlandingene, de presedensvirkningene dette kan medføre sett i sammenheng med målsettingen om begrenset motorferdsel på Svalbard, sier Heggelund til NRK.

Miljøsjefen forklarer at det er søkt om helikopterlandinger som en del av en filmproduksjon. Luftfartøyene inngår også som en del av selve filmen.

Sysselmesterens vurdering er at dette åpner opp for en helt ny type aktivitet, og vi er bekymret for presedensvirkninger.

Kristin Heggelund

Miljøregelverket og miljømålene på Svalbard er helt annerledes enn på fastlandet, sier miljøvernsjefen.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Miljøvernsjefen sier til NRK at de tidligere har gitt tillatelser i forbindelse med innspillinger av naturdokumentarer.

I dokumentarfilmene handler det om Svalbards naturmiljø og dyreliv. Da er det overflygninger og stopp med helikopter for å sjekke utstyr, sier hun.

– Denne type innspilling som det er søkt om nå, er en helt annen type bruk av helikopter. Det er en spillefilm og de ønsker å bruke helikopterlandinger som en del av spillefilmen og en del aktivitet på bakken, sier miljøvernsjefen om avslaget.

– Miljøhensyn skal veie tyngst

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp), sier til NRK at bevaring av områdene på Svalbard er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken.

På Svalbard er det et prinsipp at innenfor de rammer som følger av Svalbardtraktaten, skal miljøhensyn veie tyngst ved konflikt mellom miljøvern og andre interesser. Miljøregelverket og målene for miljøvernet på Svalbard setter rammer for all virksomhet, sier Sp-politikeren.

Statssekretær Aleksander Øren Heen.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) sier at svalbardnaturen er utsatt for større belastning enn tidligere.

Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL

Klima- og miljødepartementet arbeider med forslag til innskjerpinger i miljøregelverket.

Årsaken er at de ønsker å styrke beskyttelsen av natur- og kulturminner på Svalbard, mot den samlende belastningen av ferdsel og annen aktivitet, sier han.

Det vil ikke være i tråd med miljømålene for Svalbard å legge bedre til rette for omfattende bruk av helikopter i naturen ut over det dagens regelverk og praksis åpner for, sier Øren Heen.

– Merker lite til filminnspilling

Christian Skottun i Næringsforeningen på Svalbard mener det er viktig at regelverket forvaltes etter ikke-diskriminerende vilkår.

Han sier at han ikke har innsikt i saksbehandlingen og kun kjenner saken gjennom media.

Han mener det er en anerkjennelse at Svalbard har blitt valgt som innspillingssted til den nye Mission: Impossible-filmen.

Da særlig overfor filmbransjen med Jason Roberts, administrerende direktør i PolarX, og det de har bygd opp.

– Vi synes det er hyggelig. Det viser at en kan lykkes med å være attraktiv fra en liten destinasjon, som Longyearbyen er, sier Skottun.

Christian Skottun

– Dette er enda et filmcrew. Det er mange av dem, og de kommer og går. Hva de bruker scenene til, har vi ikke sterke meninger om, sier Skottun.

Foto: Telenor Svalbard

– Viktigst at filmverden vet det er Svalbard

I 2017 var Cruise og filmteamet i Norge, og på Preikestolen i Rogaland, i forbindelse med «Mission: Impossible – Fallout», den sjette filmen i filmserien.

Men i selve filmen ble i ikke Norge nevnt. Den norske turistattraksjonen Preikestolen ble lagt til India.

Les også Nye tiltak for å slå fast at Preikestolen er norsk

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT

Styrelederen i Svalbard næringsforening er ikke redd for at Svalbard-scener kanskje blir visst på samme måte.

– Det at noen innen filmverden vet at dette er Svalbard er det viktigste. Slik kan vi fortsette å drive høykvalitets og forsvarlig filmproduksjon. Det er noe som skiller oss, det at vi jobber innenfor strenge miljøtiltak og har en forsvarlig opptreden i naturen, sier Christian Skottun i Næringsforeningen på Svalbard.

Les også Tom Cruise snudde vestlandsbygder og pressa på hovudet, men lurte skodespelaren alle?

Tom Cruise filminnspilling Mission Impossible 7.