Hopp til innhold

Vil løslate droneflyger

Nord-Troms og Senja tingrett har i kveld bestemt at droneflygeren Andrey Yakunin skal løslates. Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin. Han har både britisk og russisk statsborgerskap.

Yakunin ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober, siktet for ulovlig droneflyging på Svalbard.

Tingretten sier det er usikkert om sanksjonsforskriften er i strid med Svalbardtraktaten. På grunn av denne usikkerheten, mener tingretten at det er et uforholdsmessig stor frihetsberøvelse å holde Yakunin varetektsfengslet.

Påtalemyndigheten har anket saken til lagmannsretten, og Yakunin vil ikke bli løslatt før den er behandlet der.

– Tingretten har i en grundig kjennelse kommet til at saken reiser vanskelige juridiske problemer, som trolig ikke vil avgjøres på flere år. Retten følger vår argumentasjon på alle punkter, sier Yakunins forsvarer, advokat Bernt Heiberg.

– Vi legger til grunn at lagmannsretten raskt vil behandle anken og at vår klient da løslates, sier Heiberg.