Mener ambulansesaken kan være en ulovlig aksjon

Arbeidsrettsekspert Thomas Benson mener det er ulovlig hvis pilotene i luftambulansen har avtalt å ikke møte på jobb. Norsk Flygerforbund aviser på det sterkeste noen som helst form for kollektive sykemeldinger.

Thomas Benson

Jurist og arbeidsrettsekspert Thomas Benson mener det er grunn til å tro at det er kollektive sykemeldinger fra pilotene som fører til at noen av flyene har stått på bakken.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Jeg tror vi nærmer oss det vi kaller en kollektiv sykemelding, sier arbeidsrettsekspert og advokat Thomas Benson til NRK.

Den siste uken har saken om luftambulansene preget mediebildet.

Etter at fagforeningen ikke kom til enighet, har flere fly stått på bakken. En av årsaken er at piloter har meldt seg sykemeldt og «not fit for flight» (se faktaboks).

Denne uken kom også meldingen om at flere flyteknikere også har meldt seg «unfit»

Ambulansefly. Lufttransport sitt fly.

Etter flere måneder med samtaler trakk Babcock Scandinavian Air Ambulance seg fra avtalen om en kollektiv overføring av piloter til selskapet. Selskapet vant i sin tid anbudet på grunn av bedre pris – ikke bedre kvalitet på tjenesten.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Melder seg «not fit for flight»

Men at flere piloter samtidig melder seg «not fit for flight», vekker mistanke om en ulovlig og kooridnert aksjon fra pilotenes side.

– Antallet her er veldig høyt. Hvis det hadde vært enkeltpiloter som hadde gjort det, hadde det vært en annen sak, sier Benson.

Han understreker også at det som mentalt påvirker pilotene, heller ikke er snakk om noe som skal tre i kraft før etter sommeren til neste år.

Hvis – her er det viktig å presisere hvis – det er tilfelle at dette er organisert, så er det et klart brudd på tariffavtalen mellom luftambulansen og arbeidsgiver.

Dette reguleres i §2-2, om at det ikke skal finne sted noen form for arbeidsstans eller arbeidskamp under tariffavtalen.

– Man kan ha en forhåndsvarslet politisk demonstrasjonsaksjon, men ikke kollektive sykemeldinger. Det vil være ulovlig, sier han.

Yngve Carlsen, forbundsleder, Norsk Flygerforbund

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, avviser bestemt at pilotene driver med noen som helst form for koordinert aksjon.

Foto: Privat

Avviser kollektiv aksjon

Norsk Flygerforbund, som er underlagt LO, sier at de ikke driver med noen som helst form for koordinert aksjon.

– Nei, det vil jeg avvise på det mest bestemte, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

Han sier videre at da nyheten kom forrige fredag, om at det ikke kom i stand en egen avtale, så var det faktisk operatøren som bestemte at pilotene ikke skulle fly.

– Det var en beslutning den operative ledelsen i Lufttransport tok, for å sikre at pilotene som var på vakt og som skulle ut på nattevakt, hadde hodet skrudd sammen på riktig måte. Det er en beslutning vi også støtter fullt ut, sier han.

Han forteller at flysikkerheten er prioritet nummer én.

– Er man ikke i stand til å møte på jobb, så skal man heller ikke møte på jobb.

Han sier at det at flyene står er en kombinasjon mellom sykemeldinger, "not fit for flight"-meldinger og mannskapsmangel.

Arbeidsgiver kan lage sak

Skulle det likevel vise seg at dette er en kollektiv aksjon fra pilotenes side, kommer det trolig ikke til å få konsekvenser for dem, forteller Benson til NRK.

– Det er egentlig arbeidsgiver som i slike tilfeller vil reagere. Men i dette tilfellet er det jo i selskapets egeninteresse å få til en ny anbudsrunde, sier han.