Hopp til innhold

Markerte skipslast nummer 50 med olje fra Goliat-feltet

Goliat har møtt mye kritikk og ble stengt i fjor høst. Nå går oljeriggen i Barentshavet derimot for fullt igjen.

Goliat

Denne uka forlot tankbåt nummer 50 Goliat-feltet. – For oss i seg selv er det en stor milepæl, forteller plattformsjef Odd Morten Berge.

Foto: Allan Klo

Denne uka markerte oljeselskapet Eni Norge en aldri så liten milepæl i produksjonen, som startet for snart to år siden.

– Da hadde vi tankbåt nummer 50 som forlot feltet her. For oss i seg selv er det en stor milepæl. Ikke mange er klar over at 50 tankbåter har gått fra Goliat-feltet. I verdi er det veldig mye, sier Odd Morten Berge, plattformsjef på Goliat, Eni Norge.

På oljerigg

God stemning på Goliat-plattformen i dag. Fra venstre: Morten Bergan, Odd Morten Berge, Bjørn Bjørgve.

Foto: Allan Klo

Ble stengt

Med veldig mye mener han 450 millioner kroner med dagens oljepris. Men alt har ikke vært en dans på roser for selskapet. I oktober stengte Petroleumstilsynet riggen etter en rekke feil ved de elektriske systemene ombord.

– Det er for dårlig kontroll med tennkildene på innretningen. Det er ikke forenlig med drift. Tennkilder eller gnister i eksplosjonsfarlige områder på en oljeinnretning skal vi ikke ha, var Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, sin grunngivelse for stengingen den gangen.

100.000 fat om dagen

Nå går oljeriggen for fullt igjen, med daglig produksjon på 100.000 fat.

– Stort sett alt er ryddet av veien. Vi er nå i en fase der vi planlegger alt av jobber og inspeksjoner, som normalt. Vi følger et vedlikeholdsprogram, forteller Odd Morten Berge.

– Hva gjenstår?

– Det er jo mange inspeksjoner. Men slik er det alle plasser, så det er ikke noe unormalt. Det er på lik linje med alle andre installasjoner.

Supplybåt og oljerigg

Goliat-plattformen har fått mye kritikk de siste månedene, og ble stengt på grunn av en rekke feil ved de elektriske systemene i fjor høst. Nå går derimot oljeriggen for fullt igjen.

Foto: Allan Klo

Utvider produksjonsområdet

I løpet av året skal Eni Norge utvide produksjonsområdet på feltene rundt Goliat-riggen.

– I år skal vi båre tre brønner i dette området. De to første allerede nå i mars. Dette gjør vi for å optimalisere den produksjonen vi allerede har her. Den siste skal vi gjøre til høsten. Det er for å finne nye ressurser å produsere på.