Leverandørindustrien er lei av Goliat-kritikk

Goliat-prosjektet har fått mye kritikk de siste ukene. Leverandørindustrien i nord reagerer, og mener debatten preges for mye av stemmer som er langt unna Goliat.

Offshore-transport

Produksjonen på Goliat-plattformen har vært stengt siden oktober etter pålegg fra Petroleumstilsynet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Petroleumstilsynet har funnet flere feil på Goliat-plattformen som ligger åtte mil nord for Hammerfest. Det har vært feil og mangler ved boreriggens elektriske systemer, samt manglende kontroll og styring med tennkilder.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og de sterkeste kritikerne, som SV, har bedt olje- og energiministeren om å vurdere om Eni er skikket til å håndtere oljeutvinning på norsk sokkel.

– Bildet er nyansert

Leverandørindustrien som nyter godt av ringvirkningene, mener bildet av Goliat-saken er mer nyansert enn som så.

Kjell Giæver som leder leverandørindustriens paraplyorganisasjon i nord, Petro Arctic, presiserer at ting som ikke er i orden må tas på alvor både av tilsyn, myndigheter og oljeselskaper.

Kjell Giæver

Kjell Giæver i Petro Arctic mener debatten rundt Goliat-problemene mangler nyanser.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

– Det er noe vi også setter pris på. Men vi synes at denne debatten preges altfor mye av stemmer som er langt unna Goliat og ikke av oss som bor i Finnmark og Nord-Norge, sier Giæver.

Giæver mener det er flere sider av saken som ikke er kommet godt nok fram. Han viser til de mange hundre arbeidsplassene som er skapt i kjølvannet av oljeutvinningen, samt etablering av kompetansebedrifter i den nordligste landsdelen.

Føler seg trygge

– Våre folk føler trygghet når de er på plattformen, og det er det viktigste for oss.

Styreleder i OssNor, Arnt Wærnes.

Styreleder i OssNor, Arnt Wærnes, sier de ansatte føler seg trygge på Goliat-plattformen.

Foto: OssNor

Det sier styreleder Arnt Wærnes i Kristiansund-selskapet OssNor som har ansvaret for ventilvedlikeholdet på Goliat-plattformen. Siden 1983 har de levert ventilsystemer til offshoreindustrien, og i 2004 etablerte selskapet kontor i Hammerfest. Det har resultert i 25 lokale arbeidsplasser og investeringer på rundt 90 millioner kroner.

Wærnes sier de har vært ekstra oppmerksomme på egne ansatte etter at de første meldingene om problemene på Goliat kom, men at ingen har klaget verken på sikkerhet eller andre forhold.

– Nå tjener jo dere penger på virksomheten. Det er neppe trolig at du vil si noe negativt, hvis det er noe?

– Nei, men i og med at det er så mye avisskriverier om dette, så snakker vi med våre folk hver gang de kommer i land. Det er ingen som føler seg utrygge. Og de er jo på mange andre installasjoner også, sier Wærnes.

Anser pålegget som lukket

Andreas Wulff

Informasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff, sier at de vurderer pålegget som lukket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff, sier til NRK at selskapet har gjennomført et omfattende arbeid for å utbedre forholdene som var påpekt. Nå har Eni meddelt petroleumstilsynet at de anser pålegget som lukket.

Petroleumstilsynet har vært på Goliat-riggen for et nytt ettersyn, men resultatet av dette er foreløpig ukjent. NRK har ikke lyktes i å få kontakt med Petroleumstilsynet.