Hopp til innhold

Lovens strengeste straff

Mannen som i mars drepte tre personer i Tromsø dømmes til 21 års forvaring. Dommen ble anket på stedet.

Den tiltalte (t.v.) og forsvarer Christian Wiig. Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud i bakgrunnen.

Den tiltalte (t.v.) og forsvarer Christian Wiig. Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud i bakgrunnen.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Den tiltalte 39-åringen blir straffet etter tiltalten, og er idømt 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter, og det er stor fare for gjentagelse, leste dommer Sandbukt fra dommen.

Mannen ble dømt for å ha drept tre personer under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han dømmes også til å betale 1,6 millioner kroner i erstatning og oppreisning til de etterlatte.

Rettssaken etter trippeldrapet i Tromsø varte i åtte dager, og ni dager etter har dommen nå falt.

Ikke et spørsmål om hvem og hvordan

Mannen har hele tiden erkjent at det var han som tok livet av tre personer på Tomasjord i Tromsø i mars, på en særdeles brutal måte. Så vurderingen sto på om mannen var psykotisk i drapsøyeblikket som følge av en psykisk sykdom, eller ikke.

– Det er ikke holdepunkter for at mannen hadde en bakenforliggende psykotisk lidelse, sa Sandbukt i retten, og sa at retten var kommet frem til at den psykosen mannen var i da han drepte, var selvutløst.

– Det foreligger en sammenhengende rekke av bevis som tyder på at mannen hadde en hasjutløst psykose. Og bevisene utelukker også søvnmangel som årsak for psykosen, sa hun.

Anket på stedet

Mannen anket saken på stedet, og ga følgende begrunnelse:

– Jeg mener jeg var psykotisk under gjerningsøyeblikket.

For dersom han var syk, skal han etter straffeloven ikke dømmes til fengsel, men til tvungent psykisk helsevern. Det var også det forsvaret ba om. Forsvarer Christian Wiig gjorde det uansett klart at mannen kommer til å tilbringe resten av tiden i en eller annen institusjon .

Video nsps_upload_2009_9_11_20_9_24_1408.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Reporter Tove Jensen. Foto og redigering: Einar Andreassen

Røkte han før drapene?

Påtalemyndigheten har hele tiden ment at det var bevist at mannen drepte i selvpåført, hasjutløst psykose . De har også påstått at det er en fare for gjentagelse, og at samfunnet må beskyttes fra vedkommende. Altså må han dømmes til forvaring, ikke vanlig fengselsstraff.

Forvaring er lovens strengeste straff (se faktaboks), som benyttes svært sjelden. For eksempel ble bare den ene av de to som drepte på Baneheia idømt forvaring, fordi retten mente han var den som planla det .

Ankesaken kommer opp i Hålogaland lagmannsrett 18. november.