Hopp til innhold

Høyesterett avviste anke etter trippeldrap

Dommen mot trippeldrapsmannen i Tromsø blir stående etter at Høyesterett har avvist anken.

Trippeldrap

Tre personer ble drept i dette bolighuset på Tomasjord i Tromsø.

Foto: Bertinussen, Rune S. / SCANPIX

Trippeldrapssaken i Tromsø kommer ikke opp for Høyesterett. Det har Høyesteretts ankeutvalg bestemt.

En 39-åring ble i Nord-Troms tingrett 11. september i 2009 dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for å ha drept ekteparet han leide hos i Tromsø, samt husvertens mor.

Drapene skjedde 22. mars i fjor i et bolighus på Tomasjord i Tromsø.

39-åringen anket så til Hålogaland lagmannsrett over lovbruken og straffeutmålingen, men vant ikke fram.

Dommen mot 39-åringen fra lagmannsretten blir dermed opprettholdt etter at Høyesteretts ankeutvalg nå har avvist anken.

Rask behandling

– Vi er fornøyd med at det er gått såpass raskt. Det er bra å få en slik sak rettskraftig knapt 11 måneder etter at den skjedde. Saken er grundig etterforsket når vi ender med 21 års forvaring, så behandlingen av denne saken har gått både raskt og godt. Det er vi fornøyd med, sier førstestatsadvokat Ole B. Sæverud til NTB.

De rettspsykiatrisk sakkyndige kom fram til at 39-åringen var psykotisk da han begikk drapene. Men retten kom fram til at han kunne straffes fordi psykosen var utløst av hasjbruk.

- Tas til etterretning

Forsvarer John Christian Elden hevdet i lagmannsretten at Høyesterett gikk ut over bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen da det ble åpnet for at rusutløst psykose gir grunnlag for straff.

Men han fikk ikke medhold verken i lagmannsretten eller da en ny anke ble vurdert av Høyesterett.

– Det må vi bare ta til etterretning. Høyesterett vil ikke ta noen omkamp på den saken de avgjorde i 2008, og som ligger til prøving i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Da må vi avvente hva EMD sier før vi eventuelt tar opp denne saken på nytt, sier Elden til NTB.

Angret i retten

Drapene ble oppdaget etter at den tiltalte 39-åringen ble anholdt for å ha opptrådt ustabil og truende på Tromsøya. Overfor politiet opplyste han at det lå tre drepte personer i en bolig på Tomasjord.

I lagmannsretten uttrykte 39-åringen anger.

– Jeg er ekstremt lei meg for det jeg har gjort.