Hopp til innhold

Mener trippeldrapsmann må «fritas fra straff»

I dag går ankesaken etter trippeldrapet på Tomasjord. Vi følger saken direkte fra rettssalen.

Video nsps_upload_2009_12_18_18_14_42_1858.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

En 39 år gammel mann ble i september dømt til 21 års forvaring av Nord-Troms Tingrett for å ha drept tre personer med kniv .

Nå skal Hålogaland lagmannsrett ta stilling til anken.

Elden mener mannen ikke kan straffes

I sine prosedyrer grunnga forsvarer John Christian Elden de to ankepunktene.

  • Handlinger utført i rus-utløst psykose er ikke straffbare. Her mener han tingretten vurderte dette feil, og at norsk lovgivning går mot at psykotiske gjerninger ikke kan straffes.
  • Mannen må uansett få kortet ned lengden på straffen. Her hevder han at mannens åpenhet om hva som var skjedd da han ble tatt, var et vesentlig bidrag til at saken ble løst.

Han viste til straffelovens §44.

Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke.

Straffeloven §44, første ledd

Aktor Ole B. Sæverud argumenterte på sin side tidligere i dag for at dette allerede er avklart i første rettsrunde. Der ble det vurdert nettopp om mannen kan straffes når man antar at at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Dette har allerede tingretten tatt stilling til, og de kom frem til at det kan han, sier Sæverud, og viser til straffelovens §45.

Bevisstløshet som er en følge av selvforskyldt rus (fremkalt ved alkohol eller andre midler), utelukker ikke straff.

Straffeloven § 45 / http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html

Mener §45 er for uklar, derfor kan han ikke dømmes

Men akkurat den paragrafen mener forsvarer Elden ikke holder.

– Det står ingenting om psykose i den paragrafen. Tingretten har tøyd begrepet «bevisstløshet» for langt. Det er et krav til at lovverket skal være klart og forståelig for alle, sier advokaten, og mener med det at retten ikke har adgang til å bruke en bestemmelse om bevisstløshet når det er snakk om psykose.

Konklusjonen er at loven er brukt feil, hevder Elden.

– Dersom lagmannsretten er enige i det, må mannen fritas fra straff.

Ingen nye beviser legges frem

Det er satt av bare én dag til ankesaken i Hålogaland lagmannsrett fordi det ikke kommer til å bli lagt fram nye beviser.

– Det var jo opprinnelig en full anke, men den ble omgjort og nå gjenstår det et lite lovanvendelsesspørsmål. Det sier aktor Ole B. Sæverud.

Advokat John Christian Elden (t.v.) og førstestatsadvokat Ole B. Sæverud

Forsvarer Elden og aktor Sæverud.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Endret forklaring – vedgår hasjrøyking

I lagmannsretten i dag endret 39-åringen på en sentral del av forklaringa. I første rettssak nektet han for at han kunne ha røkt hasj før drapene (selv om han hadde sagt det selv i tidligere politiavhør).

I dag har han snudd.

Jeg var påvirket av min forrige advokat på hva jeg skulle si eller ikke si. Det var kanskje feil ordvalg da jeg sa at jeg ikke hadde ruset meg noe, sa han.

– Husker du nå at du røykte hasj, spurte aktor.

– Ja, jeg husker at jeg skylte noe ned i do. Og dere har jo en prøve av meg som er positiv for hasj, svarte mannen.

Går igjen inn på om mannen kan straffes

Forsvaret har altså akseptert at at drapet ble utført i en psykose som var utløst av hasjrøyking, som mannens tidligere forsvarer mente ikke var godt nok bevist.

I stedet vil Elden be retten ta stilling til om man faktisk kan dømmes for noe man har gjort i en slik psykotisk tilstand mannen var i. Det kom frem i tingretten at mannen var i en psykoselignende tilstand, som var utløst av hasjrøyking.

Jeg skjønner at jeg hører jo hjemme der jeg sitter. Uansett om det var rusutløst eller ikke var det jo en forferdelig ting jeg gjorde.

Den trippeldrapsdømte 39-åringen / På spørsmål om hvordan det er å sitte i fengsel

Anker også på straffelengden

Advokat John Christian Elden

Advokat John Christian Elden har tatt over som mannens forsvarer etter Christian Wiig.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Dersom retten ikke er enige i at psykotiske gjerninger ikke skal straffes, vil Elden be lagmannsretten vurdere om straffen er for lang.

– Han har erkjent og redegjort for hva som skjedde, og hjulpet til i å få klarhet i hva som har skjedd, sier Elden.

Sæverud sier på sin side at denne saken er så alvorlig at det er uaktuelt å redusere lengden og at saken ble uansett ville blitt oppklart på grunnlag av andre funn veldig raskt. Dessuten mener han mannen ikke har hjulpet til i det hele tatt.

– Tvert i mot ventet han med å forklare seg til like før rettssaken i høst, han har snakket usant om hasjbruk og han har fått oss til å lete etter personer som ikke finnes , sier aktor.

Se også web-tv: 38-åring (nå 39 år) tilstår trippeldrap i Tromsø

Video nsps_upload_2009_3_22_23_3_7_1390.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se innslaget fra mars i år, da drapene først ble meldt.

Nyheter fra Troms og Finnmark