Hopp til innhold

Sakkyndige: – Han røkte før drapene

Rettssaken etter trippeldrapet, fjerde dag: De sakkyndige har konkludert med at tiltalte røkte hasj dagene før drapet, på tvers av hva han selv har hevdet tidligere.

Nord-Troms Tingrett
Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Rettsmøtet etter trippeldrapene i Tromsø i mars fortsetter.

Etter forrige uke vet vi at tiltaltes hasjbruk i ukene før drapene vil bli et avgjørende tema , og i dag vil vi få lagt flere biter på plass.

Røkte hasj i fjor?

Like etter klokken 11 vitnet sjefspsykolog Rune Frydenlund ved Rusklinikken i Tromsø, hvor tiltalte var innlagt høsten 2008. Han fortalte at det ble tatt urinprøver av tiltalte da han først ble innlagt, i juli i fjor.

– Det ble tatt to urinprøver, for den første var ikke gyldig. Den andre var positiv på cannabis, leste psykologen fra journalen.

Dette er på tvers av det tiltalte selv har hevdet, nemlig at han ikke har røkt hasj siden 2007. I retten i dag kommenterte også tiltalte at han «ikke kunne huske den andre prøven».

Det ble følgelig mange spørsmål til dette, uten at Frydenlund kunne redegjøre ytterligere for prøvene. Senere i saken blir det kanskje en avklaring i dette.

Sakkyndige: – Røkte hasj i mars

Slutten av dagen var forbeholdt sakkyndiges forklaring. Professor i medisin Jørg Mørland ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og sjef ved avdeling for klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo ved St. Olavs Hospital var gitt et to-delt oppdrag:

  1. Klargjør hva forsningen viser om sammenhengen mellom hasj og psykoser. Hva er forutsetningene for en eventuell hasjpsykose?
  2. Er det noe av det som har kommet frem i rettssaken som gir holdepunkter for å si om tiltalte i saken var hasjpsykotisk.

Laboratoriene har sett nøye på en blodprøve som ble tatt 22. mars, altså samme dag som tiltalte ble tatt etter forbrytelsen. I sin konklusjon er Mørland klar:

– Det er funnet sporstoffer etter hasj i blodet som tyder på et større hasjinntak åtte døgn før drapene, og vi kan helt se bort i fra at dette skyldes passiv hasjrøyking.

Etter dette gikk forsvarsadvokatene Wiig og Mellegaard i klingen på de sakkyndige.

– Er konklusjonen at man ikke si noe annet enn at han har fått inn et ukjent mål cannabis en gang? ville forsvarsadvokat Wiig vite.

– Ja, vi kan ikke si helt sikkert om det vi fant skyldes et større inntak flere dager før blodprøven ble tatt, eller om det skyldes et mindre inntak kortere tid før målingen, måtte Mørland medgi.

Snakket med «Tor»

Dagen startet med vitnemål fra overlege Ingrid Karin Melheim som vurderte tiltaltes psyke da han ble tvangsinnlagt på Åsgård psykiatriske sykehus 23. mars, dagen etter drapene:

– Han var ganske agitert og snakket med ulike stemmer. Den dominerende stemmen kom fra en han kalte «Tor», senere endret til han navnet på denne personen til «gud». Han fortalte at oppdraget hans var å gjøre jorden til paradis, fortalte overlegen.

Her må det være rus i bildet, tenkte jeg

Overlege Ingrid Karin Melheim ved Åsgård sykehus

Tiltalte uttalte seg også om hasjbruk i denne samtalen.

– Han fortalte at han har fått tilsendt hasj for ca 12 dager siden, og den var innblandet noe som han ikke tålte. Og så sa han at det var jeg som hadde stått for leveransen, sa Melheim. Senere i vitnemålet forklarte hun:

De sakkyndige i trippeldrapssaken

Sakkyndige uttaler seg om rusbruk i dag. Fra venstre: Psykiater Andreas Hamnes, spesialist i klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo og overlege psykiatri Steinar Nilsen.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

– Her må det være rus i bildet, tenkte jeg, sa legen, men understrekte at hun ikke kunne stille en klar diagnose da.

– Han var på rett vei

Allmennlegen til tiltalte har også forklart seg for retten i dag. Han beskriver en mann med en broket fortid, men som ga uttrykk for at han ville komme seg på rett kjøl.

– Han sa han hadde kontroll på rusbruken, han hadde tatt jobbkurs hos Nav og jeg hadde et positivt inntrykk av ham. Han var på riktig vei, følte jeg, forklarte lege Michael Balke.

Balke snakket flere ganger med tiltalte om hans hasjbruk.

– Han var klar over at det var farlig for ham, og ga til og med uttrykk for å være skremt for det han hadde opplevd i hasjrus, sa legen.

Vi følger saken fra rettssalen.

Nyheter fra Troms og Finnmark