Krever utsettelse av jakten på mineralmilliarder

Den nye mineralloven ble vedtatt i februar, og åpner for kartlegging og utvinning av mineralmilliardene på havets bunn i nordområdene. Altfor tidlig, mener kritikerne.

Black smoker

Dette er en såkalt black smoker på norsk sokkel, en undersjøisk vulkan der varme fra jordas indre slipper ut i havet. Under disse vulkanene kan det befinne seg mineraler for tusenvis av milliarder kroner.

Foto: GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean research Kiel

– I denne saken har vi tid til å undersøke konsekvensene av gruvevirksomhet på havbunnen nøye før vi setter i gang. Det er ingen aktører som i dag står klare til å begynne med dette uansett, sier miljøpolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken.

GFX Mohnryggen

Forskere ved NTNU undersøkte nylig Mohnryggen, en undersjøisk fjellkjede som delvis befinner seg på norsk sokkel. Resultatene tyder på større mineralforekomster på havbunnen enn tidligere kjent.

Foto: /grafikk Stian Strøm / NRK

Nylig kunne forskere ved NTNU melde om et gjennombrudd i havbunnsforskningen. Ved hjelp av sol- og nordlys klarte de å analysere innholdet i havbunnen ned til 120 kilometers dyp. Dette skjedde på den såkalte Mohnryggen, en undersjøisk fjellkjede mellom Svalbard og Grønland.

– Våre data viser at Mohnryggen har alle forutsetninger for å kunne danne mineraler i ganske store mengder, sier professor i geofysikk, Ståle Johansen.

Elbil ut av Finnfast

Antall elbiler er i vekst over hele verden, noe som øker behovet for blant annet kobber og litium. Mineralforkjemperne mener det haster å få på plass ny industri som kan bidra med mineraler til det grønne skiftet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Enorme verdier

De nyeste forskningsresultatene supplerer tidligere undersøkelser som tyder på at deler av havbunnen i Norskehavet og Barentshavet kan innhold mineraler for tusenvis av milliarder kroner. Det gjelder kobber, nikkel, gull og sølv – produkter som øker i etterspørsel på grunn av overgangen til elektrifiserte transportmidler og industri.

I februar ble en ny minerallov vedtatt på Stortinget. Det nye lovverket inkluderer for første gang utvinning av mineraler fra havbunnen. Olje- og energidepartementet avviser kritikken fra Haltbrekken.

– Konsekvensutredninger

– Miljøhensynene er tatt gjennom de prosessene man må gjennom for å få åpnet disse områdene. Dette gjøres gjennom konsekvensutredninger der alle våre fagmiljø, herunder også Miljødirektoratet, skal aktivt inn for å vurdere prosessene. Da må det vurderes hvilke områder som er egnet og hvilke som er sårbare, samt områder som er mest hensiktsmessig i forhold til utvinning av mineraler, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP).

De som er mest fornøyd med den nye mineralloven er Norsk Bergindustri.

Olav Hallset

Olav Hallset, fagsjef Norsk Bergindustri.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Det er veldig positivt at man har fått etablert et lovverk for utvinning av mineraler fra havbunnen. Da kan man faktisk starte med letevirksomhet for å få mer kunnskap om forekomstene, sier fagsjef for politikk og samfunn, Olav Hallset.

Norsk kompetanse

Han tror fremtidig mineralutvinning fra havbunnen vil dra nytte av kompetansen Norge har skaffet seg fra både fiskeri- og petroleumsindustrien.

– Vi har klart å skape ny industri til havs tidligere, og dette kan være starten på et nytt industrieventyr, mener Hallset.

Ingen dobbeltmoral

Lars Haltbrekken (SV)

– Norge skal ta ansvar for å få frem disse mineralene, men vi må gjøre det på en forsvarlig måte som ikke ødelegger naturen, mener miljøpolitisk talsmann for SV, Lars Haltbrekken.

Foto: Jo Straube

SV er ett av mange politiske parti som vil ha fortgang i det grønne skiftet. For å klare dette, trenger verden mer mineraler enn det som er tilgjengelig i dag. Det betyr i praksis mer kobber og litium, som benyttes i elbiler og batterier. Lars Haltbrekken vil ikke være med på at han driver med dobbeltmoral.

– Overhodet ikke! Norge skal ta ansvar for å få frem disse mineralene, men vi må gjøre det på en forsvarlig måte som ikke ødelegger naturen. Samtidig er det viktig at vi stiller strenge miljøkrav til denne virksomheten. Hva skjer hvis vi ikke gjør det? Da vil det føre til en konkurranse verden over med et kappløp der andre land vil svekke sine miljøkrav, sier Haltbrekken.