Hopp til innhold

Regjeringen vil finne gull under havbunnen

Det kan ligge gull, sølv og andre mineraler for 1000 milliarder kroner under havbunnen. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil finne skattene.

ROV-en Ægir

Den fjernstyrte roboten Ægir var på tokt i Trondheimsfjorden i sommer for å se på korallrev. Slike roboter kan også brukes for å finne metaller og mineraler på havbunnen.

Foto: Ingvill Warholm

Tord Lien, olje- og energiminister

Så mye gull, og enda mer tror Tord Lien det kan finnes under havet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Torsdag inviterte regjeringen næringslivet og forskere i Stavanger til å komme med innspill til den planlagte havstrategien. Det var her gruvedrift til havs ble nevnt som et hett alternativ.

– Vi har lyktes med å høste mye av verdiene fra under havbunnen tidligere, og vi vet det er store mineralforekomster der, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Ett av målene med havstrategien er derfor å undersøke om det vil skape store verdier å ta opp disse ressursene – som slik kan være med å finansiere velferdsstaten.

– Nå må vi vurdere hvordan vi kan hente opp disse ressursene på en bærekraftig, forsvarlig og ikke minst lønnsom måte, sier Lien.

Allerede gjort analyser

Undersøkelser tyder på at utvinning og gruvedrift av mineraler til havs, kan bli en viktig inntektskilde for Norge. NTNU og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har allerede gjort analyser av berggrunnen mellom Spitsbergen og Jan Mayen. Her har de fått påvist kobber og sink i havbunnen.

NTNU estimerer at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde mineraler og metaller verdt opp mot 1000 milliarder kroner.

– Vi snakker om store verdier, men det er vanskelig å verdsette nøyaktig, fordi metallprisene varierer, sier Kurt Aasly, prosjektleder og førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU.

– Vi har estimert at det er betydelige ressurser av kobber og sink, og det kan også være sølv og gull, sier han.

Teknologi fra oljebransjen

Aasly sier de har brukt teknologi opparbeidet av oljebransjen til å finne metallet. Statoil og andre oljerelaterte selskaper er også med og støtter NTNUs arbeid med å undersøke den norske havbunnen.

– Teknologien som har blitt utviklet gjennom olje- og gassindustrien, kan videreføres mot mineralindustrien og gruvedrift på havbunnen. Det er snakk om store dyp, så vi trenger subseateknologi, sier Aasly.

Oljebransjen selv er imidlertid mest opptatt av at regjeringen ikke mister fokus

Erling Kvadsheim, næringspolitisk direktør i Norsk Olje og gass:

– Det som er viktig er at havstrategien bygger på de eksisterende næringene i havet. Norge er en av de aller fremste havnasjonene i verden. Det skyldes at vi har en sterk olje og gassnæring, en sterk sjømatnæring og rederinæring. Det må vi bygge på.