Hopp til innhold

Slakter vindkraft-prosess i nord: – Elendig politisk håndverk

NVE har utløst et skred av vindkraft-søknader i Finnmark. Prosessen møter kraftig kritikk fra både sametingspresident og kraftlagsdirektør.

Kjøllefjord vindkraftanlegg

Det er ikke rom for mer enn 100 vindturbiner i Øst-Finnmark.

Foto: Allan Klo

– Det er fortvilende og opprørende. Jeg mener regjeringens fremgangsmåte er elendig politisk håndverk og uakseptabel fremferd, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Vindkraftplanene i Finnmark fortsetter å skape storm.

Etter at NVE i midten av oktober gikk ut og ba aktører om å melde inn sine vindkraftprosjekter i fylket har det kommet et skred av innspill.

Fra før lå det fem gryteklare vindkraftprosjekter på bordet, men nå har det kommet ytterligere 22 nye prosjekter.

– Alt fra seriøse prosjekter til rene luftslott, og det som er enda lenger ut i seriøsiteten, sier direktør i Alta kraftlag, Per Erik Ramstad til NRK.

Direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag sier næringslivet i Finnmark allerede merker virkningene av planene om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya.

Direktør i Alta kraftlag Per-Erik Ramstad mener NVE har skapt unødig mye støy med vindkraftplanene i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vil forsinke arbeidet

Ramstad mener prosessen er svært uheldig. Han viser blant annet til at alle prosjektene må behandles.

– Det betyr at alle grunneiere, rettighetshavere og kommuner som skal behandle dette, i stedet for å ha fem prosjekter å forholde seg til, nå har nærmere 30, sier han.

Les også Har langt fleire kraftprosjekt enn det er plass til i straumnettet

Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.

Ramstad mener dette vil forsinke prosessen til regjeringen, som har hastverk med å få på plass nok kraft i Finnmark.

De har som kjent gått inn for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest ved hjelp av landstrøm.

Det vil føre til kraftunderskudd i Finnmark, dersom man ikke klarer å få på plass nok kraft på andre måter.

Sametingspresident Muotka deler fullt ut Ramstads kritikk.

– Jeg er helt enig i at regjeringen har åpnet dørene for en haug av prosjekter som kommer til å generere voldsomme mengder arbeid i alle ledd, sier Muotka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) på Arendalsuka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) mener regjeringen har gjort en slett jobb med kraftplanene i Finnmark.

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Hun hadde i forrige uke møte med NVE, som har vært på rundreise i Finnmark for å snakke med interessegrupper om vindkraftplanene i nord.

– I dette møtet ga jeg tydelig uttrykk for Sametingets syn angående vedtaket om å elektrifisere Melkøya, som alle grupperinger er motstander av, sier sametingspresidenten.

Les også Ny meningsmåling: To av tre i nord sier nei til elektrifisering av Melkøya

Melkøya hammerfest

Skaper motstand

Kraftlagsdirektør Ramstad mener prosessen skaper unødvendig uro i en landsdel der mange stritter heftig imot vindkraft. Ikke minst reindrifta.

– Problemet er at det fremstilles i media som at det skal komme 2000 vindturbiner i Finnmark, selv om det ikke er realistisk med mer enn kanskje 100. Så her lager man motstanden større enn den hadde trengt å være, sier han.

Les også Sier nei til stort vindkraftverk: Kan velte Norges klimamål

Davvi vindkraftverk er planlagt i Finnmark.

Inga Nordberg, direktør for Energi og konsesjon i NVE, bekrefter at de har fått inn mange flere prosjekter enn det er behov for. Hun forsvarer likevel prosessen og tror ikke dette vil sinke utbyggingen av vindkraft i Finnmark.

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Vår ambisjon er å få til en effektiv, men god prosess. Det vil nok også bli en veldig vanskelig prosess, fordi det er så mange ulike interesser og sterke meninger i Finnmark, sier Nordberg.

Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE

Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE er fornøyd med måten de går frem på i vindkraftsatsingen i Finnmark.

Foto: Stig Storheil / NVE

Hun påpeker at nettopp derfor vil det være viktig for NVE med et godt kunnskapsgrunnlag i bunn, slik at beslutningene som fattes har tillit hos de berørte.

– Har dere skapt unødig uro ved å gå ut på denne måten?

– Det er viktig med god informasjon og vi har forsøkt å være veldig tydelig på hva som er aktuelt å kommunisere ut ifra oss. I møte med de ulike interessegruppene har de fått direkte informasjon fra oss om hva som er realismen i dette, sier hun.

Ønsker det beste prosjektet

Nordberg sier at møtene i Finnmark har satt NVE bedre i stand til å lage en helhetlig prosess, og å finne ut hvordan de kan involvere de som vil bli mest berørt av vindturbiner.

– Vi ønsker å ende opp med de beste prosjektene og ikke bare de første, dersom det skal gis konsesjon.

NVE vil nå sette seg ned å bearbeide innspillene de har fått i Finnmark.

– Så vil vi komme ut med ny informasjon i god tid før jul om hva som blir prosessen videre, sier hun.

Les også Sier ja til vindturbiner – men da vil han bestemme hvor de skal stå

Nils Henrik Sara har alt klappet og klart. Nå mangler bare turistene.