Ekspert er kritisk til ny plan for Hæren

Forsvaret i Finnmark kan bli foreslått styrket i ny rapport. Men pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen tror utredningen vil ha begrenset verdi.

Øvelse i Finnmark

Forsvaret i Finnmark kan komme styrket ut når en foreløpig plan for framtidas Hær skal legges fram mandag ettermiddag.

Foto: Marte Brohaug/ Forsvaret

Mandag legger Forsvaret fram en foreløpig rapport om framtidas Hær og Heimevern. Men pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen tror utredningen vil ha begrenset verdi.

– Alle partiene har jo programfestet at de vil øke forsvarsbudsjettet til to prosent av brutto nasjonalproduktet innen 2024. Dette tar utredningen ikke høyde for, sier Børresen.

Han legger til at dersom det blir slik politikerne har sagt, så vil det bety 17 milliarder mer til Forsvaret.

– Derfor har jeg heller ikke så store forventninger til denne utredningen. Denne planen kan fort bli irrelevant dersom det viser seg at budsjettene egentlig blir mye større, sier Børresen.

Jacob Børresen

Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

Foto: NRK

Også pensjonert generalløytnant Kjell Grandhagen har uttrykt seg kritisk til den pågående utredningen. I Dagens Næringsliv etterlyste han nylig en skikkelig plan for Forsvaret knytta til en budsjettøkning til toprosentmålet.

Bekrefter faste rammer

Landmaktutredningen er en egen plan som skal se på framtida for Hæren og Heimevernet. Utredninga ble satt i gang etter at framtidas organisering av disse to våpengrenene ble utsatt i forbindelse med behandlingen av Forsvarets langtidsplan i fjor.

Den endelige rapporten vil legges fram i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, men mandag kveld legges en foreløpig rapport klar.

Forsvarets talsmann, oberstløytnant Frank Sølvsberg bekrefter at mandatet til utrederne står fast, og at det betyr at man ikke planlegger ut fra at budsjettet kan bli kraftig økt.

Frank Sølvsberg

Oberstløytnant Frank Sølvsberg

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

– De økonomiske rammene er fortsatt de samme som ble gitt i den vedtatte langtidsplanen. Men alle løsninger som foreslås i utredningen er skalerbare, det vil si at de skal kunne handtere for eksempel øking av volum eller kapasiteter, sier Sølvsberg.

Styrker Finnmark?

Tross en utredning tufta på et for lavt forsvarsbudsjett tror Jacob Børresen likevel det kommer tydelige signaler på hva man vil med Forsvaret.

– Det er ikke lenger politisk akseptabelt at en landsdel som Finnmark må evakueres og oppgis i tilfelle et angrep. Derfor legges det etter det jeg kjenner til opp til en styrking av garnisonen i Porsanger, og en felles ledelse av Hæren og Heimevernet iallfall i Finnmark, sier han.

Ingen helikoptre

Det er knytta stor spenning til om utrederne vil anbefale at Forsvaret baseres seg på langtrekkende våpen, eller en videreføring av dagens mekaniserte avdelinger der Brigade Nord er kjernen.

Ifølge lekkasjer nettstedet aldrimer.no har publisert vil utredningen anbefale en fortsatt mekanisert hær med flere stridsvogner og mer artilleri.

Derimot tyder mye på at det ikke satses på å videreføre transporthelikoptre for Hæren. Dette har vært 339-skvadronen på Bardufoss sitt oppdrag helt siden 60-tallet, og den allerede vedtatte flyttingen av skvadronen til Rygge har vakt sterke reaksjoner internt i Forsvaret og på grunn av frykt for svekket sivil beredskap.

Bell 412 fra 339-skvadronen

Mye tyder på at landmaktutredningen ikke anbefaler å videreføre helikopter til bruk for Hæren. Her en av 339-skvadronens maskiner, som Stortinget allerede har vedtatt å flytte til Rygge.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK