Frykter for beredskapen i nord hvis Bell-helikoptrene flyttes

Å flytte Forsvarets Bell-helikopter fra Bardufoss kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten i nord, mener fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Bell 412-helikopter

Tall fra Hovedredningssentralen og politiet viser at Forsvarets Bell-helikopter på Bardufoss har svært stor betydning i søke- og redningsoppdrag i landsdelen. 4. november avgjør Stortinget om helikoptrene skal flyttes sørover.

Foto: Mats Hjelmeland / Forsvaret

– Ved å flytte helikoptrene fra Bardufoss vil vi ikke bare bli det første Nato-landet uten hær-helikopter, men den totale samfunnsberedskapen i vårt fylke og i vår region vil svekkes. Det synes jeg er svært bekymringsverdig, sier Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder i Troms.

Norge har 18 Bell 412-helikoptre, i dag likt fordelt på Bardufoss og Rygge. På Bardufoss er de en viktig ressurs for hæren, til forflytning og evakuering. Helikoptrene har blant annet vært brukt i Afghanistan.

Regjeringen foreslår i sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret at alle Bell-helikoptrene i framtiden skal stasjoneres på Rygge i Østfold, for der å stå til disposisjon for politiets spesialstyrker.

Symbolsak

Myrseth har tatt initiativ og leder arbeidsgruppen som har laget Troms-dokumentet, en motmelding til regjeringens langtidsplan. Bell-helikoptrenes skjebne har blitt en symbolsak for lokalpolitikerne når Hærens rolle og økonomi skal bestemmes snart.

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth, mener behovet er stort for at Forsvaret fortsatt skal ha sine Bell-helikopter på Bardufoss.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Tall fylkesrådslederen har hentet inn viser at Hovedredningssentralen har loggført 65 hendelser fra 2013 til nylig. Hovedsakelig personassistanse, drukning, havari, skred og oppdrag for luftambulansen.

Cecilie Myrseth mener sivilsamfunnet må kunne forvente å gjøre nytte av Forsvaret.

– Troms er et fylke hvor det går mange skred. Vi har mange turister som går i fjellene våre og det langt mellom Bodø og Banak hvor Sea Kingen står. Dette er veldig viktig for den totale beredskapen i Troms.

– Forskjellen mellom liv og død

Det er tenkt at Kystvaktens NH90-helikoptre skal støtte Forsvaret når Bell-helikoptrene forsvinner. Men fylkesrådslederen peker på at Kystvaktens nye helikoptre ikke uten videre kan brukes i redningsoppdrag.

– De er laget for å kunne lette og lande fra en plattform, ikke for å være ute i skog, mark og fjell. De kan ikke lande der fordi de har en radar som henger under helikopteret som gjør det vanskelig. Man har forskjellig helikopter til forskjellig bruk. Jeg er også ganske sikker på at Kystvakta vil ha bruk for sine helikopter selv.

Kurt Pettersen

Kurt Pettersen, stabssjef ved Troms politidistrikt, sier det vil ta lengre tid å få helikopter på plass hvis Bell-helikoptrene forsvinner fra Bardufoss.

Foto: Simen Follesø Røiseland

Også politiet mener det er behov for å beholde Bell-helikoptrene i nord.

– De er viktig for politiet i såkalte tidskritiske oppdrag, der det haster for politiet å komme fram. Bell-helikoptrene kan da utgjøre forskjellen mellom liv og død, sier Kurt Pettersen, stabssjef ved Troms politidistrikt.

– Ingen gode alternativ

Hans tall forteller om 92 hendelser fra 2013 til nå. Det meste er søkeoppdrag og supplering for ambulanse, men også forflytting av mannskaper.

Pettersen sier de ikke har gode alternativ til Bell-helikoptrene.

– Da har vi ikke noe helikopter vi kan spille på i forbindelse med politioppdrag. Ambulansehelikoptrene bruker vi regelmessig til søk- og redning, men det tillates ikke brukt til rene politioppdrag. Det neste er Sea Kingen som er plassert på Banak og i Bodø, som vil ta lengre tid.

Forsvarets Bell-helikopter på Bardufoss har vært brukt i 65 oppdrag av Hovedredningssentralen de siste tre årene. Og politiet har brukt dem enda mer.