7 av 10 vil at Forsvaret skal investere mer i nord

– Det er ikke fordi vi frykter at Russland skal angripe Norge, sier ordfører i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

Skarpskytter under øvelsen Joint Viking

Meningsmålingen viser solid flertall for økte forsvarsinvesteringer blant velgerne til alle de store partiene i Troms og Finnmark. Bildet viser en skarpskytter fra Heimevernet under øvelsen Joint Viking i Finnmark.

Foto: Synne Nilsson/HV/Forsvaret

NRK har fått InFact Norge til å spørre drøyt 1200 velgere i de to nordligste fylkene.

Meningsmålingen viser solid flertall for økte forsvarsinvesteringer blant velgerne til alle de store partiene.

70,5 prosentene som vil ha større investeringer i Forsvaret i Finnmark og Troms.

For de minste partiene er tallene svært usikre, men det er bare velgerne til Miljøpartiet De Grønne som ikke har et flertall for økte investeringer.

Kan få 800 stasjonerte soldater

NRK har pratet med flere innbyggere i Finnmark og alle er i tråd med undersøkelsen som InFact har gjort.

Blant annet trekkes det fram et mer uforutsigbart Russland, erfaringen fra Krim-konflikten og manglende arbeidsplasser.

Aina Borch

Ordfører i Porsanger kommune mener undersøkelsen er i tråd med det hun tenker.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Aina Borch i forsvarskommunen Porsanger i Finnmark er langt fra overrasket over resultatet.

– Det er helt naturlig. Etter mange års nedbygging av forsvaret i Finnmark, så er det naturlig med økt tilstedeværelse. Det er i tråd med det jeg også tenker, sier hun.

Aina Borch kan oppleve store endringer i sin egen kommune. Den såkalte landmaktutredningen som ble lagt fram i juni foreslår en ny kavaleribataljon i Porsanger.

Det vil si opptil 800 soldater, med tungt og avansert utstyr.

 Leopard 2A4 stridsvogn under vinterøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark

En Leopard 2A4 under øvelsen Joint Viking i Finnmark.

Foto: Bjørn Kjosvold / Forsvaret

Ikke fryktbasert

I Sør-Varanger kommune er det allerede vedtatt å opprette et nytt jegerkompani ved grensa.

Ordføreren i kommunen som grenser til Russland, Rune Rafaelsen, er ikke redd for at opprustninga står i veien for et godt naboskap.

– Det er viktig at vi som nasjon signaliserer at vi er opptatt av dette og at vi er aktive og øver. Det er ikke fordi vi frykter at Russland skal angripe Norge, men fordi vi vil signalisere at dette er et område vi bryr oss om og markere det militært, sier han, og tilføyer:

– Det er her oppe vi møter verden, ikke i Oslofjorden.

Han får støtte fra Borch.

– Vi har lange tradisjoner for dialog og samarbeid med naboene våre. Det skal vi fortsette med. Men det er i fredstid vi må bygge opp og sikre et forsvar som fungerer, hvis det kommer situasjoner som krever dette, sier hun.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, mener en styrking av Forsvaret i Nord-Norge er rett og rimelig.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK