NRK Meny
Normal

– Fagmilitær dumskap å flytte hærens helikoptre fra Bardufoss

Forsvarssjefen forsøker å lure norske politikere. Det sier tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygård.

NH-90 Bardufoss

Kystvaktens NH-90helikoptre kan ikke støtte hæren på samme måte som dagens Bell-maskiner. NH-90 kan bare lande på helt flatt underlag.

Foto: Arild Moe / NRK

Striden om flyttingen av hærens helikoptre fra Bardufoss skaper hoderisting blant tillitsvalgte i forsvaret. Det er særlig forsvarssjefens uttalelser om at de nye kystvakthelikoptrene, NH-90, skal støtte hæren i felt, som har sat sinnene i kok.

– Dumskap

Tillitsvalgt Pål Nygård i Norges Offisersforbund mener politikerne blir forsøkt lurt av forsvarssjefen.

– Jeg vil rett og slett si at det er fagmilitær dumskap å komme opp med et slikt forslag, sier han.

– NH-90 har en radar hengende under buken, noe som gjør at disse maskinene ikke kan lande i ulendt terreng. de er konstruert for å lande på et flatt skipsdekke eller en flyplass, sier han.

– Og dersom kystvakthelikoptrene skal kunne støtte hæren i strid, må det samøves, noe Bell-helikoptrene i 339-skvadronene har drevet med siden 1964, sier Nygård.

NH-90

Radaren som NH-90 har under buken, gjør at denne maskinen ikke kan lande i ulendt terreng, og kan derfor ikke brukes av hæren, mener offisersforbundet.

Foto: Arild Moe / nrk

Tenker annerledes

Pressetalsmannen hos forsvarssjefen, Øystein Kvarving, sier at det ikke er meningen at NH-90 skal støtte hæren i strid.

– Det som ligger i forsvarssjefens fagmilitære råd, er at man forlater ambisjonene om dedikert helikopterstøtte til hæren, og i stedet flytter Bell-helikoptrene til Rygge, til støtte for spesialstyrkene og politiet.

Når det gjelder hæren i nord, skal helikopterstøtten reduseres til bruk under medisinsk evakuering. det vil si å hente ut sårede soldater i strid. Til dette her forsvarssjefen tenkt å benytte Sea King redningshelikoptre, og i en viss utstrekning NH-90. Og for å unngå å skade radarene på disse maskinene, må man bruke heis under redningsoppdrag, sier han.

Utfordrer politikerne

– Forsvarssjefen utfordrer med dette de vedtakene som er gjort angående Bardufoss, og som er fulgt opp av konkrete bevilgninger, sier Pål Nygård i Norges Offisersforbund.

Han mener det er umulig å operere moderne hæravdelinger uten helikopterstøtte, og sier forsvarssjefens råd har mer å gjøre med hvor luftforsvaret skal lokaliseres i framtida.

Å flytte aktivitet fra Bardufoss, kan føre til at flyplassen blir lagt ned, mener Nygård.

– Forsvarssjefen ønsker å bygge opp Evenes, på bekostning ab både Bardufoss og Andøya, som han vil legge ned. Det er min analyse av dette, sier Nygård.