Hopp til innhold

Etter 30 års venting får Klemet Erland sikrere vei til sykehus

Milliardbeløp fra regjeringen skal sikre at befolkningen i Vest-Finnmark kommer seg tryggere frem til sykehus.

Klemet Erland Hætta har kjempet i årevis for å sikre veien mellom Kautokeino og Alta.

Klemet Erland Hætta har kjempet i årevis for å sikre veien mellom Kautokeino og Alta.

Foto: Hanne Larsen / NRK

– Det skulle bare mangle. Vi har ventet i 30–40 år på å få Kløfta realisert, sier Klemet Erland Hætta, lokalpolitiker i Kautokeino og 2. vara på Stortinget for Pasientfokus.

Fire veistrekninger i Finnmark er med i ny Nasjonal transportplan (NTP). Det bekrefter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), som kom til Finnmark i dag.

Med seg hadde han penger til en veipakke, som lokalpolitikerne nesten måtte gni seg i øynene for å tro var sann.

– Nå presenterer vi det vi nesten kan kalle for en finnmarkspakke, med tre store, viktige veiprosjekter i regionen. Til sammen så er dette cirka 4,3 milliarder kroner, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde med seg en velfylt pengesekk da han kom til Finnmark.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde med seg en velfylt pengesekk da han kom til Finnmark.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Det har særlig vært knyttet spenning til E45 mellom Kautokeino og Alta, og den rasfarlige veistrekningen Kløfta.

I tillegg var det forventninger til at riksvei 94 inn til Hammerfest, der akuttsykehuset for Vest-Finnmark ligger, skulle inn i NTP.

Veien har vært stengt grunnet ras utallige ganger bare denne vinteren. I januar måtte to pasienter i en ambulanse fraktes ut av skredet med helikopter, etter å ha ligget innesperret i rasområdet 13 timer.

Les også Fanget av raset – ble hentet av redningshelikopter

Pasienter og ambulansepersonell blir evakuert av redningshelikopter på den rasrammede riksvei 94 sør for Hammerfest.

Både Kløfta og rasstrekningen på RV94 må passeres, når innbyggerne i Kautokeino skal til sykehuset i Hammerfest.

– Kautokeino har Norges lengste sykehusvei, så dette har med sikkerheten og tryggheten for befolkningen vår å gjøre, sier Hætta.

Hætta har vært tydelig på at veistrekningene det nå er snakk om kun utgjør deler av problemet med hensyn til tilgang på sykehus for folk i vest-Finnmark.

Fjellstrekningen Sennalandet er den største utfordringen, mener Hætta. Veien er stengt i snitt 29 ganger på vinteren, grunnet uvær. Da er eneste vei til sykehus via lufta eller med båt.

Drone Kløfta utenfor Alta

Ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2025 til 2036 legges frem våren 2024. Kløfta har vært inn og ut av NTP de siste tjue årene.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kløfta går gjennom vanskelig fjellterreng med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider. Dersom veien stenges, er omkjøringsveien svært lang.

Strekningen utgjør også en flaskehals for tungtrafikken vinterstid.

Under den store Nato-øvelsen som er i Finnmark nå, må veien stenges på natta for at de militære kjøretøyene skal kunne passere uten å møte annen trafikk.

Les også Vinterøvelse i rasutsatt område: – Trenger utbedring

E45 ved Kløfta

Det settes av 1,7 milliarder kroner til Kløfta-prosjektet, som ifølge Nygård ligger langt fremme på prioriteringslista til Statens vegvesen.

Marianne Sivertsen Næss, stortingspolitiker og tidligere ordfører i Hammerfest, delte gleden over veipengene med ordfører i Alta, Monica Nielsen.

Marianne Sivertsen Næss, stortingspolitiker og tidligere ordfører i Hammerfest, delte gleden over veipengene med ordfører i Alta, Monica Nielsen.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Jeg er kjempeglad i dag. Dette er så viktig både med hensyn til næringsliv, men også i forhold til befolkningen som trenger sikker vei til sykehus, sier ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap).

Også i Hammerfest trakk ordfører Terje Rogde et lettelsens sukk. På rekordtid har sentrale politikere klart å få den rasutsatte veistrekningen inn i NTP.

– Det her er en feiringens dag for tverrpolitisk samarbeid i hele Finnmark. Her er det politikere som har jobbet i mange, mange år. Nå blir vi tatt på alvor og får utbedret hele korridoren fra Hammerfest til Finland, sier Rogde.

Arbeidet med RV 94 omfatter bygging av tunnel og ny vei i Rypefjord. Etter planen er det satt av 1,1 milliarder kroner til oppgradering av veistrekningen.

– Sikkerheten rundt dette med ras har vært bekymringa vår. Det er alvorlig når en vei er så rasutsatt, sier Rogde.

Ordfører i Hammerfest, Terje Rogde (H) forteller at beredskapen rundt stormen som herjer er god. Et tak er tatt av vinden..

– Vi har endelig blitt hørt, sier ordfører i Hammerfest, Terje Rogde (H).

Foto: Allan Klo / NRK

Som om ikke dette var nok, så hadde samferdselsministeren med seg en skikkelig gladmelding til Øst-Finnmark.

E6 mellom Høybukta og Hesseng, inkludert Langfjordstrømmen bru, er inne på lista.

Veien er innfartsveien til Kirkenes og eneste atkomst mellom Kirkenes by og flyplassen. Veien er også mye brukt av forsvaret.

– For befolkninga i Sør-Varanger så er det en gledens dag. Det er helt fantastisk. Vi er evig takknemlig for at vi er i gang med et prosjekt som vi har venta i mange år på, sier Terje Hansen, fylkestingsrepresentant Frp.

Terje Hansen fra Sør-Varanger er fylkestingsrepresentant for Frp.

erje Hansen fra Sør-Varanger er fylkestingsrepresentant for Frp.

Foto: Gunnar Sætra / NRK

Det er betydelig forsvarsaktivitet i området og at Langfjordstrømmen bru er en flaskehals med dårlig trafikksikkerhet. Det skal bygges ny vei langs eksisterende E6 og sikker kryssing av Langfjordstrømmen.

Det settes av 1,5 milliarder kroner til prosjektet.

Oppgraderer riksvei 92

Riksvei 92 mellom Karasjok og Gievdneguoika er også inne på lista.

Strekningen har dårlig fremkommelighet, forutsigbarhet og er ulykkesutsatt. Det er behov for å bedre trafikksikkerhet gjennom etablering av gul midtstripe og forsterket midtoppmerking.

Det vil også bli utbedring av terreng ved siden av veien og av bruer og konstruksjoner.

Les også Krever veg i Finnmark før Nord-Norgebanen

Linda Randal

Les også Krever tre sykehus i Finnmark: – 3 milliarder er småpenger sammenlignet med Follobanen

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta