Hopp til innhold

Alta: Stanser alle ortopediske operasjoner før nedleggelse er endelig vedtatt

Alle operasjoner på dagkirurgien i Finnmarks største by stoppes fra neste uke. Det skjer før styret i Finnmarkssykehuset har avgjort om tilbudet skal legges ned.

Hovedtillitsvalgt og sykepleier Eva J. Ytrehauge, operasjonssykepleier Anette Liberg og kreftsykepleier Marte Lebesby ved dagkirurgien på Klinikk Alta, frykter styret i Finnmarkssykehuset ikke skjønner konsekvensen av å legge ned tilbudet.

Fra neste uke er det slutt på operasjoner i Finnmarks største by, med mindre styret i Finnmarkssykehuset beslutter noe annet på sitt møte i slutten av februar.

Foto: Jan-Erik Steine

– At man etter to orkaner i Finnmark, der all aktivitet i Hammerfest lå nede, velger å legge ned nesten alt av operasjoner i Alta, der kosten ikke har rørt seg på trappa, det er helt uforståelig.

Det sier Irene Ojala, stortingspolitiker for Pasientfokus.

Hammerfest sykehus har vært i full drift med fulle sengeposter ved samtlige hendelser de siste ukene. Akuttkirurgien ble imidlertid redusert i en periode, gitt den ekstreme værsituasjonen i begynnelsen av uke 5. Men pasienter ble brakt inn med båt og helikopter (og fly), både når Leirvikhøgda var stengt for ras, og under uværet tidlig i forrige uke, skriver Finnmarkssykehusets kommunikasjonsdirektør, Eirik Palm i en e-post til NRK.

Palm bekrefter likevel videre at fra neste uke vil det vært slutt på alle ortopediske operasjoner ved Klinikk Alta.

Avgjørelsen fra ledelsen i helseforetaket kommer to uker før styret har tatt endelig beslutning om avdelingen skal flyttes til Hammerfest. Det er også først på styremøte 27. februar at en risiko- og sårbarhetsanalyse skal legges fram, som styret bestilte før jul.

Irene Ojala, leder av Pasientfokus.

Irene Ojala fra Pasientfokus kjemper for helsetilbudet i Finnmark fra stortingsbenken.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Bekrefter fulle pasientlister

Houman Charani er kirurg i Finnmarkssykehuset og er dypt fortvilet over det han mener er en forhastet beslutning.

Han viser til uværene som nylig stengte veien inn til Hammerfest, der akuttsykehuset ligger, gjentatte ganger.

– Mens uværet raste i Finnmark og ingen operasjoner kunne utføres ved Hammerfest sykehus, opererte vi 15 pasienter ved Klinikk Alta, sier han.

Han og andre fagfolk mener det ikke vil være fornuftig å flytte virksomheten fra Finnmarks største by Alta til Hammerfest.

– Hvis dagkirurgien i Alta legges ned, blir det økt press på Hammerfest sykehus, og sannsynligvis enda lengre ventelister her, sier kreftkirurg Bernt Engebretsen.

Han jobber ved Hammerfest sykehus og forteller at de opererer for fullt året rundt.

Vi opererer planlagte operasjoner hver dag hele uka, i tillegg til øyeblikkelig hjelp på kvelder og i helger, sier kreftkirurgen.

Houman Charani er overlege ved Finnmarkssykehuset og kirurg.

Houman Charani har gjentatte ganger talt ledelsen imot. Han frykter en rasering av et tilbud han mener gagner både pasienter og ansatte.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Han forteller at de også innimellom må ta øyeblikkelig-hjelp-operasjoner på dagtid eller traumemottak, som gjør at de må utsette det planlagte operasjonsprogrammet.

– Jeg vet ikke om ledelsen har tatt dette med i beregningen. I Alta kan vi operere uforstyrret og ikke risikere å få utsatt de planlagte operasjonene, sier han.

Houman Charani sier at Klinikk Alta har både tilgjengelig operasjonspersonell og en operasjonssal som står ledig 40 uker i året.

– Det er denne kapasiteten vi ønsker å utnytte. Om vi får lov, sier kirurgen, med over 20 års fartstid i Finnmarkssykehuset.

Les også Ansatte forsøkt nektet å gå i fakkeltog når direktøren kommer

Klinikk Alta.

NRK har bedt om å få vite hvor lang ventetid det er på de ulike operasjonene i Hammerfest. Finnmarkssykehuset har foreløpig ikke svart.

Forslaget om å legge ned dagkirurgien i Alta kom som lyn fra klar himmel på de ansatte ved klinikken. Dette skjedde da Helse Nord i høst sendte ut sine planer for omstilling.

Mens Helse Nord på sin side forsikret at ingenting var avgjort før etter at forslagene hadde vært ute på bred høring, har man i Finnmarkssykehuset valgt å hoppe bukk over disse prosessene.

Flere tilbud kan ryke

Det har vært usikkerhet knyttet til om også øre-nese-hals-operasjonene skal fjernes fra Klinikk Alta.

Inntil videre er disse operasjonene fredet, men ingenting er sikkert.

– Vi vil snu alle steiner, sier kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm.

Eirik Palm

Kommunikasjonsdirektør i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, sier at de snur alle steiner når de skal få kontroll på underskuddet på over 100 millioner.

Foto: Andre Bendixen / NRK

I Alta har man de siste tjue årene bygget opp en stab med lokal forankring, som har klart å gi et stabilt tilbud til ortopediske pasienter.

– Hele ideen med å bygge opp i Alta var å avlaste Hammerfest, slik at de kunne ta hjem flere traumepasienter fra UNN og konsentrere seg om akutte og andre større operasjoner, sier Thoralf Enge, foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset.

Han har advart om at det ikke vil bli noen innsparing, men tvert imot en pasientflukt fra Finnmark dersom man legger ned i Alta og overfører pasientene til Hammerfest.

Ulike begrunnelser for nedlegging

Direktør i Finnmarkssykehuset, Ole Hope, startet i jobben i september.

Han lovte på styremøte før jul at han skulle få det økonomisk kriserammede foretaket på rett kjøl.

Først begrunnet han vedtaket om å legge ned dagkirurgien med at dette ville gi en innsparing på 13 millioner.

Tallet ble så nedjustert til mellom 5 og 7 millioner.

Nå argumenterer Hope med at dagkirurgien skal flyttes til Hammerfest for å styrke akuttsykehuset der.

Administrerende direktør for Bergensklinikken, Ole Hope

Ole Hope forsøker å få kontroll på økonomien i Finnmarkssykehuset.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Underveis i styremøtet som NRK fulgte, trakk Hope frem at det opereres langt flere skulderpasienter i Finnmark enn i Oslo-området.

Han sa rett ut at kirurgene i Finnmark opererer folk unødig ofte.

– Dette er direkte useriøst og en mistillitserklæring til meg og mine kolleger, sier Houman Charani.

Han forteller at Finnmarkssykehuset har deltatt i fagrevisjoner, der man har konkludert med at skulderkirurgien er i tråd med nasjonale retningslinjer og at de statistiske forskjellene er avhengig av andre faktorer.

– Hva koster kirurger som trør luft

Irene Ojala i Pasientfokus håper at Finnmarkssykehuset i sine vurderinger regner på hva det koster når operasjonssalene i Hammerfest står stille som følge av storm og uvær.

– Hva koster det å ha kirurger gående og trø luft, mens de venter på at de kan operere, spør stortingspolitikeren.

I 2021 fikk Alta øremerkede midler til en ny operasjonsstue i Alta. Da var tonen at man skulle bygge tilbudet opp, og ikke ned.

Irene Ojala (Pasientfokus) og Ole Hope (direktør i Finnmarkssykehuset) tar hverandre i hånda og smiler bredt til hverandre.

Utad var det en hyggelig tone mellom stortingspolitiker Irene Ojala og direktør i Finnmarkssykehuset, Ole Hope, da de møttes i Alta i januar.

Foto: Stian Strøm / NRK

En mulighetsanalyse gjort av Finnmarkssykehuset på oppdrag av Helse Nord viste at det var både økonomisk og helsemessig gunstig å satse på Alta.

En risikoanalyse viste imidlertid at dersom man bygde opp i Alta, kunne det ramme rekrutteringen til Hammerfest sykehus.

Som NRK har omtalt tidligere, ble rapportene dermed lagt vekk, og konklusjonene holdt hemmelige for medier som ønsket innsyn.

– Rent bestillingsverk

Før jul skulle den ortopediske delen av dagkirurgien legges ned. Etter at styret ikke klarte å bli enstemmig, bestemte man seg for å ta en fot i bakken.

Direktøren bestilte en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal finne ut om det er noe i veien for å flytte dagkirurgien fra Alta til Hammerfest.

– Dette er et rent bestillingsverk fra direktørens side, sier Houman Charani.

Han mener analysen er rigget for å innfri ønskene fra direktøren om å legge ned aktiviteten i Alta.

– Det som var en skikkelig risiko- og sårbarhetsanalyse, det var den forrige analysen. Den som ble sladdet og lagt i en skuff. Vi trenger ingen ny analyse, sier han.

NRK har bedt om en kommentar fra direktør Hope, men det er kommunikasjonssjef Eirik Palm som svarer på vegne av helseforetaket. Han avviser at de har rigget analysen. Han sier at alle spørsmålene som stilles rundt ventelister, eventuell pasientflukt og andre økonomiske forhold vil bli belyst i rapporten.

14/2: Saken er oppdatert med kommentarer fra kommunikasjonssjef Eirik Palm, angående Ojalas utsagn om at «all aktivitet i Hammerfest lå nede». Det var fortsatt drift på sykehuset i Hammerfest i dagene uværene pågikk. Oppdatert informasjon er lagt til i denne versjonen av artikkelen.

Les også Har trua på den nye sykehusdirektøren: – Møtte oss med et åpent sinn

Ole Steinar Østlyngen, gruppeleder Alta arbeiderparti.