Hopp til innhold

Kaller vestlige og russiske militærøvelser «risky»

Forskere frykter stadig flere og større militærøvelser i norske nærområder vil føre til alvorlige ulykker eller farlig økt spenning med global betydning.

B-52 med norsk eskorte.

AMERIKANSK BOMBEFLY MED NORSKE JAGERE UTENFOR FINNMARK: Forsker Kjølv Egeland ved universitetet Science Po i Paris mener norske myndigheter har forlatt en offisiell politikk om ikke å være en del av amerikansk atomvåpenstrategi. Han mener det kan være farlig for Norge.

Foto: Forsvaret

Forsker Rebecca Pincus ved US Naval War College sa på den årlige Russlandskonferansen til Norsk Utenrikspolitisk Institutt at økt vestlig og russisk militær aktivitet i Norskehavet og Barentshavet kan få alvorlige konsekvenser.

Senest de siste dagene har den amerikanske, britiske og norske marinen hatt en stor øvelse i Barentshavet.

Forskeren advarer mot opptrappingen av slike øvelser det siste året.

– Det er risikabelt – hvis noe går galt. Det kan være en ikke ønsket hendelse, eller en eskalering som kan bli veldig problematisk i den globale sammenhengen med betydelig spenning og mangel på kommunikasjon.

Rebecca Pincus

Forsker Rebecca Pincus ved US Naval War College er bekymret for at stadig større militære øvelser i Barentshavet skal føre til en eskalering som kan bli problematisk i en global sammenheng.

Foto: usnwc.edu

– Mer kompliserte og spesielle

Rebecca Pincus mener Russland har økt størrelsen på sine øvelser som et svar på større vestlige øvelser.

Det samme har vestlige land gjort som et svar på større russiske øvelser.

Forskeren mener dessuten øvelsene kommer oftere. De er også mer kompliserte og spesielle.

Eksperten peker særlig på den amerikanske atomubåten «USS Seawolf»s tokt fra Stillehavet til norskekysten. Hun mener toktet var et sterkt signal til Russland.

Pincus viser også til to flytokt med de amerikanske bombeflyene B52 sammen med norske jagerfly. B52 kan bære atomvåpen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at norske myndigheter er seg veldig bevisst at øvingsaktiviteten ikke skal ha en eskalerende effekt.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Tar hensyn i planlegging

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener imidlertid at Norge er svært opptatt av at øvingene ikke fører til farlige situasjoner og militær opptrapping.

– Norske myndigheter er veldig bevisste på at øvingsaktiviteten ikke skal ha en eskalerende effekt. Vi legger vekt på det i planlegging og gjennomføring av øvinger.

Bakke-Jensen sier Norge og allierte er opptatt av at aktiviteten skal skje i samsvar med internasjonale og nasjonale retningslinjer. Nettopp fordi det skal være lav risiko for misforståelser og uønskede hendelser.

Kjølv Egeland

Forsker Kjølv Egeland ved Paris School of International Affairs mener norske myndigheter gradvis har forlatt en offisiell politikk om ikke å være en del av amerikansk atomvåpenstrategi.

Foto: Privat

Norsk forsker frykter bruk av atomvåpen

Men også forsker Kjølv Egeland ved universitetet Science Po i Paris er kritisk til den økte øvingsaktiviteten. Også han mener at dette kan føre til alvorlige uhell og farlig opptrapping.

Egeland er spesielt opptatt av faren for bruk av atomvåpen. Den mener han fortsatt er reell.

Kjølv Egeland, med doktorgrad fra Oxford University, stiller spørsmål ved at norske myndigheter tillater norske jagerfly å trene med de amerikanske bombeflyene B52.

Egeland mener norske myndigheter gradvis har forlatt en offisiell politikk om ikke å være en del av amerikansk atomvåpenstrategi.

– Det er vanskelig å peke på en ting. Rotasjonsbasen på Værnes med US Marines er en ting. Det andre er at Norge nå har deltatt i øvelser med amerikanske strategiske bombefly, sier Egeland.

Han mener norsk deltagelse i amerikansk atomstrategi kan gjøre norske jagerfly på norske flyplasser til russiske mål i en eventuell atomkrig.

– Men kan Norge føre en annen politikk? Norges nærmeste allierte er USA.

– Jeg tror vi har et større spillerom enn det politikerne opplever. Norge greide å skape en god del avstand til atomvåpenpolitikken til USA under den kalde krigen. Da var den geopolitiske situasjonen vel så tilspisset som i dag.

Mike Sfraga

Forsker Mike Fraga ved Woodrow Wilson Center i Washington mener at det nå er på høy tid å etablere et arktisk militært forum for å redusere spenning og håndtere kriser.

Foto: Woodrow Wilson Center

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser at det har vært en endring av Norges atompolitikk.

– Den norske atompolitikken, som innebærer at Norge ikke tillater atomvåpen på norsk jord i fredstid, ligger fast, sier Bakke-Jensen.

Initiativ til militært samarbeidsforum

Også forsker Mike Sfaraga ved Woodrow Wilson Center i Washington sa på Russlandsseminaret til Norsk Utenrikspolitisk Institutt at han er bekymret for militær eskalering.

Sfraga mener det er på høy tid å danne et forum for militære ledere med interesser i Arktis for å ta opp slike tema.

Et slikt inititiav har nå Sfraga tatt sammen med kolleger i andre land.

Se også: – Økt stormaktsrivalisering i Nordområdene