Hopp til innhold

Ikke helt enige om ordet «enighet»

Kommunaldepartementet sier at de er enige med Sametinget om å vente med saken om å gi folk som bor i Nordland og Troms retten til vann og land. Men Sametinget mener at det er departementet som har definert at de er enige.

Fjelloven

LOVEN GJELDER IKKE: I dag er det ikke folk, men Statskog, som bestemmer og tar betalt på statens grunn i Nordland og Troms. Fjelloven gjelder ikke i de to fylkene.

Foto: NRK

Som NRK har fortalt er Samerettsutvalget 2 sitt forslag om lokal forvaltning på statens grunn, ikke behandlet av politikerne – 10 år etter at den ble levert.

Forslaget gjelder alle kommuner i Nordland og Troms, og ikke bare steder med spesielt stor samisk befolkning.

Statssekretær Anne Karin Olli

Anne Karin Olli (H) er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Kommunaldepartementet startet arbeidet med Samerettsutvalgets innstilling i 2014. Her lå det blant annet et forslag om lokal forvaltning, altså å gi folk lokalt retten til land og vann.

– Når det gjelder punket om ny forvaltningsordning for Statskogs grunn i Nordland og Troms, er vi enige med Sametinget om å vente, og heller prioritere de andre delene av utvalget først, forteller statssekretær Anne Karin Olli (H) i kommunaldepartementet.

– Tar for lang tid

Men sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) forklarer at departementet har fortalt Sametinget at de ikke har kapasitet til å følge opp alle prosessene nå. Dersom dette defineres som enighet om å vente, henger det ene og alene sammen med departementets manglende kapasitet.

Sametingspresident Vibeke Larsen i kofte i møtesal

Sametingspresident Vibeke Larsen (Ap)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er i samme leiet som alt annet av samiske saker. Jeg ser at det er et mønster i at når det gjelder samiske rettigheter tar det svært lang tid, sier Larsen.

– Sametinget er utålmodig med å få i gang prosessene, men departementet har vært klar på at de ikke har kapasitet nok, sier hun.

Lov gjelder ikke i nord

I dag er det ikke folk, men Statskog, som bestemmer og tar betalt på statens grunn i Nordland og Troms.

Mange NRK har snakket med, blant dem juristene Kirsti Strøm Bull og Jon Gauslaa, som satt i Samerettsutvalget 2, mener det er forskjellsbehandling av folk som bor i Nordland og Troms i forhold til resten av landet.

Årsaken er at i sør gjelder fjelloven, som gjør at folk lokalt forvalter og bruker statens grunn. I Finnmark er det finnmarksloven som gjelder, mens i Nordland og Troms er fortsatt ikke retten til statens eiendom avklart.

Dette skaper utfordringer for både kommuner, bønder næringsliv og andre utmarksbrukere, slik NRK den siste uken har omtalt i en rekke saker.

Avventer

Statssekretær Olli viser også til at det, som NRK har omtalt, er satt ned et utvalg som skal gjennomgå fjelloven og statsallmenningene.

– Vi ser det som ganske naturlig å vente på dette utvalgets anbefalinger før vi vurderer den delen av Samerettsutvalgets forslag som går på eventuelle nye forvaltningsordninger, sier Olli.

Utvalget fikk ikke lov å vurdere også Nordland og Troms som del av arbeidet med fjelloven.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark