HØR LYDKLIPPET: Ble varslet av robotstemme som snakket dårlig engelsk

Politi og Tromsø kommune skulle varsle innbyggere om eksplosjonsfare fra tråleren som stod i brann. Hele apparatet ble satt i sving for å få informert og evakuert innbyggerne, men ikke alt gikk knirkefritt.

Talemelding på engelsk som ble sendt ut til de evakuerte i Tromsø etter trålerbrannen.

LYTT TIL ENGELSK TALEMELDING: Flere reagerte på at dette var en del av informasjonen som ble sendt ut for å varsle om at innbyggere måtte evakuere.

– Det var overhodet ikke bra nok. Det var vår robot som ikke var god nok i engelsk. Vi burde kvalitetssikret det før vi sendte det ut. Det har vi tatt lærdom av, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune.

Onsdag formiddag kom meldingen om at en russisk tråler stod i brann ved kai i Tromsø. Det ble satt krisestab og beredskapssystemet ble iverksatt.

På grunn av eksplosjonsfare og en svært uavklart situasjon ble det etter hvert bestemt at omtrent 100 innbyggere måtte evakueres. Da ble det sendt ut talemeldinger til de berørte, en versjon på norsk og en på engelsk.

Flere reagerte på Facebook-siden til kommunen på at meldingene ikke var forståelige, og at informasjonen ikke var god nok.

Skjermdump Tromsø kommune evakuering

Her er noen av kommentarene som kom på Tromsø kommune sin Facebook-side onsdag kveld.

Foto: Skjermdump Tromsø kommune

Det ble også sendt ut et tekstvarsel på SMS til de 100 som måtte evakuere.

«Denne meldingen går til alle som bor innen for sikkerhetssonen på 300 meter fra den brennende tråleren i Breivika i Tromsø. Politimesteren har besluttet at alle beboere innenfor dette området må evakuere på grunn av at brannen ikke er under kontroll. Alle som mottar denne meldingen må ta seg til Rådhuset i Tromsø eller kontakte politiet på stedet hvis de trenger transport. De som bor i området, men som ikke befinner seg i området må gi beskjed på tlf. 777 97811. Troms politidistrikt.»

Våknet av røyklukt – evakuerte seg selv

Flere har reagert på at det kun ble sendt ut informasjon til de 100 som ble evakuert. Røyken lå tett i store deler av byen utover natta og torsdagen.

Pia Tøhaug bor omtrent tre kilometer fra området som ble evakuert. Hun la seg rundt klokka 22 onsdag kveld, men noen timer senere våknet hun av sterk røyklukt på soverommet.

– Jeg sjekket ut av vinduene, og da var det vanskelig å se fordi det var tåke og røyk. Vi så at folk var evakuert, og vi tenkte at kommunen ville varsle hvis det var farlig.

Pia Tøhaug og kommune-skjermpdump

Pia Tøhaug la igjen en kommentar på Tromsø kommune sin Facebook-side natt til torsdag. Torsdag ettermiddag fikk hun svar. Tøhaug synes det er merkelig at kommunen ikke ga beskjed når de synes det var lurt å komme seg bort.

Foto: SKJERMDUMP

Etter å ha ventet en stund uten å få informasjon, bestemte Tøhaug seg likevel for å evakuere seg selv.

– Jeg forstår at det var hektisk, og at vi som bor utenfor sikkerhetssonen ikke var prioritert i den situasjonen. Men jeg savnet bedre informasjon fra kommunen, jeg skjønner ikke hvorfor de ikke sendte ut melding til alle innbyggerne i byen.

Administrasjonssjef Elin Steinveg sier at de ikke har myndighet til å kunne evakuere folk, det er politiets ansvar.

– At folk tar ansvar og evakuerer seg selv synes vi er veldig forsvarlig. Vi trenger denne samhandlingen med innbyggerne når det skjer den type hendelser.

Pia Tøhaug synes det er et merkelig svar fra administrasjonssjefen.

– Da synes jeg de kunne oppfordret eller gitt beskjed om at det kunne være lurt, slik de gjorde under storbrannen i sommer.

Skal evaluere hendelsen

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud sier at det var politiet som besluttet å sette i gang evakuering onsdag kveld, men at de samarbeidet med kommunen om gjennomføringen.

Kommunen har et SMS-varslingssystem som er basert på lister over personer som er registrert bosatt innenfor et evakueringsområde. Via dette systemet ble det sendt ut talemeldinger og tekstmelding.

– Vi var med på formulere teksten og innholdet i budskapet, men det er kommunen som forvalter og drifter systemet, sier Sæverud til NRK.

Ledelsen i kommunen innser at det ikke ble gitt god nok informasjon fra kommunen til innbyggerne under skipsbrannen. Administrasjonssjefen sier de må bruke tid til å finne ut hva de må bli bedre på.

– Det er en alvorlig hendelse når en såpass stor båt ligger ved kai og vi ikke klarer å få slukket det. Det viser hvor sårbart vårt samfunn er. Jeg tror vi i etterkant må evaluere hele hendelsen sammen med politi og brann for å finne ut hva vi skal bli bedre på, sier Steinveg.

Steinveg

Administrasjonssjef i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg tror de stadig kan forbedre seg.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Tromsø våknet torsdag til stengte veier og tunneler, stengte skoler og sykehus i vansker.

– Naturlig med informasjonsvakuum

Politimesteren beskriver hendelsen som typisk uoversiktlig, hvor man ikke har hatt kontroll på brannen.

– Vi visste ikke hvordan ting ville utvikle seg, og da er det vanskelig å skulle gi helt presis informasjon.

– I en hendelse som denne er det naturlig at det blir et visst informasjonsvakuum og at noen opplever det som mangelfull informasjon.

Han sier politiet har forsøkt å være tydelig på informasjonen de har gått ut med, men at også de vil gjennomføre en evaluering.

Ole B. Sæverud, politimester i Troms

Politimester Ole B. Sæverud forteller at politiet bestemte seg for å gå dør til dør for å gi beskjed til innbyggerne som skulle evakueres onsdag kveld.

Foto: JØRN INGE JOHANSEN / NRK