Hopp til innhold

Høie om Dina: – Vondt å lese

Helseminister Bent Høie har vært i kontakt med Fylkesmannen i Troms etter å ha lest Dinas historie. Fylkesmannen skal undersøke om hun har fått forsvarlig hjelp.

Dina i farger

– Jeg vil ha hjelp med det jeg sliter med. Det går om liv. Jeg har selvmordstanker, og de blir verre om jeg ikke får den hjelpen jeg trenger. Nå er det på tide at folk ser alvoret, før det går galt, skrev Dina i et brev til foreldrene sine.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Jeg synes det er vondt å lese historier som dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

20 år gamle Dinas historie belyser hvor galt det kan gå når hjelpeapparatet ikke har ønsket effekt. NRK har gått gjennom alle papirene som er skrevet om henne hos sykehus, politi, psykiatri, Aleris, fengsel, rettsapparat og kommune, og viser en oppsiktsvekkende livshistorie.

Hun er lettere psykisk utviklingshemmet, og mellom syv-ni år mentalt. De rundt henne mener hun er sviktet av systemet. I syv år har hun forsøkt å be om hjelp. Flere av våre kilder frykter liv går tapt om Dina ikke får den hjelpen hun trenger.

– Denne historien inneholder mye av det samme som kom fram i Stavanger Aftenblad sin sak om «Glassjenta». Fylkesmennenes rapport om den saken har både vi og tjenesten tatt på største alvor, sier Høie.

Helseminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie synes det var trist å lese om Dina. Han følger med på situasjonen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Styrker samarbeidet mellom etatene

Dinas handlinger har gradvis blitt mer og mer alvorlig, ettersom hun har opplevd at hun ikke har blitt hørt og sett. Særlig har hun uttrykt at hun ikke ville dra tilbake til boligen hun har vært i tiltak igjennom Aleris. Hun følte seg fanget og ensom, og mente det var verre enn fengsel. Likevel har hun blitt sendt tilbake dit.

Dina har flere ganger uttrykt ønske om sinnemestringskurs og hjelp til å kontrollere følelsene sine. Hun har skrevet utallige brev om hennes egne psykiske tanker, og flere ganger uttrykt at hun ikke ønsker å leve lenger så lenge hennes situasjon er slik den er.

Brevene til Dina

Forskning viser at barn og unge som har behov for barnevernstiltak har økt risiko for å utvikle emosjonelle eller atferdsmessige problemer, og høyere forekomst av psykiske vansker enn barn og unge ellers i befolkningen.

Når det gjelder barn og unge som bor i institusjon viser en undersøkelse at en stor andel har en eller flere psykiske lidelser. I Dinas tilfelle har hun vært utredet flere ganger, men ingen skal ha tatt helhetlig ansvar for henne.

Helseministeren sier at samarbeidet mellom barnevernstjenester og psykiske helsetjenester er styrket de siste årene, men at de har satt i gang ytterligere tiltak for å styrke helsehjelpen.

Svein Steinert

– Dette er en pasientgruppe som kommer inn i systemet på grunn av diagnose, og da er det få som ser hele bildet, og at man trenger hjelp fra ulike instanser. Det er ikke godt nok samarbeid på tvers, sier fylkeslege i Troms, Svein Steinert.

Foto: Petter Strøm / NRK

Intern gjennomgang om Dinas behandling

Høie har hatt kontakt med Fylkesmannen i Troms om denne saken, som har satt i gang en intern gjennomgang. I tillegg har Fylkesmannen innkalt alle parter til et møte i midten av juni. Der skal de se på om Dina har fått forsvarlig hjelp.

Fylkeslege Svein Steinert er tydelig på at de har høyt fokus på denne saken. Også han mener det er tydelige paralleller til jenta Stavanger Aftenblad skrev en lengre reportasje om, der det ble konkludert med at hun ikke hadde fått forsvarlig hjelp.

Han mener Fylkesmannen skulle vært inn i bildet langt tidligere.

– Vi har bedt Helse Nord forbedre samarbeidet mellom privat, kommunal og statlig sektor for å hindre at personer havner imellom to stoler, sier Steinert.

Bent Høie opplyser at de til neste år starter opp med såkalte pakkeforløp for barn og unge i barnevern og BUP.

– Det skal sikre forutsigbarhet, raskere og bedre utredninger og bedre samarbeid mellom alle berørte tjenester, sier Høie.

Dommen til Dina er ennå ikke klar. Hun sitter fortsatt i varetekt i Trondheim fengsel.