Hopp til innhold

Dina (23) må i forvaring: – Nå har hun blitt likegyldig

«Dina» (23) trekker anken på forvaringsdommen. Hjemkommunen i Troms erkjenner at det er utfordrende å sikre både henne, de ansatte og lokalsamfunnet.

"Dina" fra Nord-Troms

Dina, her fra en tidligere rettssak i Nord-Troms tingrett, har valgt å trekke anken på forvaringsdommen sin.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Her ser vi ei jente som har blitt totalt ødelagt etter alt hun har gått gjennom.

Det forteller faren til «Dina».

Datteren har nå trukket anken på tingrettens forvaringsdom tilbake. Målet med forvaring er at samfunnet skal beskyttes mot den dømte, og at vedkommende skal endre atferd.

NRK har flere ganger omtalt den unge kvinnen fra Nord-Troms, som har vært dømt for alvorlige lovbrudd gjentatte ganger. Hun er lettere psykisk utviklingshemmet, og som et barn i hodet.

Nå sist ble hun dømt for å ha tatt seg inn hos en barnefamilie midt på natta – og tent på huset. Hun rømte fra omsorgsinstitusjon hun bodde i.

Dommen ble anket fordi forsvarerne mente Dina har behov for omsorg, ikke oppbevaring. En forvaring i hennes tilfelle vil være en livstidsdom, fordi forsvarerne mener hun aldri vil vise progresjon.

Ankesaken skulle i utgangspunktet opp i lagmannsretten denne uken. Forsvarer Jan Christian Kvanvik vil ikke kommentere konkret hvorfor anken er trukket, men sier de har har bedt om en ny sakkyndig vurdering av Dinas tilregnelighet.

De ville i den anledning utsette ankesaken, men fikk ikke medhold.

– Vi er fortsatt av den oppfatning at vår klients situasjon vil forverres ved soning, og reagerer på at Norge i 2021 ikke er i stand til å tilby adekvat oppfølging, sier Kvanvik.

Jan Christian Kvanvik

Advokat Jan Christian Kvanvik er Dinas forsvarer.

Foto: Petter Strøm / NRK

Frykter gjentagelse

En rekke instanser har forsøkt å hjelpe den nå 23 år gamle kvinnen, men familien opplever at ingen har tatt ansvar for henne. De mener hun har havnet mellom flere stoler. For frisk for psykiatrien, for syk for kommunen. Uegnet for fengsel.

– Behovet har vært der i en årrekke, og med en rett håndtering på et tidligere tidspunkt ville hun nok ikke befunnet seg i den situasjonen hun er i, i dag, sier forsvareren.

Dina er også tidligere dømt for å ha rømt fra institusjon, og tent på et tilfeldig hus. I denne siste rettssaken fortalte hun at hun bevisst gikk inn for å drepe barn.

Fordi det ville gitt henne lengst fengselsstraff, og ta henne bort fra omsorgsinstitusjonen i kommunen, der hun mistrivdes.

Kommunen har innrømt svikt etter hendelsen.

– Hun er redd for at det skal skje på nytt, om hun blir satt i et botiltak der de ikke klarer å passe på henne, sier faren.

– Utfordrende for kommunen

I retten endret psykiatrisk sakkyndig mening fra tidligere dommer.

Der han før har vært tydelig på at fengsel ikke har preventiv effekt på kvinnen, er han nå tom for forslag.

Psykologspesialisten sa i retten at det ikke finnes noen behandling eller oppholdssted for henne. Botiltak fungerer ikke, fengsel fungerer ikke. Medisinsk behandling fungerer ikke.

Han mener det også er stor gjentakelsesfare og at samfunnet må sikres mot henne.

– Dette viser at det vil være utfordrende for Nordreisa kommune å etablere et botiltak med tilstrekkelig sikkerhet for beboeren, de ansatte og lokalsamfunnet, sier kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen i Nordreisa.

Nordreisa kommune sier de tar dommen i tingretten til etterretning.

– Vi regner med at «Dina» ved forvaringsdommens utløp vil bli vurdert på nytt av sakkyndige, og at relevante tiltak deretter blir iverksatt.

Jan Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy

Jan Hugo Sørensen er kommunedirektør i Nordreisa kommune. Han uttaler seg på vegne av kommunen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Nekter å gi opp

Nå sitter Dina i Bredtvet fengsel i Oslo, en landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte.

– Nå har hun blitt likegyldig, og stoler ikke på noen, sier faren.

Forsvareren sier han nekter å gi henne opp, selv om anken er trukket. Og han håper Dina vil få en forsvarlig behandling og oppfølging.

– Vi er prisgitt at Kriminalomsorgen sørger for en så god progresjon som mulig. De signalene vi har mottatt om det planlagte opplegget gir i det minste en viss optimisme, sier Kvanvik.

– Jeg er sikker på at siste ord ikke er sagt i denne saken, selv om anken ble trukket nå.