Hopp til innhold

Her tar de ut mest pappaperm

Bare mannfolk i Oslo tar ut mer foreldrepermisjon enn mennene i Troms og Finnmark. Thomas Hilde skal ha 38 uker pappaperm.

Thomas Hilde

Thomas Hilde har 28 uker igjen av permisjonen med datteren Elie. – Det er mer å gjøre enn jeg hadde sett for meg, men jeg trives godt i rollen, sier han.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er veldig trivelig å være i pappapermisjon. Men det er mye å gjøre, mer enn jeg hadde sett for meg, sier Thomas Hilde.

Vanligvis er han kunde- og personalkoordinator i et firma i Tromsø. I dag er han på Åpen barnehage på Familiens hus i byen sammen med datteren Elie (8,5 måneder).

Statistikk fra Nav viser at norske menn har blitt flinkere å ta ut pappaperm de siste årene.

Gjennomsnittlig tok norske fedre i pappaperm ut 43 dager permisjon i 2012. I 2003 tok de ut 25 dager permisjon.

I Troms og Finnmark tok fedrene i pappaperm ut 45 dager i snitt i fjor. Kun i Oslo tar fedrene ut mer permisjon (se tabell nederst i saken).

Hilde har 38 uker permisjon med Elie.

– Vi valgte den løsningen fordi samboeren min er student. Da ble det den beste løsningen med tanke på utbetaling, forteller han.

– Viktig for likestillingen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet liker godt at nybakte norske fedre tar ut mer permisjon enn tidligere.

– Før fedrekvoten ble innført i 1993 var det veldig få fedre som tok ut foreldrepenger. Nå anslår vi at om lag 90 prosent av fedre som har rett til fedrekvote benytter seg av hele eller deler av denne, sier Ahmed Fawad Ashraf, kommunikasjonsrådgiver departementet.

De mener fedrekvoten er et viktig element i norsk likestilling.

– Den har fått fedre på banen tidlig i barnets liv, og det er positivt at fedre tar ut en stadig større andel av permisjonen, sier Ashraf.

Uenighet om fordelingen

Fordelingen av foreldrepermisjon er et viktig tema i valgkampen.

Per i dag er foreldrepermisjonen på 49 uker hvis du skal ha 100 prosent utbetaling. 14 av disse ukene er forbeholdt far. Mor har 14 uker, i tillegg til tre uker permisjon før termin. De resterende ukene er til fordeling mellom foreldrene.

– Kvotene signaliserer at det forventes at både mor og far tar ut foreldrepermisjon, samtidig som det er et signal til arbeidsgivere om at også fedre tar ut foreldrepenger. Uten kvoten kunne noen fedre følt seg presset til å la være å ta ut foreldrepenger, sier Ahmed Fawad Ashraf i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kvotene signaliserer at det forventes at både mor og far tar ut foreldrepermisjon, samtidig som det er et signal til arbeidsgivere om at også fedre tar ut foreldrepenger.

Ahmed Fawad Ashraf, kommunikasjonsrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ønsker alle å beholde dagens ordning. De andre partiene ønsker større eller mindre forandringer.

Høyre og Frp ønsker at permisjonen skal fordeles helt fritt mellom foreldrene (se grafikk).

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Foreldrepermisjon» i nytt vindu

Ønsker fri fordeling

– Dersom samboeren min ikke hadde vært student, ville vi nok delt permisjonen likt mellom oss. Slik jeg ser det har Elie og jeg godt av at jeg også tar permisjon. Vi blir tryggere på hverandre, sier Thomas Hilde.

Men selv om den relativt nybakte pappaen er fornøyd med dagens permisjonsordning, mener han at den kan bli bedre.

– Det beste hadde nok vært at man kunne fordelt hele permisjonen fritt mellom foreldrene. Det er ikke alle som har anledning til å ta ut 14 uker permisjon, sier Hilde.

Han tror ikke en fri fordeling vil føre til at færre menn tar permisjon, eller at kvinner som er gravide, eller er i den livssituasjonen at det er aktuelt for dem å bli gravid, blir prioritert vekk i arbeidslivet.

– Jeg tror fedre vil ta permisjon uansett. Jeg anbefaler det i hvert fall.

Menn med foreldrepenger

Fylke

2004

2012

Gjennomsnitt

25

43

Østfold

25

43

Akershus

24

41

Oslo

28

45

Hedmark

24

43

Oppland

23

41

Buskerud

23

42

Vestfold

24

43

Telemark

23

41

Aust-Agder

23

38

Vest-Agder

24

37

Rogaland

23

40

Hordaland

26

45

Sogn og Fjordane

25

41

Møre og Romsdal

23

41

Sør-Trøndelag

27

45

Nord-Trøndelag

26

42

Nordland

27

44

Troms

29

45

Finnmark

29

45

Ekspander/minimer faktaboks

Gjennomsnitt for antall dager pappaperm mennene tar i hvert fylke. PS! Foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år. Dermed kan samme person få foreldrepenger flere år på rad.