Normal

Staten tar ikke regningen for ny havn i Kirkenes

Statens bidrag til ny havn i Kirkenes strekker seg kun til kostnader til veien fram til kaien, sier Samferdselsdepartementet. Resten må kommune og næringsliv dekke selv.

NORWAY-RUSSIA-GAS-FISHING NORWAY-RUSSIA-GAS-FISHING

Staten går inn og bidrar med 100 millioner kroner til vei fram til ny hovedhavn i Kirkenes. Resten av kostnadene til utbygging og eventuelle erstatningskrav fra grunneiere og reindriftsnæringen må kommunen og private utbyggere selv ta.

Foto: JONAS KARLSBAKK / AFP

Det betyr at en potensiell kostnadsbombe knyttet til erstatning for reindriftsnæring og grunneiere skyves over på Sør-Varanger kommune og private utbyggere.

– Ballen ligger hos kommunen og det er kommunen som må jobbe videre med å få på plass havnen. Det er ikke et statlig ansvar å få på plass havnen, vi skal kun bygge veien fram dit, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Betaler «kun» 100 millioner kroner

Før jul kom regjeringen med sin anbefaling på hvor ny hovedhavn for Kirkenes bør ligge. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen pekte på området Høybukta vest, like ved Kirkenes lufthavn.

Staten går også inn og dekker kostnader knyttet til vei fram til området, avgrenset opp til 100 millioner kroner.

Høybukta vest

Her skal havnen ligge – i Høybukta vest like ved Kirkenes lufthavn.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Men selv om regjeringen har pekt på akkurat dette området for etableringen av en ny stamnetterminal, en nasjonal hovedhavn for nordområdene, betyr ikke det at staten går inn med midler til å betale ut erstatningskrav som kan komme – blant annet til private grunneiere og reindriftsnæringen.

Tømmerneset vest for Kirkenes sentrum er både vinterbeite og sommerbeiteområde for to siidaer, og trekkruten for reinen foregår gjennom områdene som nå kan bli bygget ut til havn og industri.

Heller ikke selve utbyggingen av kaiområdene og bakarealer støttes av staten.

På spørsmål om staten kan gå inn og dekke andre kostnader enn selve veien fra dagens E6 og ned til kaiområdet, er Karlsen krystallklar:

Varaordfører i Bodø, Tom Cato Karlsen (Frp)

Det er ikke et statlig ansvar å få på plass havnen, vi skal kun bygge veien fram dit, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Nei, i utgangspunktet er det kun kostnader til vei staten har sagt at de skal dekke. Selve havna er et kommunalt ansvar i samarbeid med næringslivet.

Kommer ikke til enighet

NRK vet at erstatningsspørsmålet er grunnen til at Sør-Varanger kommune og Statens vegvesen ikke har kommet til enighet om en avtale om regulering av området Høybukta vest

Etter et møte mellom Sør-Varanger kommune, Statens vegvesen og Kystverket i Kirkenes 2. mai sa alle parter at en avtale ville bli signert i løpet av kort tid.

Men Sør-Varanger kommune er redd for å sitte igjen med et erstatningsansvar i etterkant av reguleringsarbeidet og vil derfor ha kontraktfestet at staten tar dette ansvaret. Kommunen har nå bedt om ekstern juridisk hjelp i saken.

Statens vegvesen sier til NRK at det ikke er aktuelt å kontraktfeste dette nå – all den tid kravene om erstatning vil komme som en naturlig konsekvens av en eventuell utbygging.

Rune Rafaelsen, Torbjørn Naimak og Jan Morten Hansen

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (fra venstre), vegregionsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket var enige om at en avtale om regulering av Høybukta vest ville komme på plass kort tid etter møtet i Kirkenes 2. mai.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Hjelper til med planlegging

Statssekretær Karlsen er tydelig på at statens rolle i havneutbyggingsprosjektet i Kirkenes kun avgrenser seg til å dekke veitilknytning og hjelp til planlegging.

– I og med at staten ikke bidrar i utvikling av selve havnen – hvorfor har da staten så klare meninger om hvor havnen bør bygges?

– Når man skal bruke så mye penger som vi planlegger å bruke på veien til denne nye havnen så er det også viktig at denne havnen har det største og beste potensialet for framtidig utvikling.

– Det vil være bortkastet å bruke skattebetalernes penger på bygge en vei til en havnelokalitet som ikke er mulig å utvikle så bra som det man har konkludert med at Høybukta vest kan, sier Karlsen.