Erstatningskravene kan komme på 100 millioner kroner

Anslag som kommunen selv har fått laget viser at regningen for å bygge havn i Høybukta vest kan bli på drøyt 100 millioner kroner – før en eneste meter kai er bygget.

Høybukta vest

Erstatningskravene til reindriften, hytteeiere og kostnader til utgraving av kulturminner og leie av Fefo-grunn kan komme på over 100 millioner kroner. Her fra Høybukta vest der ny havn er planlagt.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Såkalte avbøtende tiltak, eller erstatning, for reindriften og private hytteeiere, samt betaling for utgraving av kulturminner og leie av Fefo-eiendom vil kunne komme på over 100 millioner kroner.

Rune Rafaelsen

Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det fortalte ordfører Rune Rafaelsen torsdag kveld da han orienterte Sør-Varanger Arbeiderparti om status for havnesaken i Kirkenes.

– Må være realistisk

Ordføreren utdyper saken overfor NRK:

– Jeg skal ikke være bombastisk på selve summen. Men for å være realistisk kan vi snakke en slik sum. Men denne summen er noe vi kan dele mellom aktører som ønsker å være med oss for å utvikle en ny hovedhavn i Høybukta vest, sier Rafaelsen.

Har ikke fått svar fra kommunen

En aktør som har sagt seg villig til å forhandle med kommunen om utbygging av havn i Høybukta vest er Kirkenes Maritime Park, eid av baseaktøren CCB, eiendomsutvikler Barlindhaug og en håndfull lokale investorer og industrieiere.

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek, er overrasket over at kommunen snakker om erstatning før man i det hele tatt er kommet i gang med reguleringsarbeidet.

– Dersom vi får til en avtale med kommunen om bygging av kai, er vi med på det som skal til for å få realisert dette. Men jeg må si at det er merkelig å diskutere størrelsen på erstatningen før man er i gang. Vi har per dags dato ingen avtale med kommune. Jeg vet ikke om kommunen har en avtale med Statens vegvesen, sier Mannsverk.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Han ønsker ikke å kommentere summen på 100 millioner kroner som ordfører Rafaelsen tror en erstatningssum kan ligge på.

Men Mannsverk bekrefter at selskapene bak Kirkenes Maritime Park har økonomi og vilje til å satse i en større havneutbygging i Kirkenes.

– Vi har ikke fått svar på vår henvendelse om samarbeid som vi sendte i slutten av februar. Jeg forventer at kommunen nå samler seg og blir enige med Statens vegvesen om en avtale. Deretter forventer vi å høre fra kommunen om et eventuelt samarbeid om utbygging, sier Mannsverk.

Avhengig av private aktører

Ordfører Rune Rafaelsen håper flere havneaktører på sikt ønsker å gå inn på et samarbeid om utbygging.

– Det kan være flere aktører som melder seg på her, og flere som kan dele på denne regningen. Så la oss vente til 2019 før vi ser hvor stor den endelige regningen blir, sier Rafaelsen.

– Hvor mye av disse drøyt 100 millioner kronene kan kommunen bære?

– Det må vi komme tilbake til og se an situasjonen i budsjettet i 2019 og 2020, når reguleringen der ute er ferdig. Akkurat nå har vi ikke disse pengene.