PCI-saken utsettes: – Håper vi nå kan få en faglig diskusjon

Både fagmiljøet fylkesrådslederen i Troms er fornøyde med at Helse Nord velger å utsette avgjørelsen om et eventuelt PCI-senter i Bodø.

PCI

Forberedelser til en hjerteoperasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Denne type operasjoner har vært tema for en heftig debatt den siste tiden.

Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

Onsdag skulle egentlig styret i Helse Nord bestemme om de skal etablere et PCI-senter i Bodø.

I forrige uke gikk et samlet hjertemedisinsk fagmiljø ved UNN i Tromsø ut og advarte mot et slik senter. Mandag kom beskjeden om at Helse Nord velger å utsette avgjørelsen.

Amjid Iqbal

Overlege Amjid Iqbal mener den videre prosessen om et eventuelt PCI-senter i Bodø bygger på de faglige argumentene i saken.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Vi er på en måte glade for at avgjørelsen utsettes. Det var en av de tingene vi ba om da vi innkalte til pressekonferanse, sier overlege ved UNN Amjid Iqbal.

De ønsker blant annet at det skal foreligge bedre datagrunnlag før man tar en avgjørelse rundt et eventuelt PCI-senter i Bodø.

– Vi har i dag gode registrere som ble aktive i 2015. Vi mener vi trenger mellom ett og tre år med datagrunnlag for å kunne konkludere med hva som er behovet på et faglig grunnlag, sier Iqbal.

En faglig diskusjon

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth mener noen oppgaver bør ligge på UNN på grunn av sykehusets status som universitetssykehus.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Under pressekonferansen i forrige uke hevdet fagmiljøet på UNN blant annet at det ikke er et reelt behov for et PCI-senter i Bodø, og at etableringen av et slik senter vil svekke det tilbudet som eksisterer i Nord. Norge per i dag. De mener også at det er mye viktigere å oppgradere tilbudet hjertepasientene får før de kommer seg til sykehus.

En samling politikere fra Troms, Finnmark og Longyearbyen stiller seg bak fagmiljøet i Tromsø. Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth, er pådriver for initiativet. Også hun er lettet over at Helse Nord nå utsetter saken.

– Vi håper vi kan bruke tiden fremover til å lytte til de faglige miljøene, og får en utredning på bordet som har større faglighet bak seg enn den innstilling som skulle vurderes på onsdag, sier Myrseth.

Fra pressekonferansen

Se pressekonferansen fra UNN.

En krangel mellom Nordland og Troms

Både fagmiljøet i Tromsø og politikerne i de nordligste fylkene er tydelige på at dette ikke skal være en kamp mellom Bodø og Tromsø, og Nordlandssykehuset og UNN.

– Dessverre har det blitt en slik kamp. Grunnen til at vi ikke er glad for at saken utsettes, er at den prosessen som har pågått ikke har vært bra. Vi håper den videre prosessen kan basere seg på det faglige, med pasientene i fokus, sier overlege Amjid Iqbal.

Men den heftige debatten som har oppstått er noe av det Helse Nord argumenterer for når de nå har bestemt seg for å utsette.

– En etablering av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell er avhengig av et samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø. Styrken og formen på reaksjonene som er kommet gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid nå. Vi vil bruke tiden framover til å avklare forutsetningene for et samarbeid, skriver Helse Nord-direktør Lars Vorland i en pressemelding.