Hopp til innhold

Forsvarssjefen om Russland: – Et utfordrende sikkerhetsbilde

For å dempe spenningen mellom Norge og Russland mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen man må snakke mer sammen, selv om det ikke nødvendigvis gir resultater.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier Norge skal gjøre det de kan for å unngå en konflikt eller krig med Russland.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Under årets Kirkeneskonferanse uttrykte forsvarssjefen at dialog er helt avgjørende for å forbedre det anspente forholdet som Norge og Russland har fått de siste årene.

– Vi hadde dialog under den kalde krigen, og vi ser at den dialogen som foregår i Afghanistan med Taliban er helt avgjørende for at vi skal komme oss videre, sier Kristoffersen.

Likevel påpeker han at det ikke nødvendigvis vil løse noe, men at det er verdt å prøve.

– Det er ikke alltid at dialog fører frem. Så vi må også være forberedt på å ha et sterkt forsvar klar til enhver tid. Men dialog kan føre til løsninger, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen mener det ikke er noen tvil om at både Russland og Kina har blitt mer selvhevdende.

– Det er et utfordrende sikkerhetsbilde. Det farligste som kan skje for Norge, Nato og verden er en åpen konflikt med Russland. Heldigvis er det ikke så sannsynlig, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i Forsvarsmuseet på Akershus F

Forsvarssjefen mener det er et viktig signal at vi har norske styrker til stede i nord til enhver tid.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Spent stemning

På Ørland ankom mandag amerikanske bombefly i regi av Nato, noe russiske myndigheter var svært lite begeistret for.

– Slike aktiviteter fra Oslos side truer regional sikkerhet og gjør slutt på den norske tradisjonen med ikke å tillate utenlandske militærbaser på sitt territorium i fredstid, sa utenriksdepartementets talsperson i Russland, Maria Zakharova, ifølge AFP.

Russland-forsker ved Nupi, Julie Wilhelmsen, forklarer at Russland så på Norge som en lavspenningssone mellom dem og USA, på tross av sitt kontinuerlige NATO-medlemskap.

Dette synet har nå blitt endret.

– Skal en dømme på russiske uttalelser ser de Norge i økende grad som USAs forlengede militære arm, sier forskeren.

Russisk missiltest nær Norge

Tidligere denne uken varslet Russland at de skulle gjennomføre en missiltest sør for Bjørnøya.

Testene vil foregå mellom 18. og 24. februar, skriver Barents Observer.

Tidsrommet for øvelsen er trolig ikke tilfeldig, mener Kristian Åtland. Han er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og jobber hovedsakelig med forskning på sikkerhetspolitiske forhold i Russland.

– Det kan tolkes som et signal på misnøye fra Russland, sier Åtland.

I tillegg kom det frem i den siste trusselvurderingen, FOKUS 2021, at Russland har tatt i bruk flystripen Nagurskoje på Frans Josefs Land. Fra flystripen vil kampfly kunne gjennomføre luftoperasjoner over store deler av Arktis og Barentshavet.

Området for Russlands missiltest er i internasjonalt farvann sør for Bjørnøya.

Skulle ønske Russland var mer åpne

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forteller at han ikke deler Russlands syn om at de allierte øvelsene i nord truer regional sikkerhet.

– Vi praktiserer avskrekking og beroligelse. Det har vi gjort lenge, og vi er ganske åpne om hva vi gjør. Det er ingenting i øvingsaktiviteten vi har med vår allierte som truer den regionale sikkerheten, sier han.

Samtidig påpeker han at det ikke er Nato som står for mesteparten av øvelsene i nord.

– Det står Russland for selv. Vi praktiserer stor åpenhet om øvingsmønstrene våre. Det er et beroligende element som vi er veldig fornøyd med at vi praktiserer, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren skulle ønske Norge og Natos åpenhet smittet over grensen.

– Da Russland la en øvelse rett utenfor Andøya. så var det et eksempel hvor vi mener de som god nabo kunne tatt noen grep for å være mer forutsigbare, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foran F-35 Rygge flystasjon

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at de vil legge til rette for mer alliert trening i nord.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Natos øyne og ører i nord

Bakke-Jensen forteller at Norge har et tydelig oppdrag for Nato å være de som i utgangspunktet skaffer kunnskap om situasjonen i nord.

Der kommer sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, inn. Han forteller at de har blitt styrket betraktelig i det siste.

– Etterretningstjenesten har blitt satset på i mange år nå. Styrkingen fortsetter med flere ansatte, som kan gjøre bedre vurderinger og flere observasjoner, sier han.

E-sjefen forteller at Russland har økt både sine aktivitet og aggressivitet for å være en dominerende nasjon i Arktis.

– Så ser vi at de trekker det vesentlig lenger syd og vestover også, forbi Norge. Da ser vi at Nato responderer, slik at det ikke er Russland som bestemmer og har dominansen ene og alene i vårt område, sier Stensønes.

Nils Andreas Stensønes

Sjef for E-tjenesten, Nils Andreas Stensønes, forteller at de har fulgt nøye med på Russland siden den kalde krigen.

Foto: Christian Lura / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark