Hopp til innhold

Russland fortsetter opptrappingen av militæraktivitet i nord

Russland har tatt i bruk den strategiske flystripen på Frans Josefs land. – Vi skal være oppmerksomme, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Norske og russiske fly like ved grensen til Norge.

Russland har tatt i bruk flystripen på Frans Josefs land. Tidligere denne uken var russiske fly på øvelse i Barentshavet.

Foto: Forsvaret

Spenningen i nordområdene tiltar som følge av økt russisk militær aktivitet, mener Etterretningstjenesten.

Ifølge den siste trusselvurderingen, FOKUS 2021, har Russland tatt i bruk flystripen Nagurskoje på Frans Josefs Land. Dette er Russlands nordligste og vestligste arktiske flyplass.

Fra flystripen vil kampfly kunne gjennomføre luftoperasjoner over store deler av Arktis og Barentshavet.

– Russiske myndigheter øker takten i utbyggingen av militære baser i nord. Det brukes store ressurser på å utvikle nye, avanserte våpensystemer, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.

Han mener den omfattende våpentestingen i nordområdene vil fortsette, og at risikoen for alvorlige ulykker vil vedvare.

– Noen av de mest avanserte våpensystemene er utviklet for å utnytte sårbarhet i vestlige forsvars og infrastruktur, sier Stensønes.

Flystripen Nagurskoje på Frans Josefs Land.

Flystripen Nagurskoje på Frans Josefs land er nå tatt i bruk av russiske fly.

Foto: SKJERMDUMP / GOOGLE EARTH

Tvil om intensjonene

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er ikke overrasket over aktiviteten på flystripen.

– Utplasseringen av luftvern og kystforsvar setter Russland bedre i stand til suverenitetshevdelse og til å forsvare sitt arktiske område.

Han mener dette er en del av en utvikling de har sett helt siden 2008 da Russland startet sin omfattende modernisering av forsvarssektoren.

I tillegg sier forsvarsministeren at Nato nå ser et større behov for mer aktivitet i norske nærområder.

– Sett i sammenheng med Russlands anneksjon av Krim, påvirkningsoperasjoner mot vestlige demokratier og giftdrap, skaper Russland med sin adferd tvil om sine intensjoner, sier han.

Men selv om han ønsker den allierte tilstedeværelsen velkommen, er han opptatt av at aktiviteten er proporsjonal og foregår på en forutsigbar måte.

– Norge ønsker stabilitet og forutsigbarhet i våre nærområder og et pragmatisk forhold til Russland, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (i midten) besøkte KNM "Helge Ingstad" på Haakonsvern.

Etterretningssjef Stensønes og forsvarsminister Frank-Bakke Jensen følger nøye med på den russiske militære opprustingen.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Amerikanske bombefly til Ørland

Da det ble klart at USA skulle utplassere bombefly på Ørland for første gang i nyere tid, skrev den russiske ambassaden følgende i en e-post til NRK:

– Vi registrerer med bekymring hvordan Norge stiller sitt territorium til disposisjon for risikable utenlandske manøvrer.

Den russiske ambassaden mener det ikke er noe som tilsier at det trengs strategiske bombefly.

– Vi er overbevist om at det ikke er noen problemer i Arktis, eller i Nord-Europa, som trenger involvering av militærpolitiske blokker.

Tidligere denne uken fløy russiske strategiske bombefly av typen TU-160 langs norskekysten, skriver The Barents Observer.

To norske F-16 fra Bodø rykket ut og møtte de russiske flyene utenfor Finnmark, noe som ifølge talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Jørn Hammarbeck, er vanlig prosedyre.

B-1 bombefly fly over Sverige

Det amerikanske bombeflyet B-1B Lancers skal utplasseres på Ørland i februar. Den russiske ambassaden ser ikke behovet.

Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

Russland: Norske aktiviteter truer regional sikkerhet

Ifølge AFP mener russiske myndigheter at Norge har blitt åstedet for en militær oppbygging ved Russlands grenser i forkant av øvelsen der amerikanske bombefly skal delta.

– Vi kan åpenbart ikke snakke om ro når spenningen bygger seg opp ved Russlands grenser og en mektig ekserserplass er i ferd med å dannes for militære operasjoner mot vårt land, sa utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova til pressen i Moskva torsdag.

Zakharova hevder det norsk-amerikanske samarbeidet er «det siste i en rekke lignende hendelser» som understreker det «permanente» nærværet av «amerikanske, britiske og nederlandske» styrker i Nord-Norge.

– Slike aktiviteter fra Oslos side truer regional sikkerhet og gjør slutt på den norske tradisjonen med ikke å tillate utenlandske militærbaser på sitt territorium i fredstid, sier Zakharova.

Talsperson i det russiske utenriksdepartemtent, Maria Zakharova, under torsdagens pressebrief.

Talsperson i det russiske utenriksdepartement, Maria Zakharova, mener Norge ikke bidrar til å dempe spenningen mellom landene.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Kaldere forhold

NRK-korrespondent i Russland, Jan Espen Kruse, forteller at det ikke er noe godt forhold mellom Russland og Norge.

– De øverste lederne i Norge og Russland møtes sjeldent og har lite kontakt. Det har mange ringvirkninger som gjør at det blir et kaldere forhold mellom våre to land, sier han.

Kruse mener utviklingen de siste årene er bekymringsverdig.

– Ser man på totalbildet, at det blir mer og mer militær aktivitet rett utenfor stuedøren vår, og spesielt Finnmark, kan ikke jeg skjønne at det er noen grunn til å ta det med ro, sier han.

Det er ikke forsvarsministeren enig i.

– Jeg vil ikke si at vi er utrygge. Vi skal være oppmerksomme på at sikkerhetssituasjonen har endret seg, sier Bakke-Jensen.

Jan Espen Kruse

NRK-korrespondent i Russland, Jan Espen Kruse, sier russiske myndigheter anklager Norge for å være et springbrett for Nato og USA.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

– Alle finnmarkinger ønsker fred og fordragelighet

Stortingsrepresentant og finnmarking Ingalill Olsen (Ap) skulle helst sett at den militære spenningen dempet seg.

– Som finnmarking er det klart at vi ikke ønsker at det skal rustes opp i det området vi bor. Alle finnmarkinger ønsker fred og fordragelighet. Det tror jeg de på den andre siden av grensen ønsker også, sier hun.

Olsen mener det må jobbes for å kunne akseptere at man tilhører forskjellige forsvarsallianser.

– Norge og Russland forvalter en veldig viktig ressurs knyttet til torskestammen vår, noe vi har forvaltet godt sammen for det beste for både norske og russiske fiskere. Vi har felles ressurser som vi må forholde oss til, og som vi sammen skal forvalte, sier hun.

Ingalill Olsen

Stortingsrepresentant og finnmarking Ingalill Olsen (Ap) sier det ikke er noen tvil om at det er krevende å være naboen til Russland.

Foto: NRK